5 vägar till bättre lönsamhet för ditt företag

Lönsamhet ‹ Tillbaka till artiklarna

Lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad. Du kan sälja bra – men fortfarande tjäna dåligt. Här är fem vägar till ökad lönsamhet. 

I ett litet företag kan den största boven i dramat vara du själv. Det du behöver investera är tid, och för att ditt företag ska nå högre lönsamhet krävs ansträngning och förändringsvilja. Det kan handla om att ringa upp finansbolaget för att utmana räntenivåer och villkor, tydligare instruktioner och förbättrade processer för de anställda. Se över befintliga kund- och leverantörsavtal, och be om en omförhandling. Har du ett antal anställda, några dessutom med inköpsmandat, har de ofta börjat bygga relation med en avtalspartner. Relationen kan bli ett hinder i kommande omförhandlingar. Därför bör du också se över vilken bild dina anställda har av lönsamhet, vilken företagskultur har ni? Det kan bli en utmaning att få de anställda att gå från bekvämlighet och invanda mönster till att ”jaga” lönsamhet.

Läs också: Kunden betalar inte – så löser du problemet

Skapa lönsamhet genom outsourcing och automatisering

Ett vanligt och välbeprövat sätt att öka lönsamheten är att lägga ut hela eller delar av de vardagliga processerna på entreprenad – så kallad outsourcing. Det kan vara tjänster som vaktmästeri, städning, logistik, IT-drift och ekonomiprocesser. Genom att använda outsourcing betalar du bara för tjänster när du använder dem och företaget behöver inte sitta med fasta kostnader för personal, system och eventuella maskiner. Kostnaderna följer också ditt företags kurva under året och du kan lättare ta hänsyn till säsongsvariationer. Tidigare har även outsourcing använts för att lägga ut delar av den egna produktionen i andra länder. Du får då i allmänhet ner kostnaden och köper en funktion, men slipper ”driften”. Men i takt med digitalisering och automatisering är det inte längre lika självklart att outsourca egen produktion som det var för några år sedan. Förr var etableringskostnader och löner drivande i beslutsprocessen, idag kan lokala lösningar med hjälp av ny teknik i större omfattning utmana idén om produktion i andra länder. 

Läs också: 6 nycklar till ökad försäljning

Vad driver lönsamhet inom handel?

I vissa branscher, till exempel handel och restaurang, gäller ofta principen ”vi tjänar inte så mycket i procent” men det blir mycket över i kronor. Därför driver ökade volymer och rätt tajming av varuinköp i högre grad lönsamheten, om man nu lyckas tajma rätt. Personal utgör en stor kostnadspost för en butik, därför är det förståeligt att de större dagligvarubutikerna inför självskanning för att underlätta och strömlinjeforma för de kunder som uppskattar det, samtidigt som butiken kan upprätthålla service och kundkontakt i de traditionella kassorna. Några restauranger har börjat ge kunderna möjlighet att göra beställningar online i sin mobil eller på skärmar på plats i restaurangen för att korta ledtider, ge ökad service och få ner den kostsamma tiden från order till leverans och betalning.

Läs också: 7 sätt att fixa finansiering – utan att gå till banken

Vad driver lönsamhet inom tjänstesektorn?

I tjänsteintensiva branscher handlar lönsamhet i hög utsträckning om att nyttja rätt resurs till rätt kostnad och dessutom att se till att kvaliteten upprätthålls. Min erfarenhet är att bristande lönsamhet hänger ihop med otydlighet kring vad/varför/hur något ska utföras, som en effekt av detta kommer en del upplevda eller faktiska kvalitetsbrister och försämrad kunddialog. Genom att se till att ha professionella projektledare som är tydliga i krav och förväntan såväl mot egen personal som kunden och eventuella leverantörer så kanske en merkostnad i form av ökad projektledningstid kan leda till förbättrad totalekonomi i projektet, därför att alla gör rätt sak och i rätt ordning. Om du under hela processen upprätthåller kommunikationen på ett bra sätt är sannolikheten större att kunden kommer tillbaka och vill köpa mer, då blir kalkylen ännu mer lönsam!

Läs också: Låt inte företagskulturen bli ett hot

Hur mäts lönsamhet?

I tjänstesektorn blir det allt mer vanligt med paketerade, fasta priser istället för att debitera per timma. Med en förändrad debiteringsmodell är de gamla mätverktygen, som till exempel debiteringsgrad, förmodligen inte lika relevanta längre. Ett annat mått på effektivitet och lönsamhet skulle kunna vara att faktiskt ta reda på vad en konsult eller anställd drar in och kostar genom att mäta resultatet på en resultatenhet. Det gör du genom att lägga om internredovisningen så att du faktiskt kan följa varje persons intäkter och kostnader och få fram ett resultat per individ. På så sätt kanske du kan få ut ännu större effekt av varje individ, och på ett tydligare sätt se var det finns prestationer att belöna och var det finns förbättringspotential. 

Läs också: 5 byggstenar en lyckad säljstrategi vilar på

5 vägar till bättre lönsamhet

  1. Bestäm dig varför du vill att företaget ska bli mer lönsamt. Förbered dig på att förändringsprocessen kan bli tung och inte alltid populär. Men när du väl bestämt dig kan du också hitta argument för att förändringen är nödvändig.
  2. Sätt ett tydligt mål på vilken lönsamhetsnivå som är rätt för ditt företag, jämför gärna med andra liknande bolag. En viktig del i ökad lönsamhet är att utmana gamla sanningar och att gå nya vägar.
  3. Avsätt då och då tid för att analysera kortsiktiga ”lågt hängande frukter” men också de långsiktiga och kanske mer krävande lösningarna. Båda delarna är viktiga för att företaget ska kunna nå ökad lönsamhet.
  4. Se till att redovisningen är väl uppbyggd, så att det finns spårbarhet och möjlighet att följa era uppsatta mål. Stor effekt får du först när du böjar mäta och agera utifrån resultaten! Gissningar ger sällan ökad lönsamhet.
  5. Fundera på hur du och andra aktörer i din bransch använder digital teknik på ett lönsamt sätt, och var den skulle kunna användas bättre.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Självständigt bedriven näringsverksamhet - vilka är kraven?

Har du startat eget aktiebolag och tänker utföra arbetsuppgifter som du tidigare har haft som anställd? Då är det viktigt att du tar reda ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Gamer, youtuber eller influencer? Inkomst att deklarera

Är du aktiv inom e-sport eller andra aktiviteter på internet och sociala medier? För 2021 ska inkomster som överstiger 20 135 kr deklareras ...

Läs artikeln