<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Så skapar du rätt förutsättningar för ökad lönsamhet

Kvinna och man sitter vid skrivbord på arbetsplats ‹ Tillbaka till artiklarna

En uthållig och stabil lönsamhet är nyckeln till ett företags överlevnad. Utan bra lönsamhet kommer det saknas resurser till nödvändig utveckling och viktiga investeringar. Lönsamma och framgångsrika företag är dessutom attraktiva som samarbetspart och som arbetsgivare. Här är fem vägar till ökad lönsamhet. 

Vad som är en bra lönsamhet styrs av många faktorer, inte minst av vilka mål och krav som ägarna satt upp för företaget. Det är viktigt att företag arbetar med långsiktiga och kortsiktiga lönsamhetsmål för verksamheten och att dessa är anpassade till både bransch, typ av verksamhet men även de övergripande målen för verksamheten. I vissa företag, till exempel utvecklings- och tillväxtföretag, kan andra mål än kortsiktig lönsamhet vara de mest prioriterade målen.

Läs också: Så behåller företag sin konkurrenskraft

Fem vägar till ökad lönsamhet

För att nå en ökad lönsamhet har vi listat fem viktiga områden att beakta:

1. Syfte

Bestäm dig varför du vill att företaget ska bli mer lönsamt. Förbered dig på att förändringsprocessen kan bli tung och möta motstånd i organisationen. När du väl bestämt dig är det därför viktigt att du tydliggör argumenten till varför förändringen är nödvändig.

2. Mål

Sätt tydliga mål på vilken lönsamhetsnivå som är rätt för ditt företag på både kort och lite längre sikt. Använd dig av nyckeltal och KPI:er som är anpassade till den verksamhet som företaget bedriver och jämför er gärna med andra företag i er bransch. Följ löpande upp utvecklingen av dessa nyckeltal och KPI:er för att säkerställa att lönsamheten och verksamheten utvecklas enligt plan.

3. Uppföljning

Se till att redovisningen och den interna rapporteringen är byggd på ett sätt som gör det möjligt att mäta och följa era uppsatta mål.

4. Teknik

Se över hur ni kan nyttja ny teknik för att nå en ökad effektivitet. Ny teknik skapar ofta mer information och data som rätt använt kan skapa bättre insikter och förståelse och i slutändan rätt beslutsunderlag.

5. Åtgärder

För att åstadkomma en förändring avsätt regelbundet tid för att analysera kortsiktiga, operativa åtgärder men även de mer strategiska åtgärderna. Båda delarna är viktiga för att företaget ska kunna nå ökad lönsamhet. Se exempel nedan.

Exempel på strategiska åtgärder

  • Avyttra eller avveckla delar som inte ingår i kärnverksamheten.
  • Avyttra eller avveckla delar av verksamheten som inte har rätt lönsamhet.
  • Förvärva verksamheter som kompletterar befintlig verksamhet och skapar synergier.
  • Se över befintlig affärsmodell för att trygga konkurrenskraft och överlevnad på sikt. Utvecklingen inom ESG och digitalisering ställer krav på förändring.

Exempel på kortsiktiga operativa åtgärder

  • Säkerställ att ni vet vilka kunder, produkter och marknader ni tjänar pengar på.
  • Omförhandla priser och villkor med era kunder. Glöm inte bort att prisjustera vid behov.
  • Anpassa bolagets kostnader till befintlig verksamhet och omsättning genom omförhandla priser och villkor med era leverantörer samt ta bort eller dra ned på kostnader som inte skapar värde.
  • Arbeta aktivt med att förbättra företagets kassaflöde och rörelsekapital för att minska risken för förluster i lager och kundfordringar. Frigjort kapital kan sedan användas för att genomföra åtgärdsplaner eller för att minska finansiella skulder och därigenom sänka bolagets räntekostnader.
    Se hur vi hjälper entreprenörer
Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar