<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Man videokonferens ‹ Tillbaka till artiklarna

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i det strategiska arbetet. Det är därför viktigt att du tidigt lär känna verksamheten för att snabbt komma in i din nya roll. I detta blogginlägg ger vi dig tips på hur du kan få en bra start.

Kraven på dig som CFO ökar ständigt samtidigt som rollen förändrats mycket de senaste åren. I framtiden kommer ekonomiavdelningen inte enbart att ha rollen som redovisare med ansvar för den externa rapporteringen, utan CFO:n och ekonomiavdelningen förväntas ta en större och mer rådgivande roll, vilket ställer krav på nya arbetssätt, annan kompetens och mer tid för utveckling.

Läs också: Välkommen till CFO-dagen den 24 maj!

Bra start som CFO

Vi har tidigare beskrivit vad som ingår i rollen och vad som krävs för att bli en duktig CFO. Men vad är extra viktigt att tänka på för dig som är ny som CFO? Det beror såklart på vilken bakgrund du har. Kanske har du tidigare arbetat som redovisningsansvarig, controller, revisor eller som CFO på ett mindre företag. Oavsett tidigare erfarenhet kan du med följande tips få en bra start i din nya roll.

Läs också: Chief Financial Officer - det här ingår i rollen!

Sju tips till dig som är ny i CFO-rollen:

  1. Lär känna företaget: Som ett första steg behöver du lära känna företaget och dess övergripande vision och strategi. Detta kommer att hjälpa dig att förstå aktuella behov och vilka prioriteringar som behöver göras, fatta välgrundade beslut och säkerställa att dina åtgärder är i linje med företagets övergripande mål. Ta dig tid att sätta dig in i företagets affärsmodell, marknadsposition och konkurrenssituation för att kunna bidra på bästa sätt. 

  2. Bygg relationer: En framgångsrik CFO är inte bara duktig inom ekonomi, utan även en skicklig relationsbyggare. Lär känna dina kollegor och skapa starka relationer med andra avdelningar. Genom att bygga starka relationer kan du bättre förstå deras behov och utmaningar, och samarbeta för att hitta lösningar som gynnar hela företaget. Det är även viktigt att du skapar förtroende i verksamheten då det är nyckeln till ett fungerande samarbete både med VD/ledningsgrupp såväl som avdelningschefer och övriga medarbetare. Förtroende är inget som kommer automatiskt med en titel utan är något du måste förtjäna genom interaktion och relationer. 

  3. Analysera nuläget: Många kommer troligtvis att berätta för dig hur saker och ting ligger till samt vad som behöver göras. Lyssna och ta in men gör samtidigt en egen analys av nuläget och skapa dig en egen uppfattning. Vissa interna “sanningar” kan vara bra att utmana tidigt. Se till att du har tillgång till tillförlitliga och aktuella datakällor och använd moderna verktyg för att analysera och visualisera informationen. Genom att fatta beslut baserade på fakta och analyser kan du identifiera möjligheter till förbättring och bidra till att optimera företagets resultat och ställning.

  4. Sätt en tydlig plan: När du väl förstår nuläget är det dags att sätta en övergripande plan för hur ekonomifunktionen ska utvecklas. Vänta inte för länge med att komma igång. Detaljer kan du komplettera med längs vägen. Var dock ödmjuk med att du inte vet allt när du börjar och att planer och prioriteringar kommer att behöva justeras löpande. 

  5. Kommunicera: Glöm inte vikten av kommunikation. Som CFO behöver du tydliggöra din plan och vilka åtgärder som initieras samt löpande informera om vad status är. Säkerställ att du involverar rätt nyckelpersoner tidigt så att även de känner ägarskap i förändringsprocessen.

  6. Ha en proaktiv inställning till riskhantering: Riskhantering är en viktig del av CFO-rollen. Var proaktiv och identifiera potentiella risker och utmaningar som kan påverka företaget samt implementera kontroller och processer för att minimera dessa. Var även beredd att agera snabbt om en oväntad händelse inträffar och ha en plan för att hantera kriser.

  7. Fortsätt att lära och utvecklas: Som CFO är det viktigt att du håller dig uppdaterad om de senaste trenderna och utvecklingen. Delta i branschrelaterade seminarier, nätverka med andra CFO:er och fortsätt att lära dig genom utbildningar och av relevanta artiklar och poddar.

Ta del av CFO-dagen

Du vet väl om att vi på PwC kan stötta dig i rollen som CFO både när det gäller att lösa dagens problem och att driva morgondagens utveckling. Läs om våra CFO-tjänster för entreprenörsledda och privatägda bolag och ta del av CFO-dagen som sänds den 24 maj. Där får du lyssna på en framtidsspaning och lära dig mer om faktorer som påverkar ekonomiavdelningen och dig som CFO. Sändningen går även att se i efterhand.

Läs mer om vårt CFO-erbjudande

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn & Henrik Clerselius

Lena Hasselborn och Henrik Clerselius arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Malmö. Lena är auktoriserad revisor och rådgivare. Henrik är rådgivare inom redovisning, ekonomistyrning samt styrelse- och ägarfrågor. Båda arbetar främst med entreprenörsledda och privatägda företag.

Lena: 010-213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Henrik: 070-929 14 08, henrik.clerselius@pwc.com

Lämna en kommentar