<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Öka värdet på ditt företag genom ordning och reda – så gör du

Män på arbetsplats ‹ Tillbaka till artiklarna

par-lager

Att öka värdet på ditt företag är viktigt, framförallt om du någon gång ska sälja. Ett sätt är att se över företagets formaliahandlingar – här beskriver vi varför det är viktigt.

Du som driver företag måste såklart prioritera den löpande verksamheten. Kanske upplever du liksom många andra att du inte har tid med långsiktig planering, som att se över formaliahandlingar (exempelvis aktiebok, aktiebrev och bolagsordningen). Vårt råd är ändå att du tar dig den tiden, det är nämligen vanligt att externa intressenter som Skatteverket och andra myndigheter, banken samt viktiga kunder och leverantörer vill ta del av bolagets formaliahandlingar. Risken för oklarheter och onödiga konflikter minskar om handlingarna avspeglar de verkliga förhållandena i bolaget. Om du ska sälja ditt företag låter köparen ofta granska denna typ av handlingar. Brister kan sänka värdet på ditt företag eller i värsta fall leda till att köparen drar sig ur affären. Det kan vara försent att vidta åtgärder när du väl står inför att sälja, om du däremot gör översynen i god tid kan det mesta rättas till.

I en serie på tre delar går vi här på Företagarbloggen igenom varför du ska se över aktieboken, aktiebreven och bolagsordningen. Först ut är aktieboken.

Ägarhistoriken anges i aktieboken

Styrelsen i ett aktiebolag är skyldig att föra en korrekt aktiebok där det bland annat ska framgå vem som äger aktierna i bolaget. Aktieboken ligger till grund för aktieägarnas rättigheter och en aktieägare får inte rösta på bolagsstämman eller ta emot vinstutdelning utan att vara införd i aktieboken på dagen för stämman. För din del är aktieboken en oerhört viktig handling – vem som helst har nämligen rätt att ta del av den. Dina intressenter kan av olika skäl vilja kontrollera ägarförhållandena. En presumtiv köpare kan vilja säkerställa att du verkligen är den som äger företaget. Skatteverket kan vilja kontrollera att ägarförändringar har skett vid de tidpunkter och i den ordning som du har angett i din privata inkomstdeklaration.

Tänk på att hela ägarhistoriken ska framgå av aktieboken. Det kan vara svårt att rekonstruera varje transaktion i efterhand, när lång tid har gått efter exempelvis en aktieöverlåtelse, en nyemission eller någon annan ägarförändring. Ta därför för vana att omedelbart föra in alla ägarförändringar i aktieboken.

Har du en fråga om lagar och regler?

Jan Schütz & Rikard Jägerstad

Jan Schütz & Rikard Jägerstad

Jan Schütz och Rikard Jägerstad arbetar på PwC:s kontor i Jönköping respektive Stockholm. Jan är specialiserad på bolagsrätt och civilrätt och har långvarig erfarenhet av rådgivning till ägarledda företag och dess ägare i samband med omstruktureringar, ägarförändringar, generationsskiften och andra transaktioner. Rikard är specialiserad på bolagsrätt och aktiemarknadsrätt och har erfarenhet som rådgivare av frågor relaterat till kapitalmarknaden, regulatoriska granskningar och företag som står under tillsyn av Finansinspektionen.
Jan: 010-212 52 30, jan.schuetz@pwc.com
Rikard: 070-847 54 12, rikard.jagerstad@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Höstbudgeten – viktigaste förslagen för dig som företagare

Onsdag den 20 september presenterades budgetpropositionen för 2024. För företag finns bland annat ett nytt förenklingsråd för att minska ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Healthcare-rapport: Bristande krisberedskap inom vården

Oro i omvärlden, accelererande global uppvärmning, ökad vårdtyngd och ett osäkert ekonomiskt läge är komplexa utmaningar, även för vården. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sälj ditt företag globalt - få ett högre slutpris

Du är redo att sälja ditt företag, men hur många potentiella köpare finns egentligen? I vår artikelserie om företagsförsäljning har vi ...

Läs artikeln