Öka värdet på ditt företag – så gör du

‹ Tillbaka till artiklarna

par-lager

Att öka värdet på ditt företag är viktigt, framförallt om du någon gång ska sälja. Ett sätt är att se över företagets formaliahandlingar – här beskriver jag varför det är viktigt. 

Du som driver företag måste såklart prioritera den löpande verksamheten. Kanske upplever du liksom många andra att du inte har tid med långsiktig planering, som att se över formaliahandlingar (exempelvis aktiebok, aktiebrev och bolagsordningen). Mitt råd är ändå att du tar dig den tiden, det är nämligen vanligt att externa intressenter som Skatteverket, banken samt viktiga kunder och leverantörer vill ta del av bolagets formaliahandlingar. Risken för oklarheter och onödiga konflikter minskar om handlingarna avspeglar de verkliga förhållandena i bolaget. Om du ska sälja ditt företag låter köparen ofta granska denna typ av handlingar. Brister kan sänka värdet på ditt företag eller i värsta fall leda till att köparen drar sig ur affären. Det kan vara försent att vidta åtgärder när du väl står inför att sälja, om du däremot gör översynen i god till kan det mesta rättas till.

I en serie på tre delar kommer jag här på Företagarbloggen att gå igenom varför du ska se över aktieboken, aktiebreven och bolagsordningen. Först ut är aktieboken.

Ägarhistoriken anges i aktieboken

Styrelsen i ett aktiebolag är skyldig att föra aktiebok där det bland annat ska framgå vem som äger aktierna i bolaget. Aktieboken ligger till grund för aktieägarnas rättigheter och en aktieägare får inte rösta på bolagsstämman utan att vara införd i aktieboken. För din del är aktieboken en oerhört viktig handling – vem som helst har nämligen rätt att ta del av den. Dina intressenter kan av olika skäl vilja kontrollera ägarförhållandena. En presumtiv köpare kan vilja säkerställa att du verkligen är den som äger företaget. Skatteverket kan vilja kontrollera att ägarförändringar har skett vid de tidpunkter och i den ordning som du har angett i din privata inkomstdeklaration. Tänk på att hela ägarhistoriken ska framgå av aktieboken. Det kan vara svårt att rekonstruera varje transaktion i efterhand, när lång tid har gått efter exempelvis ett generationsskifte eller någon annan ägarförändring. Ta därför för vana att omedelbart föra in alla ägarförändringar i aktieboken.

Aktiebrev – därför måste du hålla reda på dem!

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Jan Schütz

Jan Schütz

Jan Schütz arbetar som jurist på PwC:s kontor i Jönköping med frågor om civilrätt och bolagsrätt i samband med omstruktureringar, ägarskiften och andra transaktioner.
010-212 52 30
Jan Schütz works at PwC’s office in Jönköping with issues relating to company law.
+46 10 212 52 30

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktieägaravtal – så undviker ni onödiga konflikter

Är du delägare i ett aktiebolag? Då är det viktigt att ni som ägare tillsammans tar ställning till hur företaget ska styras och ägas och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattepliktigt eller skattefritt friskvårdsbidrag - vad är det som gäller?

Det har länge varit oklart till vilket belopp friskvårdsbidrag kan utges skattefritt. Domslut indikerade tidigare att 4 000 kronor kunde ...

Läs artikeln
Läs artikeln

4 fokusområden för ett styrelsearbete i världsklass

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till företagets framgång och skapar värde för ägarna? Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC ger ...

Läs artikeln