Adventstips: se över årets avsättningar till tjänstepension!

‹ Tillbaka till artiklarna

Julen och det nya året närmar sig. Som företagare har du säkert funderat på ditt totala löneuttag för 2017, men vet du om dina avsättningar till tjänstepension under året varit tillräckliga? Kasper Kindlund, pensionsspecialist på PwC, tipsar om hur du snabbt och enkelt kan få koll på din pension.


Enligt
huvudregeln är en pensionskostnad om 35 procent av den anställdes årslön, men högst 10 prisbasbelopp (448 000 kronor för år 2017), avdragsgill. Det är en vanlig missuppfattning bland arbetsgivare att 35-procentsregeln ska tillämpas på totalsumman av de anställdas löner. Avdragsrätten beräknas dock per anställd och inte kollektivt.

Under vissa specifika omständigheter har man också möjlighet att utnyttja den så kallade kompletteringsregeln för att få ytterligare avdrag. Tänk dock på att kontakta en rådgivare innan du bestämmer dig för att använda kompletteringsregeln.

Läs också:

Har du en fråga om pension för företagare? Ställ den här! 

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund

Kasper Kindlund arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på pensionsfrågor i samband med transaktioner.
010-212 67 55
Kasper Kindlund works as a pension specialist at PwC's office in Stockholm. Kasper focus on pension issues in connection with transactions
+46 10-212 67 55

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Oro på finansmarknaden - hur påverkar det tjänstepensionen?

Under våren har aktiemarknaden gjort kraftiga svängningar och många anställda funderar på hur coronapandemins effekter kommer att påverka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln