Så höjer du likviditeten – 10 smarta tips

Hur vet man vad ett företag är värt ‹ Tillbaka till artiklarna

Behöver du stärka ditt företags likviditet? Här ger jag mina bästa tips på hur du förbättrar betalningsförmågan på kort och lång sikt.

Det är viktigt att skilja på resultat och likviditet. Resultatet visar skillnaden mellan intäkter och kostnader medan likviditet visar skillnaden mellan vad som strömmar in och ut från firman, det vill säga ditt företags betalningsförmåga. Det goda resultatet stämmer aldrig exakt med saldot på bankkontot. En tillfällig svacka i likviditeten, till exempel på grund av obetalda fakturor eller investeringar i tillgångar, behöver inte alls vara något konstigt, det viktiga är att snabbt resa sig ur den.

Läs också: Kontrollera företagets likviditet – några tips!

10 vägar till bättre likviditet:

  1. Upprätta en likviditetsplan – en noggrann budget ger dig möjlighet att i förväg planera för framtida kapitalbehov.
  2. Snabb fakturering – spara inte faktureringen till slutet av månaden, försök fakturera så fort jobbet är klart. Kanske finns det möjlighet att förskottsfakturera en del av arbetet eller varan.
  3. Bevaka inbetalningar – var aktiv och bevaka förfallna fordringar, ha för vana att påminna kunden så fort en faktura är förfallen. Factoring (en tjänst som innebär att ditt företag säljer eller belånar fakturor hos en bank) kan vara ett alternativ, men ställ alltid nyttan i relation till kostnaden.
  4. Betalningsvillkor – sträva efter så kort kredittid som möjligt. Ju längre tid för utebliven betalning desto större riskexponering. Detta är särskilt viktigt om du inte är helt säker på hur betalningsduglig din kund är.
  5. Pris- och kundmodell – se över marginalerna, finns det möjlighet till prishöjningar på någon tjänst eller vara? Utvärdera nya kunder och dess betalningsförmåga, gör en kreditupplysning.
  6. Var kostnadsmedveten – gå igenom dina kostnader och identifiera det som går att skala av. Förhandla med dina leverantörer på samma sätt som dina kunder förhandlar med dig. Det finns många aktörer som vill ha just dig som kund, dra nytta av det!
  7. Leverantörskrediter – försök förhandla dig till längre kredittider med dina leverantörer.
  8. Köpa eller leasa? Att hyra maskiner och inventarier kan vara särskilt bra i uppstartsfasen. Trots att leasing ofta är dyrare, finns det en vinning i att inte binda kapitalet.
  9. Checkkredit – när det svänger i likviditeten kan det vara bra att ha kreditmöjlighet hos banken. Tänk på vad som passar ditt företag, även en outnyttjad kredit kan kosta pengar.
  10. Bevaka preliminärskatten – du betalar skatt för vad du tror ditt resultat landar på. Märker du att verksamheten inte går som väntat, betala inte mer än vad du behöver. Se till att skicka en preliminär självdeklaration med de nya uppgifterna.

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så blir ditt bolag hållbart på riktigt

Familjeägda bolag bygger ofta på en stark värdegrund och hållbart företagande faller sig naturligt för många entreprenörer. Likväl kan ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Så får du struktur på företagets interna kontroller

En väl fungerande intern kontroll sträcker sig genom alla affärsprocesser och är en förutsättning för en stabil och tillförlitlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ett år med GDPR - det här prioriterar Datainspektionen framåt

Dataskyddsförordningen firar nu ett år från det att den började tillämpas och mycket har hänt sedan det skälvande datumet 25 maj 2018. Vad ...

Läs artikeln