Läs artikeln

Nytt ägarregister kräver anmälan om verklig huvudman

EU:s penningtvättsdirektiv har till syfte att försvåra skatteflykt, penningtvätt och finansiering av terrorism. Ett led i detta är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementeringen av ett ägarregister

Ett nytt ägarregister kommer att införas som ett led i EU:s arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Juridiska personer ...

Läs artikeln
Dela