<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortsatt stöd vid korttidsarbete

Medarbetare har möte ‹ Tillbaka till artiklarna

Under pandemin har det varit möjligt för svenska arbetsgivare att ansöka om stöd för korttidsarbete, vilket har inneburit att anställda går ned i arbetstid under en period samtidigt som arbetsgivaren får ekonomiskt stöd från staten. Riksdagen har nu beslutat att tillfälligt slopa den karenstid om 24 månader som följer enligt lagen om stöd vid korttidsarbete. Beslutet gäller för stödperioder från och med december 2021.

Det statliga stödet för korttidsarbete har varit mycket betydelsefullt för svenska företag under pandemin. Riksdagen har den 24 februari 2022 beslutat att arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd återigen kommer att ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete. Arbetsgivare som ansöker om stöd från och med december 2021 och framåt, kommer emellertid att ansöka enligt den ordinarie lagstiftningen och inte enligt den, under pandemin, tillfälligt förstärkta regleringen.

Läs även artikel på vår systerblogg Tax matters:
Ny tillfällig lag samt lagändring avseende avstämningar kopplat till korttidsstöd

Tillfälligt slopad karenstid

Enligt lagen om stöd vid korttidsarbete får en arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd för korttidsarbete, inte beviljas nytt stöd förrän tidigast efter det att 24 månader har förflutit sedan stödperiodens utgång. Arbetsgivare som tidigare ansökt om stöd för korttidsarbete omfattas således av en karenstid om 24 månader.

Då en stor andel av de arbetsgivare som påverkats av pandemin har fått stöd för korttidsarbete i vart fall någon gång under perioden 16 mars 2020 - 30 september 2021, har riksdagen nu beslutat att tillfälligt slopa karenstiden om 24 månader. Detta för att möjliggöra för arbetsgivare att på nytt kunna ansöka om stöd för korttidsarbete för det fall detta är behövligt till följd av pandemin.

De beslutade ändringarna om tillfälligt slopad karenstid innebär att arbetsgivare som tidigare beviljats stöd för korttidsarbete, nu kommer att ha möjlighet att ansöka om stöd för korttidsarbete trots att inte mer än 24 månader har förflutit sedan stödperiodens utgång. Detta gäller för stödperioder som inleds den 1 december 2021 och framåt.

Ansökan öppnar

Från och med den 1 april 2022 kommer Skatteverket att ta över handläggningen av ärenden avseende stöd för korttidsarbete. Detta innebär att arbetsgivare som har för avsikt att ansöka om stöd för korttidsarbete för stödperioder från och med december 2021 och framåt, inte kan ansöka om stöd förrän tidigast den 1 april 2022. Detta kan i vissa fall medföra likviditetsproblem för arbetsgivare som har behov av att ansöka om stöd.

Ansökningar som inkommer till Tillväxtverket från arbetsgivare som mottagit stöd under pandemin kommer inte att beviljas, varför det är viktigt att arbetsgivare avvaktar och skickar in ansökan om stöd till Skatteverket tidigast den 1 april 2022. Ansökningsprocessen hos Skatteverket kommer att delas in i två steg. Först ska en ansökan om godkännande skickas in, när ansökan sedan har beviljats kan ansökan om preliminärt stöd hanteras av Skatteverket.

Jämförelsemånad

För stödperioder som inleds under perioden 1 december 2020 - 31 januari 2021 kommer jämförelsemånaden att vara november 2021.

För stödperioder som inleds från och med den 1 februari 2022, är jämförelsemånaden den kalendermånad som infaller tre månader före den månad då beslut om stöd för korttidsarbete fattas, vilket följer av lag om stöd vid korttidsarbete.

Förstärkta åtgärderna tas bort

Under perioden 16 mars 2020 - 30 september 2021 har stödet för korttidsarbete varit tillfälligt varit förstärkt. Denna tillfälliga förstärkning kommer emellertid inte att gälla för stöd som söks från och med december 2021 och framåt. För stöd som söks för december 2021 och framåt, kommer den ordinarie lagstiftningen avseende korttidsarbete att gälla; bortsett från den tillfälligt slopade karenstiden.

Att de tillfälligt förstärkta åtgärderna tas bort, innebär bland annat följande:

  • Staten kommer endast att stå för ⅓ av den totala kostnaden istället för ¾.
  • Den maximala arbetstidsförkortningen kan uppgå till max 60% av ordinarie arbetstid.
  • Arbetstagare som är uppsagd omfattas inte av stödet under uppsägningstiden.
  • Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj omfattas inte av stödet.
  • Inget krav på yttrande från revisor för det fall lönesumman överstiger 400 000 kronor.

Läs även Fortsatt krisstöd till företagare - se hur det påverkar ditt företag

Se hur vi hjälper entreprenörer

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar

Sofia Brockmar arbetar med arbets- och bolagsrätt och har i och med utbrottet av covid-19 särskilt riktat in sig på frågor kring korttidsstöd. Sofia arbetar på PwC:s kontor i Jönköping.
Kontakt: 073-8601838,
sofia.brockmar@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Healthcare-rapport: Bristande krisberedskap inom vården

Oro i omvärlden, accelererande global uppvärmning, ökad vårdtyngd och ett osäkert ekonomiskt läge är komplexa utmaningar, även för vården. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sälj ditt företag globalt - få ett högre slutpris

Du är redo att sälja ditt företag, men hur många potentiella köpare finns egentligen? I vår artikelserie om företagsförsäljning har vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2023 - Energiskatter en existensfråga

Årets Skattebarometer från PwC visar bland annat att oron för energiskatterna växt sedan förra årets undersökning. Samtidigt framkommer det ...

Läs artikeln