<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fortsatt krisstöd till företagare - se hur det påverkar ditt företag

Kvinna kontor medarbetare ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu kommer de efterlängtade möjligheterna till mer krisstöd till företagen. Regeringen utlovade redan i slutet på december 2021 att stöden skulle införas och nu har regeringen meddelat att bestämmelserna är klara.

Ordinarie omställningsstöd

Det ordinarie omställningsstödet omfattar nu december 2021–februari 2022. Ansökning för stödperioderna för december 2021 och januari 2022 öppnade 7 februari och sista ansökningsdag är 31 mars 2022. Ansökan för februari 2022 öppnar 1 mars och sista ansökningsdag är 13 april 2022. Jämförelseperioden är motsvarande månader under 2019.

De flesta reglerna är desamma som den senaste sökbara perioden maj–september 2021, däribland att företaget måste haft en omsättningstapp som överstiger 30 procent av sin nettoomsättning jämfört med referensperioden. Nedgången i företagets nettoomsättning för stödperioden ska så gott som uteslutande vara orsakad av effekterna av spridningen av covid-19.

Det som har justerats är tidsperioden under vilken företaget eller dess moderföretag inte får verkställa eller besluta om värdeöverföring, vilket är under perioden april 2020–juli 2022. Omställningsstödet ges med högst 117 miljoner kronor per stödberättigade företag.

Läs också: Krisstöd till företag förlängs med start från december

Omsättningsstödet till enskilda näringsidkare och handelsbolag

Omsättningsstödet för enskilda näringsidkare samt handelsbolag med minst en fysisk person som delägare återinförs och omfattar december 2021–februari 2022. För december 2021 och januari 2022 kan omsättningsstödet sökas från och med 9 februari och sista ansökningsdag är 30 april 2022. För februari 2022 öppnar ansökan 1 mars och stänger 30 april 2022.

Stödet kan nu utgå med 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad för enskilda näringsidkare. För handelsbolag gäller 90 procent av omsättningstappet upp till 24 000 kronor per månad multiplicerat med antalet fysiska delägare per den 21 december 2021.

Tidigare reglering gäller fortsättningsvis, bland annat att företaget måste ha tappat minst 30 procent i omsättning jämfört med motsvarande period 2019.

Ansökan görs på Boverkets webbplats och handläggs av Länsstyrelsen.

Utökad och utvidgad möjlighet för företag att ansöka om anstånd med skatten

Den 20 januari lämnade regeringen in en extra ändringsbudget för 2022 till följd av effekterna av pandemin. Det här gäller:

  • Anstånd för avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst nio redovisningsperioder, i stället för dagens sju. Detsamma ska gälla för anstånd för mervärdesskatt som redovisas månadsvis.
  • Anstånd för mervärdesskatt som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst tre redovisningsperioder.
  • Anstånd ska kunna beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2021.
  • Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt vars redovisningsperiod är ett beskattningsår får beviljas för högst två redovisningsperioder och anstånd får även beviljas för sådan skatt som ska deklareras senast 17 januari 2023.
  • Möjligheten att beviljas anstånd retroaktivt kommer finnas kvar.

Lagändringarna i denna del började gälla 8 februari 2022.

Den ytterligare förlängningen av anståndstiden för att möjliggöra avbetalningen av de tillfälliga anstånden har föreslagits kunna förlängas upp till 24 månader, i stället för tidigare förslag på 15 månader. Företaget måste samtidigt följa en individuell avbetalningsplan. Lagändring i denna del föreslås att träda i kraft 7 mars 2022 och förväntas beslutas om 24 februari 2022.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold

Lina Gardlow och Charlotta Rötvold arbetar på PwC:s kontor i Umeå med skatterådgivning till i huvudsak ägarledda företag och deras ägare.

Lina: 010-212 53 66, lina.gardlow@pwc.com
Charlotta: 070-929 11 08, charlotta.roetvold@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln