<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Starta eget? 3 anledningar att välja kooperativ

shutterstock_309306143.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Det svenska samhället står inför en rad utmaningar såsom en åldrande befolkning, miljö- och klimatproblem, ökad segregation och samhällsklyftor. För att möta dessa kommer nya tillvägagångssätt och nya former av finansiering behövas. Här kan filantroper bidra med såväl finansiering, genomförande, innovationer och samhällsengagemang.

Att starta kooperativ kan vara en bra idé för dig som ska starta företag tillsammans med andra. Så här funkar det!

Kooperativ är fortfarande en väldigt liten del av den totala företagarkartan, men en företagarform som växer. Enligt Tillväxtverkets rapport Entreprenörskapsbarometern 2012 vill många starta företag tillsammans med andra, och den viljan är allra störst bland unga personer (18-30 år).

Kooperativ kan vara vinstdrivande

Ett kooperativ grundar sig på principen att alla i företaget ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det finns en idé om att ett kooperativ inte kan vara vinstdrivande, men det stämmer inte, läs gärna om kommunikationsbyrån Geektown som är en ekonomisk förening.

Läs också: 5 vanliga fällor för dig som är nyföretagare

3 anledningar att välja kooperativ

  • Föreningen är en egen juridisk person, vilket innebär att föreningen kan få rättigheter och åta sig skyldigheter på samma sätt som en person.
  • Kräver ingen större kapitalinsats.
  • Medlemmarnas ansvar begränsas till den insats de har betalat till föreningengen. 
Läs också: Ombilda till aktiebolag – 4 saker du INTE får missa

Starta kooperativ – så går ni till väga

1. Ni är ett några personer som tillsammans vill starta ett kooperativ – den vanligaste formen är ekonomisk förening. Ni kommer överens om stadgarna, det vill säga vad ni ska kalla er verksamhet och vilket uppdraget är. Ni ska även välja styrelse och revisor. Tänk på att ni måste vara minst tre personer och/eller företag för att starta en förening. Tillsammans blir ni medlemmar och delägare.

2. Anmäl till Bolagsverket att ni vill starta föreningen.

3. Bolagsverket registrerar föreningen och ger er ett organisationsnummer.

4. Så fort Bolagsverket har registrerat föreningen kan ni sätta igång med er verksamhet.

Har du en fråga om att starta eget? Ställ den här!

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Utvecklingsutgifter i startups – tillgång eller kostnad?

Är en utgift alltid en kostnad? Utvecklingsutgifterna i en startup kan ju bli en tillgång som kommer generera intäkter längre fram. Men vad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bli partner eller delägare i etablerat bolag – så kan upplägget se ut

Att bli partner eller delägare i ett redan etablerat företag och få det att fungera på ett bra sätt kan vara en utmaning. Hur ska upplägget ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Stockholm rankad som drömstad för startups

Stockholm är en attraktiv stad för startups. Det visar PwC:s globala undersökning PwC Startup Survey där hela 100 procent av de tillfrågade ...

Läs artikeln