Skatteverkets kontroller 2020 - vilka områden granskas extra?

‹ Tillbaka till artiklarna

Skatteverket har valt ut vilka områden som granskas extra noga under året. De prioriterade områdena är bland annat städ- och transportbranschen, privata kostnader, förmåner som inte redovisats och identitetsfusk.

Varje år väljer Skatteverket ut vissa branscher och områden som ska prioriteras under året. Syftet med de extra kontrollerna är att minska fel och fusk som har en negativ påverkan på samhället.

Skatteverkets prioriterade kontroller 2020 är

  • privata kostnader och oredovisade förmåner
  • städ- och transportbranschen
  • identitetsrelaterat fusk
  • internationell kontroll och penningtvätt.

Privata kostnader och oredovisade förmåner i företag

Enligt Skatteverket är den vanligaste orsaken till höjd skatt för små och medelstora företag att företagen gör fel gällande privata kostnader och oredovisade förmåner.  Hela 39 procent av företagen gör fel och skattefelet uppskattas till cirka 8 miljarder kronor om året. Ofta handlar det om att företagen drar av privata kostnader som inte avser verksamheten eller att personer inte tar upp förmåner till beskattning. Man granskar därför företagsägda bilar och fastigheter med höga förmåns- och taxeringsvärden extra noga. Även privata kostnader som resor, båtar och renoveringar  granskas.

Svartarbete och andra brott inom städ- och transportbranschen

Inom städbranschen kommer fokus att ligga på de företag som städar stora företagslokaler och offentliga lokaler. Granskningarna syftar till att motverka svartarbete, illegal arbetskraft, osanna fakturor och falska löneuppgifter.

Identitetsrelaterat fusk

I syfte att minska felaktiga utbetalningar från välfärdssystemet fortsätter Skatteverket sina granskningar kring identitetsrelaterat fusk. Det kan handla om felaktig folkbokföring, falska anställningsintyg eller id-fusk. Skatteverket samverkar med flera andra myndigheter för att förebygga brottsligheten.

Internationell kontroll och penningtvätt

Skatteverket arbetar aktivt mot penningtvätt och har genom ny lagstiftning från 2019 fått fler verktyg för att utreda och kartlägga misstänkta transaktioner, beteenden och aktiviteter.

För att motverka omfattande gränsöverskridande skatteplanering med räntor infördes förra året nya begränsningar gällande ränteavdrag. Nu är det dags att kontrollera hur väl regelverket efterlevs. Enligt Skatteverket kommer omfattande skatteplanering dessutom att upptäckas tidigt på grund av den nya rapporteringsskyldigheten för rådgivare som införs under 2020.

Skenutvandring kommer att granskas för att fånga upp personer som uppger sig vara utvandrande men som har bostad eller företagskoppling till Sverige, och som genom skenbosättningen minskar eller undgår beskattning i Sverige. Även kapitalförsäkringar kommer att fortsätta granskas mot bakgrund av att de används för skatteundandragande.

Hur går Skatteverkets kontroller till?

Skatteverkets kontroller sker bland annat genom att de väljer ut vissa deklarationer för särskild granskning och ställer frågor om deklarationen och underlagen. För företag kan även Skatteverkets kontroller ske genom skatterevisioner, då de gör mer ingående granskningar av bolagets bokföring och underlag.

Svårt att veta nästa steg? Våra skatterådgivare hjälper dig >>

 

Maria Jancic

Maria Jancic

Maria Jancic arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Maria jobbar inom olika områden, bland annat inom internationell personbeskattning.
073-860 17 29
maria.s.jancic@pwc.com
Maria Jancic works with international personal income taxation at PwC’s Jönköping office.
+46 738 601 72 maria.s.jancic@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hemmet som arbetsplats efter hävda restriktioner - så blir skatten!

Hemarbetet för kontorsanställda har gått från att vara en rekommendation från regeringen till att bli ett etablerat och mer flexibelt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattenyheter i höstbudgeten - så här ser regeringens förslag ut

Regeringen har lämnat över höstbudgeten för 2022 till riksdagen. Ett av förslagen är att utvidga reglerna för kvalificerade ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2021 - företag brottas med skattehantering

Med ett år kvar till valet och ett uteblivet januariavtal så växer osäkerheten om skattepolitikens framtida utformning. I PwC:s ...

Läs artikeln