<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Kvinna ledare styrelserum ‹ Tillbaka till artiklarna

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig affärsidé och potentialen i marknaden bedöms vara god men verksamheten lyfter inte riktigt såsom förväntat. Ett sätt som kan hjälpa dessa ägare och företag är att påbörja resan från ett ägarlett till ett ägarstyrt företag. Här berättar vi hur du gör.

Orsakerna till att verksamheten inte lyfter kan självklart vara flera. Vi ser ofta att en av anledningarna är brist på en ändamålsenlig bolagsstyrning där ägare, styrelse och ledning samverkar och jobbar strukturerat. Dels med långsiktiga mål och strategier, dels med kortsiktiga mål, planer och aktiviteter som bygger på den långsiktiga planen. I takt med att verksamheten växer ökar kraven på ägarna, styrelsen och ledningen och i ägarledda företag där ägarna är involverade i det mesta som sker, räcker helt enkelt inte ägarna till för allt.

Ägarledda företag - ensamägda, familjeägda eller partnerägda

Majoriteten av de svenska företagen är ägarledda, det vill säga ägarna är aktiva i företaget såsom i styrelsen eller i den operativa ledningen. På så sätt kan en och samma person både vara ägare, styrelseledamot och vd. Det finns tre kategorier av ägarledda företag: ensamägda som ägs till 100 procent av en person, familjeägda som ägs av två eller flera personer som är släkt med varandra och partnerägda som ägs av två eller flera personer som inte är släkt.

Det som kännetecknar många ägarledda företag är bland annat följande:

 • Ägandet är koncentrerat till en eller ett fåtal personer
 • Det finns en stabilitet i ägande och ledning
 • Ofta är även vd ägare eller en av ägarna
 • Då ägare och ledning är samma personer bli besluten ofta informella
 • Många saknar en aktiv styrelse

Bolagsorganens ansvar och fokusområden

I takt med att ett företag växer är det klokt att fundera på hur rollerna ska tydliggöras. Om ett ägarlett företag har multipla roller så är rollerna i ett ägarstyrt företag isärdragna. En person kan fortfarande ha flera roller men det framgår tydligt vilket ansvar och uppgift varje roll har.

 • Ägarnas uppgift är att peka ut en riktning vart företaget ska vilket lämpligen tydliggörs i ett ägardirektiv. Tidshorisonten för ett ägardirektiv varierar men vanligtvis görs det om efter 5-25 år alternativt i samband med en större ägarförändring. Det bör dock årligen ses över och uppdateras vid behov. Ägarnas forum är bolagsstämman.
 • Styrelsen ska besluta om strategin, det vill säga tala om vad som ska göras för att ägarviljan ska uppnås. Strategin sätts ofta på 1-5 år men behöver löpande ses över och uppdateras med hänsyn till förändrade omständigheter i företaget eller omvärlden. Styrelsens forum är styrelsemötet.
 • Vd och övrig ledning har en viktig roll att bestämma hur styrelsens strategi ska verkställas vilket ofta tydliggörs i någon form av affärsplan. Affärsplanen är ofta på ett år. Ledningens forum är ledningsgruppsmötet.

Läs också: Tydlig rollfördelning mellan ägare, styrelse och VD - så gör ni!

agarlett_agarstyrt_500

När passar det att påbörja resan mot ett mer ägarstyrt företag?

 1. Ägaren vill fasas ut från sin operativa roll, till exempel genom att ta in en extern vd
 2. Ägaren vill sälja delar av eller hela företaget
 3. Företaget står inför en stor förändring som innebär stora utmaningar som till exempel ändrad affärsmodell, expandering på nya marknader och behov av extern kompetens för att lyckas
 4. Ägaren vill arbeta mer professionellt med företaget och tydligare särskilja rollerna

Hur går det till?

Att gå från ägarlett till ägarstyrt är inte gjort i en handvändning. Det kräver mycket planering, medvetenhet och tid. Det finns olika steg på resan och vi tycker att följande tre steg är de viktigaste. Vissa företag väljer att genomföra något steg och andra samtliga, oavsett vad tycker vi att det är viktigt att stegen genomförs i rätt ordning.

Steg 1: Ägardirektiv

Ett ägardirektiv är ett dokument som innehåller ägarnas gemensamma ambitioner med företaget, det vill säga vad de vill att företaget ska uppnå. Genom att formulera ett ägardirektiv där ägarnas gemensamma målbild framgår skapar ägarna rätt förutsättningar för styrelsens och ledningens strategiska och operativa arbete.

Läs också: Skapa ett tydligt ägardirektiv

Steg 2: Aktivt styrelsearbete

Genom ett aktivt styrelsearbete som utförs på rätt sätt kan styrelsen bidra till företagets framgång och skapa värde för ägarna. För att lyckas med detta behöver styrelsen bemannas på ett lämpligt sätt, de behöver förstå sin roll och tillsammans skapa en strukturerat och effektivt arbetssätt.

Läs också: 4 fokusområden för ett styrelsearbete i världsklass

Steg 3: Extern VD

När företaget har en väl sammansatt aktiv styrelse är det dags att fundera på hur ledningen ser ut och kanske främst vd. Anledningarna till varför företag väljer att ta in en extern vd kan vara flera och olika beroende på företagets förutsättningar och struktur men till exempel kan det vara lämpligt när ägaren vill fasas ut från sin operativa roll och istället fokusera på sin roll som ägare. Att ta in en extern vd är ofta en utmaning och för att lyckas med detta är det till exempel viktigt att det finns en tydlig rollbeskrivning för den avgående vd:n och att befogenheter och behörigheter tydliggörs för den nya vd:n.

Vad kännetecknar entreprenörsdrivet företagande?

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson

Lena Hasselborn och Anders Bryngelsson arbetar på PwC:s kontor i Stockholm respektive Borås som auktoriserad revisor, rådgivare och coach till ägare och styrelser på främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Lena: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com
Anders: +46 (0)10 213 11 25, anders.bryngelsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln