Så blir din ledningsgrupp mer effektiv

anstlla.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

anstlla.jpg

Sveriges ledningsgrupper mår bra – men har också utmaningar i form av tidsbrist, dålig uppföljning och ibland en otydlig vision. Här kan du läsa resultatet av min undersökning bland medlemmar i landets ledningsgrupper.

Jag är personligen väldigt intresserad av ledarskap och att utveckla verksamheter med hjälp av olika verktyg. Att få veta mer om företagares villkor är en stark drivkraft – och därför bestämde jag mig för att lägga ut en enkät på Linkedin där jag ställde ett antal frågor till medlemmar i landets ledningsgrupper.

Läs också: Låt inte företagskulturen bli ett hot

Rätt kompetens i ledningsgruppen viktigt

Min undersökning visar att Sveriges ledningsgrupper mår ganska bra. De flesta upplever att den egna ledningsgruppens sammansättning och kompetens är rätt eller helt rätt, vilket är positivt. Där det ibland saknas kompetens så handlar det mycket om förståelsen för omvärld och konkurrenter samt specifik kunskap om den verksamhet som bedrivs. Den tid som avsätts för ledningsarbetet räcker i allmänhet, men 9 procent anser att de behöver mycket mer tid än det som avsätts. Över 60 procent känner sig engagerade vid ledningsmötena, men vad är det som gör att 35 procent av dem som är med i ledningsgrupperna endast känner sig ganska eller mindre motiverade?

Här är några viktiga erfarenheter som deltagarna i undersökningen delade med sig av: 

5 saker som ger energi i ledningsgruppen

 • Sträva mot samma mål och nå dem
 • Ta beslut som faktiskt leder till bättre resultat
 • Gruppen och sammanhållningen
 • Göra handlingsplaner och lyckas med dem
 • Mod, lust och trygghet

5 saker som försvårar arbetet i ledningsgruppen

 • Fel fokus och för mycket operativa frågor
 • Brist på erfarenhet och beslutsunderlag
 • Brist på struktur och uppföljning av beslut
 • Avsaknad av tydlig ledning och vision
 • En spretande verksamhet med för många inriktningar
Läs också: Företagare med anställda – därför behöver du en personalhandbok 

 

Besluten som ledningsgrupperna fattar harmoniserar väl eller mycket väl med affärsplanen anser 94 procent av de som svarat. När det inte landar rätt är det ofta så att man går på magkänsla istället för välgrundade beslut.

 

effektiv-ledningsgrupp-x-3-diagram_1.pngMånga känner otydlighet i ledningsgruppen

Svaren kring hur tydliga riktlinjer du fått av styrelse och ägare förvånar mig. Bara 25 procent känner att de fått tydliga eller mycket tydliga riktlinjer och förväntningar på vad ledningsgruppen ska åstadkomma. Detta innebär alltså att hela 75 procent känner en otydlighet med vad ledningsgruppen och de själva ska åstadkomma. Här behöver flera ledningsgrupper gå tillbaka till ruta ett och fundera på varför vi finns till och vad ska vi åstadkomma.

Läs också: 4 faktorer som förbättrar personalens hälsa

Osäkra medlemmar lämnar ledningsmöten

Kanske hänger dessa svar också ihop med att upp emot 45 procent av ledningsgruppens medlemmar känner en osäkerhet kring vad som förväntas av dem när de lämnar mötet. Den snabba analysen skulle kunna vara att förlänga mötet med 15 -30 minuter och dela ut ansvar och följ upp de åtaganden ni ska genomföra. Att dela ut ansvar och följa upp, ger energi enligt dem som svarat i enkäten.

Utifrån min egen erfarenhet i arbete med olika ledningsgrupper tillsammans med de enkätsvar som lämnats så är det väldigt tydligt att många ledningsgrupper trivs ihop, man upplever att engagemanget i allmänhet finns men att vardagen ibland tar över för mycket.

 

effektiv-ledningsgrupp-x-3-diagram_2.png4 råd till dig och din ledningsgrupp:

 • >Säkerställ ert mandat hos ägare/styrelse – det vill säga vad är deras förväntan på vad ni ska åstadkomma?
 • Se över roller i bolaget, är det tydligt vem som gör vad och hur det ska göras?
 • Avsätt rimlig för tid på agendan för framåtriktad dialog och ta gärna in gäster som ”tittar på er” utifrån och in för att få ett omvärldsperspektiv
 • Dela ut tydliga ansvarsuppgifter och avsätt tid för att följa upp att åtaganden blir utförda.
PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln