Sök på Företagarbloggen
Företagarbloggen

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Företagarbloggen – för dig som driver eget

Ökad kostnad för inlösen av ålderspension

Av Anna Gustring Boman, 29 september 2016

tryggande_alderspension.jpg

Är du arbetsgivare och tryggar ITP2 ålderspension i egen regi kommer kostnaden för att byta till tryggande genom försäkring att öka. Detta är en konsekvens av Alectas beslut att sänka premieräntan.  

Arbetsgivare inom det privata näringslivet tillämpar enligt kollektivavtalet ITP-planen för sina tjänstemän. I ITP-planen finns två avdelningar; ITP1 för anställda födda 1979 och senare, och ITP2 för anställda födda 1978 och tidigare.

ITP2 är förmånsbestämd och medger att ålderspensionen tryggas i egen regi genom konto avsatt till pensioner, med eller utan pensionsstiftelse men alltid med en kreditförsäkring, eller genom tjänstepensionsförsäkring hos Alecta. Kreditförsäkringen tecknas alltid med försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (PRI).

Om ITP2 ålderspension tryggas genom avsättning i balansräkningen nuvärdesberäknas pensionsåtagandet av PRI. Vid nuvärdesberäkningen använder PRI sina egna ränteantaganden.

En arbetsgivare som tryggar pension i egen regi kan alltid frivilligt lösa in hela eller delar av det förmånsbestämda åtagandet genom att i stället teckna en tjänstepensionsförsäkring i Alecta. Om ett företags finansiella ställning försämrats kan PRI som sista åtgärd kräva att företaget löser in hela eller delar av åtagandet, så kallad tvångsinlösen.

Alectas styrelse har beslutat att premieräntan ska sänkas från 1,5 procent till 1,1 procent. Premieräntan är den ränta som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsbetalningarna när en tjänstepensionsförsäkring ska tecknas. Ju lägre denna ränta är, desto högre blir nuvärdet och därmed försäkringspremien. Sänkningen av premieräntan medför därför att kostnaden för inlösen ökar. Detsamma gäller kostnaden för särskild löneskatt eftersom underlaget för särskild löneskatt ökar medskillnaden mellan inlösenkostnaden och avsättningen.

Historiskt har inlösenkostnaden, det vill säga försäkringspremien, varit avsevärt högre än den av PRI beräknade pensionsskulden. Framöver kommer skillnaden mellan inlösenkostnaden och pensionsskulden att bli ännu större. I genomsnitt kommer kostnaden att öka med nio procent.

Förändringen träder i kraft från och med den 1 oktober 2016 

Intresseområde: Pension

Dela artikeln:

Anna Gustring Boman

Anna Gustring Boman
Anna Gustring Boman arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Stockholm, med särskilt fokus på finansieringsfrågor inom pensionsområdet.
010-212 48 86
Anna Gustring Boman is a pensions specialist at PwC’s Stockholm office, specialising in finance-related pension issues.
+46 10-212 48 86

anna.gustring.boman@se.pwc.com
 

Missa inga blogginlägg!

Kommentarer

Få det senaste direkt i inboxen

Skribenter