<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny forskning visar: Så blir styrningen en effektiv konkurrensfördel

Kvinna-firar-motesrum ‹ Tillbaka till artiklarna

Små och medelstora företag utgör en viktig del av svenskt näringsliv. Trots det saknas forskning om hur företagen styrs och hur styrningen påverkar företagens utveckling. I en ny forskningsrapport har man nu försökt identifiera hur styrelsearbetet ser ut och vilka faktorer som skapar framgång. Lena Hasselborn, styrelsecoach på PwC, delar med sig av sina reflektioner kring resultatet.

Många styrelser i små och medelstora företag lyckas inte skapa ett framgångsrikt styrelsearbete vilket gör att de kan ha svårare att nå uppsatta mål och skapa tillväxt. För att få nya insikter i frågan inledde PwC ett samarbete med forskare kring bolagsstyrning i små och medelstora företag. I juni 2019 presenterades resultatet av forskaren Dr Daniel Yar Hamidi och professor Silke Machold vid University of Wolverhampton i England. 

Hur ser styrelsearbetet ut? Det här visar forskningsresultatet:

 • Styrelsen består i snitt av 4,9 ledamöter varav 1,2 kvinnor och 2,7 externa ledamöter.
 • I 14 procent av företagen är VD och styrelseordförande samma person.
 • Styrelsemötena är oftast mellan 2-4 timmar och vanligen hålls 4-6 möten per år.
 • 44 procent av företagen genomför inte en årlig styrelseutvärdering.
 • Endast ca 10 procent tar extern hjälp med sin styrelseutvärdering.

Förbättringspotential finns

Enligt studien är de allra flesta ledamöterna mellan 50 och 69 år, och enbart en av fem ledamöter är kvinnor. Siffrorna visar att det finns mycket arbete kvar att göra. Om styrelsen blir bättre på att återspegla den målgrupp som företaget vänder sig till tror jag att man har mycket att vinna.

Läs även: 5 anledningar att utöka företagets styrelse

Överraskande få genomför styrelseutvärdering

Att nästan hälften av styrelserna inte genomför en årlig styrelseutvärdering är förvånande. Fyra av fem styrelser som genomför en utvärdering tar inte hjälp från extern part. Det finns alltså en risk att många har en upplevelse av att utvärderingar inte ger någon effekt. En annan anledning till att få väljer att genomföra utvärderingar kan bero på att en del av respondenterna inte har ett tillräckligt professionellt styrelsearbete. Kanske ser de inte ett tillräckligt stort värde med att genomföra denna aktivitet i styrelserummet?

Om man genomför en styrelseutvärdering på rätt sätt kan det bli ett effektivt verktyg för att hjälpa styrelsen att utvecklas. Förutom att se till att det är en god kvalitet i själva utvärderingen tycker jag även att det är viktigt att styrelsen har ett öppet klimat och tar sig tid för reflektion efter styrelsemöten. På så sätt arbetar styrelsen med sin utveckling löpande under hela styrelseåret.

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?

Fokusområden för framgångsrika styrelser

I tidigare forskning har styrelsens huvuduppgifter främst delats in i följande områden: 

 • Rådgivning till ledningen
 • Kontroll
 • Strategiarbete
 • Nätverkande

I den här studien har forskarna dessutom lagt till två nya områden:

 • Digitalisering
 • Hållbarhet

I studien genomfördes en klusteranalys för att identifiera grupper av styrelser med samma karakteristiska drag. Det resulterade i fyra olika typer av styrelser - Boosting Boards, Maximizer Boards, Developing Boards och Outward boards.

Boosting Boards verkar prestera bäst inom samtliga områden. Ledamöterna verkar uppskatta att arbeta tillsammans och de har ett öppet klimat vilket gör att åsikter ventileras. Dessutom har de god kunskap om det företag som de representerar.

Maximizer Boards har högt engagemang i att rådge ledningen och har det högsta fokuset på digitalisering, men ett lågt fokus på hållbarhet. En viktig prioritering verkar vara att maximera värdet av företaget på kort sikt.

Developing Boards verkar underprestera inom samtliga områden. De har lägst antal externa ledamöter. 

Outward Boards kännetecknas av de har flest ledamöter och många av dessa är externa. Även fast Boosting Boards är strået vassare presterar dessa styrelser bra inom samtliga områden.

Läs även: Därför bör ditt företag ha en aktiv styrelse

Jag tycker att det är intressant att hårda faktorer såsom antalet ledamöter troligtvis inte har så stor effekt på hur framgångsrikt styrelsearbetet är. Snarare handlar det om hur erfarenheten och kompetensen som ledamöterna har faktiskt nyttjas i styrelsearbetet och hur samspelet fungerar dem emellan. Det är inte så överraskande i sig men jag tror det är ovanligt att styrelser fokuserar så mycket på mjukare områden. Genom att sätta av tid för att lära känna varandra kommer styrelsen inte bara bestå av en mängd individer utan kan tillsammans bilda ett starkt team.

PwC ser styrningen av de små och medelstora företagen som en viktig aspekt i utvecklingen av dessa företag. För oss som kunskapsföretag är det därför viktigt att vi genom fortsatt forskning och erfarenhetsutbyte kan få ännu mer kunskap och insikter framöver så att vi tillsammans kan hjälpa Sveriges företag att använda ett framgångsrikt styrelsearbete som en effektiv konkurrensfördel.

Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn

Lena Hasselborn arbetar på PwC:s kontor i Stockholm som auktoriserad revisor, rådgivare och styrelsecoach åt främst mindre och medelstora ägarledda företag.
Kontakt: +46 (0)10 213 38 09, lena.hasselborn@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln