5 anledningar att utöka företagets styrelse

‹ Tillbaka till artiklarna

Att bredda styrelsen i ett expansivt aktiebolag kan lyfta det till en helt ny nivå. Här är fem starka anledningar att se över styrelsen i ditt företag.

Alla aktiebolag i Sverige är skyldiga att ha en styrelse, mindre bolags styrelser består ofta av enbart ägaren och en suppleant. Om ditt företag är på väg att växa kan extern kompetens till styrelsen vara den lilla skjuts företaget behöver för att verksamheten ska blomstra. Om du ska lyckas med att skapa en styrelse som lyfter ditt bolag måste du först utvärdera var företaget står i dag och vilka framtidsvisioner du har.På så sätt kan du bestämma vilka kompetenser du behöver ta in i styrelsen för att kunna möta framtidens utmaningar och behov. Med rätt prioriteringar och god omvärldsanalys kan ditt företag nå de mål som tidigare har legat alltför långt borta. Aktiva styrelsemedlemmar är en strategisk resurs, och en kostnad som många gånger betalar sig mångfalt tillbaka.

Fem saker en styrelse kan bidra med

  • För att ett företag ska växa behövs flera perspektiv och människor med olika kompetensområden, en styrelse kan hjälpa ditt företag att växa genom att bidra med svar och problemlösningar du aldrig kommit fram till på egen hand.
  •  En styrelse kan hjälpa till med att skapa en framgångsrik struktur och därmed effektivisera arbetet i ditt aktiebolag.
  • Genom att styrelsen hjälper till att utveckla företaget blir det också i förlängningen mer lönsamt.
  • Personer med erfarenhet av styrelsearbete håller styrelsemöten som verkligen är betydelsefulla och bidrar med mervärde. Styrelser ses ofta sällan, men får mycket gjort och tar många viktiga beslut under de timmar ledamöterna ses.
  • Ju mer ett företag växer, desto viktigare blir det att hålla ordning. En styrelse ser till att lagar och god sed följs.   

Styrelsens två viktigaste funktioner

1. Styrfunktion

Styrelsen definierar frågor som vision, mål, omfattning, inriktning, kvalitet, strategi, planering, organisation inklusive intern kontroll och bidrar dessutom till betydelsefulla affärstransaktioner.

2. Kontrollfunktion

Den andra uppgiften är att följa och utvärdera företagets verksamhet.

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om styrelsecoaching?
Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i ...

Läs artikeln