<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Månadsavstämning i bokföringen – 4 saker du inte får missa

kvinna-ipad.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Att stämma av bokföringen månadsvis är viktigt av flera olika orsaker. Här får du en smart checklista att bocka av när det är dags. Snabbt, effektivt och du förebygger kostsamma fel!

Jag möter ofta kunder som vill bokföra själva, men ta hjälp med bokslut, årsredovisning och deklaration. Dels för att spara pengar men även för att få koll på sina siffror. Tyvärr möter jag också kunder som tror att de har gjort rätt i bokföringen under hela året, men blir chockade när de förstår att så inte är fallet. Genom att stämma av varje månad och checka av att du har gjort rätt, eller rätta eventuella fel slipper du obehagliga och kostsamma överraskningar. Du håller dessutom koll på hur ditt företag mår under hela året och kan ta välgrundade beslut kring löneuttag och investeringar löpande.

Checklista – glöm inte detta under månadsavstämningen

 1. Kontrollera konton i balansräkningen
  Kontrollera konton i bokföringen mot verkliga underlag. Till exempel ska saldot på bankkontot i bokföringen vara exakt samma som saldot på banken i verkligheten vid avstämningstidpunkt. Ett annat exempel är kundfordringar. Den lista på obetalda kundfordringar som du kan skriva ut ska stämma med de som i verkligheten är obetalda kundfakturor. Kolla också igenom så det inte hamnat ett saldo på ett konto du inte använt tidigare. 

 2. Gör en rimlighetsbedömning
  En översikt av resultaträkningen du göra för att kunna rimlighetsbedöma att intäkter och kostnader har hamnat på ”rätt” nivå. Hur gör man det då? Jo, om vi tar exemplet hyra; den är ju oftast reglerad i ett avtal och bör således vara ungefär upptagen till samma belopp varje månad. Är det en kvartalshyra bör du ta ställning till om den ska periodiseras, för att kostnaderna ska bli jämnare fördelad över året. Om den inte ska periodiseras får du också ta hänsyn till det i din rimlighetsbedömning i resultaträkningen.

 3. Jämför mot budget
  I mina tidigare inlägg om budget kan du läsa om varför du inte ska låta företagets budget bli en skrivbordslådeprodukt. Se till att följa månadens verkliga siffror mot budgeterade siffror. Det kommer hjälpa dig på vägen mot det resultat du vill nå och se. Gör det till en rutin att alltid se över vilka åtgärder du kan vidta för att nå målet.

 4. Dokumentera vad du har gjort
  När du gör din avstämning är det bra om du i efterhand kan följa vad du har gjort. Lägg upp enkla rutiner och en struktur som dokumenterar vad och när du stämmer av så kommer det ge dig en tydlighet. Vid slutet av året har du mycket gratis om du har dokumenterat flitigt.
Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Arbetsgivaravgifter för dina anställda – detta gäller

Utöver lön till dina anställda betalar du som arbetsgivare även arbetsgivaravgifter. Men vad går pengarna till och hur mycket ska du ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Delägare i fåmansföretag - så deklarerar du

Som delägare i fåmansföretag har du en del att tänka på inför inlämning av den privata deklarationen. Förutom att blanketten K10 ska följa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ökad global trend: ESG i incitamentsprogram

Med en stigande global medvetenhet kring ESG och hållbarhetsfrågor ser vi hur företag världen över i allt större utsträckning implementerar ...

Läs artikeln