<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyckeltal - så förbättrar du din position i branschen

Kvinna-och-man-vid-dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Att inte veta hur företaget står sig inom branschen kan kännas otryggt. Och när du väl har koll, hur gör du då för att förbättra din position? Genom att identifiera ditt företags mest relevanta nyckeltal och analysera dina siffror i relation till konkurrenternas, kan du säkra att du vet vilka bollar du ska springa på - och vilka du kan låta vara.

1. Välj ut dina viktigaste nyckeltal

Ibland är det svårt att veta vilka nyckeltal som bäst speglar din verklighet. Kanske finns det nyckeltal som är svåra för verksamheten att påverka? Eller tvärtom, finns där lågt hängande frukter som med relativt enkla medel kan förbättras? Det finns en mängd nyckeltal att använda sig av, både generella och mer branschspecifika, och att hitta den rätta mixen blir ditt första uppdrag. Innan du går vidare och gör en branschanalys är det alltså viktigt att du vet vilka nyckeltal som är viktigast för ditt eget företag.

Jag vill veta mer om Nyckeltalsanalys


Tips! Vanliga nyckeltal är bruttovinstmarginal, rörelsemarginal, avkastning på eget kapital, avkastning på totalt kapital, soliditet samt kassalikviditet. Exempel på branschspecifika nyckeltal för ett tjänstebolag kan vara omsättning per anställd, medan till exempel lageromsättningshastighet kan vara mer relevant för ett tillverkande företag.

2. Få koll på konkurrenterna

Genom att göra en konkurrentanalys får du en kontext där dina egna siffror kan börja betyda någonting. Du kommer märka att företag som ligger bra till på ett nyckeltal, kan ligga sämre till på ett annat. Försök analysera informationen du har och fundera över vad det finns för logiska förklaringar till siffrorna. Exempelvis hanterar kanske konkurrenten sitt varulager med hjälp av maskiner, medan du själv har högre personalkostnader för lagerhanteringen. Du behöver fundera på vad olika nyckeltal har för betydelse för just ditt företag, i den kontext ni befinner er i - innan du går till handling.

3. Formulera en strategi

Du har nu fått koll på dina nyckeltal och gjort en konkurrentanalys. Du vet med större precision hur just ditt företag står sig i relation till sin omgivning. Nu är det dags att låta nyckeltalsanalysen komma till sin fulla rätt. Det är med andra ord dags att formulera en strategi, som sedan kan ligga till grund för er verksamhetsutveckling. Med en välformulerad strategi, förankrad i bolagets nuläge, vet du bättre hur ni tar er från nya affärsidéer till konkreta handlingsplaner.

Sami Halonen

Sami Halonen

Sami Halonen är Partner på Strategy&, PwC:s avdelning för strategirådgivning. Han hjälper kunder att definiera en vinnande strategi, anpassa kostnads- och intäktsstruktur enligt strategin samt säkerställa att företaget har en anpassad verksamhetsmodell för att leverera strategin.

Lämna en kommentar