Kunden betalar inte – så löser du problemet!

‹ Tillbaka till artiklarna

man-bla-skjorta

Många företagare har svårt att få sina fakturor betalda i tid. Vilka rättigheter har du och vad kan du göra för att få betalt snabbare? Svaren hittar du här!

Att ha pengar på kontot är en förutsättning för att kunna bedriva en sund företagsverksamhet. Genom att vara ”likvid” har du förmåga att få betalt för dina fordringar och kan löpande betala ditt företags skulder. Många företagare upplever att de hamnar i underläge mot de större företagen, och har svårt att kräva att de hanterar fakturorna i tid. Sena betalningar skapar problem – utan pengar på kontot kan du lätt bli handlingsförlamad. Tillväxt, varuinköp, investeringar och utbetalning av löner blir fort vardagsbekymmer. Istället för att ta hand om ditt företag måste du ägna tid åt att jaga kunder som inte betalar.

Du kan ta ut förseningsavgift

Sedan mars 2013 har du möjlighet att ta ut 450 kronor i förseningsavgift av dina kunder. Det verkar dock inte som att särskilt många har utnyttjat den möjligheten, men fundera över om det kan vara ett alternativ för dig. Genom att ta ut den högre förseningsavgiften så signalerar du att det ska kosta att vara försenad och att du har koll på företagets pengar.

7 tips på hur du får snabbare betalt

  1. Ingen har rätt att få kredit. All kreditgivning du ger är en eftergift. Påståendet att alla har rätt till 30 dagars betalningstid är fel. Använd 10 dagars betalningsvillkor som standard, övriga betalningsvillkor kan ni förhandla om.
  2. Ring om möjligt upp din kund så snart det bara går. Ofta är orsaken till den uteblivna betalningen så enkel som glömska, och genom personlig kontakt får du ofta snabbare in pengarna på ditt konto.
  3. Har du många kunder som köper löpande av dig – se till att använda ett modernt ekonomisystem som kan hantera dessa flöden på ett effektivt sätt.
  4. Vänta inte med att skicka påminnelser. Skicka redan någon dag efter förfallodag och se till att du har med i dina allmänna villkor eller orderbekräftelser att förseningsavgifter tillkommer. Fullfölj din plan. Kunder gör ibland saker för att de kan; om du aldrig fullföljer dina påminnelser med inkassoåtgärder kommer de att lära sig att vänta med att betala just dig och prioritera någon annan som ”skriker högre”.
  5. Arbetar du främst mot näringsidkare har du som leverantör rätt att, utöver dröjsmålsräntan, ta ut en förseningsersättning på 450 kronor. Få av mina kunder utnyttjar denna möjlighet. Tänk på att du bara kan ta ut ersättningen av näringsidkare och myndigheter, inte av konsumenter.
  6. Ta ut dröjsmålsränta från första förfallodag och skicka fakturor på detta till din kund. Detta innebär att om du ändå tvingas vara bank åt din kund, får du i alla fall en hygglig avkastning på pengarna. Har du inte tydligt avtalat villkoren kring dröjsmålsräntor så kan du i alla fall börja beräkna ränta efter 30 dagar från påminnelsen.
  7. Idag finns många professionella aktörer som kan integrera kravrutiner med ditt ekonomisystem. Har du stora flöden kan det ibland vara mer ekonomi i att outsourca processen än att lägga tid och pengar på att bevaka själv.

7 sätt att fixa finansiering – utan att gå till banken Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Bolagsstämma på distans - går det?

Många aktiebolag funderar nu på hur de ska lyckas genomföra sina inplanerade  bolagsstämmor i spåren av covid-19. Går det till exempel att ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Hur påverkas tjänstepension och sjukpension av korttidspermittering?

Många arbetsgivare ansöker nu om att korttidspermittera medarbetare för att ta sig igenom coronakrisen. Möjligheten att minska ...

Läs artikeln