4 krångliga ord i bokföringen – och förklaringen

‹ Tillbaka till artiklarna

Ingående och utgående moms, debet och kredit, likviditet. Rena grekiskan eller hur? Många ord inom bokföringen är svåra att förstå för den som inte är ekonom. Här får du förklaringarna.

1. Ingående och utgående moms

Moms är en förkortning av mervärdeskatt och är en skatt på all skattepliktig omsättning. Den moms som du ska betala in till staten kallas inom redovisningen för "utgående moms" och den moms som du får tillbaka i samband med redovisningen kallas för "ingående moms".

Du redovisar in- och utgående moms på olika konton i bokföringen och det gäller att du håller koll så att du bokför på rätt konto. Ett knep för att hålla isär de två begreppen kan vara att tänka såhär: Den ingående momsen redovisas på sådant du köper in till företaget medan den utgående momsen redovisas på det du säljer i företaget.

De detaljerade momsreglerna finns i Momsbroschyren som kan hämtas via Skatteverkets webbplats.

Moms är ett område som många företagare tycker är krångligt, om du vill läsa mer om specifika momsfrågor finns flera bra inlägg på skattebloggen Tax Matters.

2. Likviditet och likvida medel

Likviditeten är ett mått på företagets betalningsförmåga på kort sikt, det är skillnaden mellan det som kommer in och betalas ut från företaget. Till exempel kan ditt företag få försämrad likviditet om du är sen med att få iväg kundfakturor medan leverantörsfakturorna måste betalas. Det kan också handla om att du har gjort investeringar under en period, men inte tjänat in motsvarande. Likvida medel är de pengar du har på banken eller i kassan.

3. Eget kapital, förbrukat eget kapital
När du startar eget består det egna kapitalet av det kapital som du sätter in i företaget. Lägsta kapitalbelopp för att starta ett aktiebolag är idag 50 000 kronor. Det egna kapitalet ökar om företaget redovisar vinst och minskar om det gör förlust. Man kan även säga att det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Tips! Avkastning på eget kapital är ett vanligt mått när man gör en nyckeltalsanalys.

Jag vill veta mer om Nyckeltalsanalys
Om ett aktiebolags
aktiekapital misstänks vara förbrukat till hälften (det vill säga om det egna kapitalet är mindre än hälften av aktiekapitalet) ska en särskilt upprättad balansräkning, så kallad kontrollbalansräkning, upprättas. Om den visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar bolaget att bli föremål för tvångslikvidation, vilket innebär att bolaget upplöses och avregistreras. Du kan lätt hamna i sådan situation om du nyligen startat eget och har mycket kostnader och mindre intäkter, men det behöver inte betyda att du måste lägga ner ditt företag. Håll koll på företagets eget kapital genom att sköta bokföringen löpande. Om du vill veta mer om hur det funkar med kontrollbalansräkning kan du läsa min kollega Lisa Albertssons blogginlägg Kontrollbalansräkning – när behövs den? 

4. Debet och kredit
Bokföring sker genom ett system som kallas dubbel bokföring. Systemet är konstruerat för att vara självkontrollerande – du ska alltid bokföra ett lika stort belopp i debet som i kredit, fördelat på ett eller flera konton. Debet innebär en plussiffra i bokföringen och visar vad du har använt företagets pengar till. Det kan vara förbrukningsmaterial, en dator eller taxikvitton. Kredit däremot innebär en minussiffra och visar var pengarna du köpt något för kommer ifrån. Det blir då en negativ siffra på ditt bankkonto eller kassa. Skillnaden på ett konto mellan bokfört belopp i debet och i kredit kallas för saldo. Ett debetsaldo innebär att debetsidan är större än kreditsidan och vid ett kreditsaldo är det tvärtom.

Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tillväxtplaner? Se till att ha svar på de här frågorna först!

Du vill att företaget ska växa men när är rätt timing, på vilket sätt ska tillväxten ske och hur får du med dig alla på tåget? Vi går ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln