<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Lön eller utdelning – hur ska man tänka?

‹ Tillbaka till artiklarna

En fråga som ofta diskuteras är om delägare i fåmansföretag ska välja utdelning eller lön. Det är en väldigt svår fråga och för att kunna ta ett beslut är det viktigt att förstå vad olika val får för ekonomiska effekter. Här delar jag med mig av några räkneexempel och råd som kan vara bra att tänka på.

I och med 3:12-reglernas komplexa struktur där en utdelning kan beskattas med i princip allt från 20 procent upp till 60 procent skatt så är svaret utifrån ett rent monetärt perspektiv långt ifrån givet. Det finns tyvärr inget universellt svar som alltid kan tillämpas av alla.

Lön eller utdelning – en kombination är det bästa

Om man ändå ska försöka sig på att ge någon form av generellt svar så kan man nog säga att en kombination av lön och utdelning är det bästa. Detta då jakten på lägsta omedelbara beskattning, som en utdelning under vissa förutsättningar kan ge, måste ställas mot exempelvis de sociala förmåner som en lön ger.

För att att ge en fingervisning om hur komplex frågan är har jag satt ihop några exempel som visar hur olika utfallet kan bli för en delägare som har 100 kronor i vinst före skatt och som väljer mellan att ta ut lön eller utdelning. Vi har nedan utgått från en kommunal skattesats på 31 procent och att lönen är föremål för fulla arbetsgivaravgifter.

Lön eller utdelning räkneexempel.png

Av ovan tabeller kan man utläsa att utdelning som lågbeskattas, det vill säga utdelning som ryms inom gränsbeloppet, ger mest kvar i handen på en intjänad hundralapp. Men, om det istället blir så att utdelningen överstiger gränsbeloppet och ska beskattas som om det vore lön så blir den omedelbara skillnaden i ägarens plånbok väldigt liten mellan alternativet att ta utdelning eller lön. Det kan därmed tyckas i det närmaste ointressant att ta ut lön i och med att utdelning i bästa fall beskattas betydligt lägre än lön och i sämsta fall blir beskattningen ungefär lika hög.

Lön påverkar sjukpenning och pension

Tabellerna ger dock inte hela bilden och för att ta ett initierat beslut är det viktigt att väga in mer långsiktiga aspekter, till exempel: Vad händer om man som delägare blir sjuk? Eller vad ska man leva på när det är dags för pension? Det är nämligen så att det kan få stora effekter på pension och sjukpenning om man som delägare väljer att ta ut pengar som lön eller som utdelning.

Lön är upp till olika nivåer både pensions- och sjukpenninggrundande medan utdelning inte ger någon av dessa sociala förmåner. Vidare kan ägarens löneuttag ett år komma att påverka storleken på ägarens framtida gränsbelopp, det vill säga hur mycket utdelning eller kapitalvinst ägaren kan ta ut till låg beskattning från bolaget (för närvarande till 20 procent skatt).

En utgångspunkt är därför att man som ägare generellt bör ta ut lön så länge som lönen tryggar sjukpenning och pension.

Andra aspekter du kanske vill fundera över

Sammanfattningsvis beror alltså valet mellan lön och utdelning på en rad olika förutsättningar och frågan bör analyseras utifrån varje individs specifika situation. Notera också att genomgången bygger på ett antagande om att en ägare alltid önskar välja det alternativ som ger mest pengar i den privata fickan. Inte för att ämnet behöver kompliceras ytterligare, men jag vill som avslutning ändå lyfta frågan om det är självklart att vi ska/vill minimera skatten. Finns det kanske andra aspekter att ta hänsyn till, till exempel socialt ansvar? Här tycker jag att det är viktigt att man som ägare åtminstone reflekterar över att uppgifter om inkomster med mera snabbt kan få spridning, till exempel i sociala medier, och att det nog inte kan uteslutas att ens val kan bli föremål för en mer eller mindre offentlig debatt.

Välkommen att kontakta oss!

PwC

PwC

PwC Sverige är marknadsledande inom revision och rådgivning med 2 700 medarbetare runt om i landet – vi finns där du finns! Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem och våra värderingar genomsyrar allt vi gör.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln