<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hög tid att lyfta upp skatt på ESG-agendan - gör så här!

Byggnad fönster ‹ Tillbaka till artiklarna

Skatt är inte ännu en självklar del av företagens och organisationernas hållbarhetsarbete. Detta trots de senaste årens ökade krav på transparens och öppenhet i skattefrågor. Här kan du läsa om de åtgärder som du kan behöva vidta för att efterleva kraven.

I sviterna av coronapandemin har fokus och förväntningar ökat än mer på företag och organisationer att ha en hållbar inställning till bland annat klimatförändringar, värdekedjor och hållbara investeringar. Detta ökade intresse bekräftas bland annat av det faktum att ca 71 miljarder dollar investerades inom ESG (environmental, social and governance) mellan april och juni 2020. Det rapporterar Financial Times, i följande artikel

Många är redan medvetna om dessa ökade förväntningar. De kopplar ihop hållbarhet med företagets renommé och de är öppna med deras inställning till miljöfrågor och barnarbete. Dock håller de ofta skattefrågan utanför hållbarhetsagendan. De är också mer reserverade kring frågan hur mycket skatter de betalar.

Skatteinbetalningar - det största ekonomiska bidraget till samhället

En av anledningarna till detta är att många företag och organisationer fortfarande anser att skatt är en fråga som enbart berör företaget och inte omvärlden eller externa aktörer. Fortfarande finns uppfattningen att skattefrågan enbart ska hanteras för att tillgodose investerarnas behov och att andra intressenter som kunder, anställda och omvärlden inte anses beröras av denna fråga. Detta trots att skatteinbetalningar oftast är företagets största ekonomiska bidrag till samhället.

I takt med ett ökat hållbarhetsfokus ökar också förväntningarna att vara mer öppna och transparenta i just skattefrågan, inte minst för att företag till skillnad från många övriga skattebetalare förväntas betala sin “fair share of taxes”.

Transparens och öppenhet inom skatteområdet backas också upp av globala institutioner som OECD och EU. Skatt blir avgörande faktor för att kunna uppnå FN:s globala mål om en hållbar utveckling.

Hur bör då företag och organisationer agera för att efterleva de ökade kraven på transparens kring skattefrågor?

Inställningen till transparens på skatteområdet bör inte ses som en isolerad fråga. Istället ska den inkluderas i företagets övergripande strategi- och hållbarhetsarbete. För att uppnå trovärdighet är det en avgörande faktor att dela med sig av relevant information till en vidare krets av intressenter utöver det egna bolaget.

Ett sätt att redan idag öppna upp dörren för en mer transparent skattehantering är att publicera sin skattepolicy eller riskhanteringsprocess inom skatteområdet externt, exempelvis på sin egen webbplats eller i en hållbarhetsrapport. Företaget kan också själva välja att publicera sitt totala bidrag till samhället i form av skatter och avgifter, en så kallad Total tax contribution report i liknande forum.

Detta ställer naturligtvis krav på ökad administration. Samtidigt ger det också en möjlighet att börja arbeta mer strategiskt med skattefrågor där bland annat minskade risker, förutsägbarhet och kontroll kan vara några av slutresultaten som företaget kommer att gynnas av.

Global Reporting Initiative (GRI) har publicerat sina förväntningar och krav på de frågor och ställningstaganden som ska inkluderas vad gäller skattefrågor för att hållbarhetsrapporten ska anses nå upp till deras standarder. Utöver detta finns det ännu ingen global gemensam standard eller krav på transparens. Dock bör nämnas att World Economic Forum, i samarbete med PwC nyligen publicerade en rapport med ett antal gemensamma mättal kopplade till hållbarhet där rapporteringen “total tax contribution” omnämndes. Dessa mätetal har till stora delar inspirerats av de standarder som har publicerats av GRI.

Så även om skattefrågan ännu inte anses som en självklar del av ESG-agendan ser vi tydliga indikationer på att så borde vara fallet. Du bör därför redan nu börja arbeta aktivt med dessa frågor för att kunna möta omvärldens förväntningar på ett öppet och trovärdigt sätt.

Läs gärna tidigare artiklar i vår systerblogg Tax matters:
Ny skattestandard tar plats i hållbarhetsrapporteringen från och med 2021
Investerare backar ytterligare transparens på skatteområdet

Har du frågor om skatt? Kontakta oss så hjälper vi dig >>

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne

Kim Jokinen och Peter Heyne arbetar med nationell och internationell företagsbeskattning på PwC:s kontor i Stockholm med särskilt fokus på strategifrågor.
Kim: 010-212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: 010-213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com
Kim Jokinen and Peter Heyne works with national and international corporate taxation at PwC’s office in Stockholm, specialising in Tax Transparency.
Kim: +46 10 212 49 08, kim.jokinen@pwc.com
Peter: +46 10 213 04 38, peter.x.heyne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln