<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fel i årsredovisningen – så kan du drabbas

‹ Tillbaka till artiklarna

Alla kan göra fel – även om du är noggrann kan de finnas i företagets årsredovisning. Men hur allvarligt är det att lämna en felaktig årsredovisning? Och hur minskar man risken för fel? Här hittar du svaren.

Jag har mött många företagare som upplever att det är svårt att redovisa helt rätt – det handlar om både små och stora fel som är svåra att upptäcka. Enligt Bolagsverket är mindre fel i årsredovisningar allra vanligast, det kan handla om felaktiga dateringar eller att alla i styrelsen inte skrivit under årsredovisningen. Alltså sådant man trott att man kollat flera gånger, men som ändå slinker igenom. Andra brister är mer allvarliga, som felaktigheter i redovisade belopp. Från och med 2014 har nya redovisningsregler införts i Sverige, de så kallade K-regelverken K2 och K3. Eftersom regelverken inte är helt enkla att förstå om man inte är insatt i redovisningsprinciper kan det här innebära att fler företag kommer att lämna felaktiga årsredovisningar, risken ökar dessutom ännu mer för bolag som saknar revisor.

Läs också: 5 vägar till en bättre årsredovisning

Vad händer om jag lämnat en felaktig årsredovisning?

En årsredovisning är en väldigt viktig handling för ditt företag. Dina intressenter, till exempel bank, leverantörer, kunder, personal, potentiella investerare och andra myndigheter använder företagets årsredovisning som grund när de fattar beslut som har med ditt företag att göra. Om det finns väsentliga fel i årsredovisningen ökar risken att någon intressent också fattar felaktiga beslut. Detta kan leda till felinvesteringar eller annan skada för den person som fattar det felaktiga beslutet, och såklart för ditt företag i längden. Om de fel som finns i årsredovisningen är allvarliga kan det få konsekvenser för dig som ägare till företaget eftersom du dessutom kan riskera att åtalas för bokföringsbrott.

Läs också: Revisionsberättelsen ger ditt företag trovärdighet

Försening kan bli dyr

Att lämna in årsredovisningen i tid är viktigt – annars kan du få förseningsavgift på 5 000 kronor och uppåt. Du riskerar också att åtalas för bokföringsbrott om du inte lämnar i tid, ringa bokföringsbrott innebär risk för böter eller fängelse.

5 sätt att minska risken för fel i årsredovisningen

  • Noggrannhet är såklart a och o för att undvika fel, men tänk också på att stämma av bokföringen regelbundet, kanske varje månad, för att hitta felen i tid. När allt ska göras på en gång ökar risken för att du inte hittar alla fel.
  • Om du bokför på egen hand – välj ett digitalt bokföringsprogram som är enkelt att hantera. Att bokföra för hand kan öka risken för fel. Använd gärna också ett digitalt program för upprättandet av själva årsredovisningen, då får du ofta hjälp på vägen med till exempel textformuleringar, rubriksättning med mera.
  • Dokumentera på ett smart sätt så att du alltid enkelt kan gå tillbaka och kontrollera i underlagen, det vill säga exempelvis bokslutsspecifikationer, kvitton och fakturor.
  • Gör en analys över årsbokslutet – på så sätt kan du hitta väsentliga felaktigheter i bokföringen innan du lämnar in den. Dessutom är analysen ett utmärkt styrmedel i verksamheten, ett bra beslutsunderlag för kommande budgetar.
  • Om du inte alls är intresserad av bokföring eller ekonomi är det en bra idé att ta in en kunnig redovisningskonsult som sköter bokföring, bokslut och årsredovisning. Redovisningskonsulten hittar fel i bokföringsunderlag varje dag – och felsöker på ett effektivt sätt. Om du vill vara ännu mer säker på att din årsredovisning stämmer, ta in extern granskning genom en revisor.

Årsredovisning – så funkar det

Enligt bokföringslagen ska aktiebolag, och vissa andra typer av bolag, avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning. En årsredovisning ska skrivas under av alla i styrelsen och eventuell vd samt granskas av revisor, om bolaget har en sådan. Årsredovisningen blir ett offentligt dokument i och med att den skickas in till Bolagsverket. 

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Lisa är auktoriserad revisor och bloggar bland annat om revision och rådgivning som rör tillväxtbolag.
Kontakt: 010-212 99 17, lisa.albertsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Sommarlyssning från Almedalen

Vi hade fullt med besökare på våra totalt 15 seminarier under Almedalsveckan 2024. Tillsammans med inbjudna talare diskuterade PwC:s ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ekonomiavdelningen behöver superkrafter inom AI och tech

I samband med PwC:s event CFO-dagen i maj frågade vi CFO:er och ekonomichefer om vilka omvärldsfaktorer som påverkar dem mest just nu, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Vårdens recept för storskalig AI-implementering

För att säkerställa och förbättra patientsäkerheten, vårdkvaliteten och medarbetarnas arbetsmiljö behöver vården fortsätta att ...

Läs artikeln