<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 vägar till en bättre årsredovisning

‹ Tillbaka till artiklarna

En bra årsredovisning är en av nycklarna till fler affärer och mer tillväxt för ditt företag. Här får du fem enkla tips på hur du tar företagets årsredovisning till nya nivåer.

Varför är det viktigt att tänka på hur företagets årsredovisning ser ut? Jo, många av dina intressenter tittar på den direkt eller indirekt i samband med att de ska göra affärer med dig. Och när jag säger intressenter menar jag till exempel banken, leverantörer och kunder. Alla som är intresserade av att göra någon typ av affär med dig. De allra flesta företag gör någon form av kreditkontroll i samband med att de går in i en ny affärsrelation. Det sker ofta via upplysningsföretag (som utifrån din årsredovisnings finansiella information ger ett kreditbetyg), men en del företag kanske tittar direkt på din årsredovisning. Då är det viktigt att årsredovisningen också ger en rättvisande bild av din verksamhet samt ger ett intryck av att du har ordning och reda i ditt företag.

1. Stärk likviditeten genom att fakturera i tid

När dina nuvarande eller blivande leverantörer gör en kreditbedömning av ditt företag utgår de ofta från nyckeltal kring likviditet och soliditet. I princip innebär det en bedömning av hur ditt företag kan betala sina skulder på kort respektive lång sikt. För att påverka likviditeten positivt kan du se till att fakturera i god tid innan årets slut så att du har pengarna på banken istället för bundna i kundfordringar eller i upparbetade, men inte fakturerade, intäkter.

2. Visa soliditet i årsredovisningen

Soliditeten ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan och detta nyckeltal är beroende av ditt företags förmåga att generera vinst. Om ditt företag genererar vinst kan du välja att dela ut denna vinst eller låta vinsterna stå kvar i företaget. Förenklat kan man säga att ju mer vinst som finns kvar i företaget, desto bättre soliditet får företaget. Mitt råd är att bygga upp en soliditet som säkerställer en långsiktighet i företagandet, då kommer ditt företags intressenter att få större förtroende för att dig och ditt företag vilket leder till att du lättare kan göra affärer. I årsredovisningen syns tydligt vilken soliditet ditt företag har, vilket också återspeglas i de kreditomdömen som upplysningsföretagen lämnar.

3. Anpassa valet av räkenskapsår

Välj eller anpassa valet av räkenskapsår till din verksamhet. Har du säsongvariationer i din verksamhet som innebär att du i vissa perioder bygger upp lagernivåerna för att under kommande period sälja av är det klokt att anpassa räkenskapsåret så att du avslutar dina räkenskaper när du har sålt av mycket från lagret. Du ska gärna också fått betalt. På detta sätt får du ett lägre varulager i årsredovisningen. Detta påverkar dina nyckeltal kring likviditet positivt samtidigt som du sparar tid när du ska inventera ditt lager vid årsskiftet.

4. Marknadsför i förvaltningsberättelsen

Förvaltningsberättelsen i en årsredovisning (den text som ligger först) ska innehålla väsentlig information om ditt företag utifrån givna rubriker/områden. Det finns dock möjlighet att berätta om företaget och affärsidén mer utförligt än vad många gör. Använd helt enkelt förvaltningsberättelsen till att marknadsföra ditt företag. Fundera på vilken objektiv information du tror kan påverka dina intressenters bild av ditt företag på ett positivt sätt.

5. Följ aktuella regelverk

Från och med 2014 har vi nya regelverk för upprättande av årsredovisning. För större företag finns regelverket K3 och för mindre företag finns regelverket K2. Båda regelverken innebär att din årsredovisning ser/kommer att se annorlunda ut jämfört med tidigare år. För att årsredovisningen och därmed också ditt företag ska ge intryck av ordning och reda är mitt råd till dig att se till att du alltid följer aktuella regelverk samt att årsredovisningen är snygg och prydlig i sin utformning.

Fel i årsredovisningen – så kan du drabbas

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nå dina tillväxtmål med hjälp av förvärv

Att nå sina tillväxtmål genom företagsförvärv kan innebära fördelar som tillgång till nyckelkompetenser, nya produkter eller en genväg in ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Utvecklingsutgifter i startups – tillgång eller kostnad?

Är en utgift alltid en kostnad? Utvecklingsutgifterna i en startup kan ju bli en tillgång som kommer generera intäkter längre fram. Men vad ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3 tips på hur du lyckas i mediebranschen

Driver du företag inom underhållning och media? Då är anpassning av din affär till det nya medielandskapet förmodligen en del av din ...

Läs artikeln