<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

K2 eller K3? Så väljer du rätt regelverk!

‹ Tillbaka till artiklarna

Bokslut och årsredovisning –  du som står inför valet mellan K2 och K3, här förklarar vi kortfattat vad de olika regelverken innebär.

Du som driver ett mindre aktiebolag har möjlighet att välja redovisningsregelverket K2 (mindre årsredovisning) eller K3 (utförligare årsredovisning). Frågan är hur du ska välja? De flesta mindre bolag redovisar enligt K2, det är enklare och mindre komplext än K3. Samtidigt finns fördelar även för en del mindre bolag att välja K3, särskilt för de företag som har en stark tillväxt.

Dessa bolag måste välja K3

Det finns ett antal bolag i Sverige som inte alls har möjlighet att välja regelverket K2. Större bolag måste välja K3. Med större företag menas de som två år i rad uppfyller minst två av följande villkor:

 • Ett medelantal anställda på minst 50 personer
 • Balansomslutning på minst 40 miljoner kronor per år
 • Nettoomsättning på minst 80 miljoner per år

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

Då är K2 ett bra val

De flesta som driver ett mindre aktiebolag väljer att redovisa och lämna årsredovisning enligt K2, helt enkelt för att det är enklare att tillämpa. Syftet med regelverket är att minska administrationen för företagare. Eftersom K2 är ett förenklingsregelverk har det många standardiserade inslag, och kan upplevas som en mall eftersom antalet val är begränsade. Den stora skillnaden gentemot K3 är att du som företagare har mindre utrymme att tolka och göra individuella bedömningar. En nackdel med den förenklade formen är att redovisningen genom K2-regelverket blir mindre rättvisande än den blir med K3. En annan nackdel är att en hel del möjliga alternativa redovisningsregler som finns inom K3 inte kan tillämpas inom K2, en utförligare beskrivning av de skillnaderna hittar du här.

Läs också: Fel i årsredovisningen – så kan du drabbas

3 anledningar att välja K2:

 • Du driver ett mindre företag med enkel verksamhet, inga eller få anställda. Du har heller inga planer på att företaget ska växa i någon större utsträckning.
 • Du har inga externa långivare, och heller inte några planer på att involvera finansiärer. Externa intressenter kan vara intresserade av att få ta del av en mer utförlig årsredovisning än du kan ta fram genom K2.
 • Du har inte råd eller tillgång till kompetensen du måste ha för att använda K3.

Då är K3 en bra idé

K3 är som sagt ett mer komplext och större regelverk än K2. Till exempel skiljer sig redovisningen för materiella anläggningstillgångar sig markant från K2. Men trots detta kan det vara ett bra val för dig som ligger under gränsvärdena för ett stort företag. Inom K3 finns utrymme för fler bedömningar, men det ställer också högre krav på kompetensen hos den som gör årsredovisningen. Årsredovisningen ger en mer korrekt och rättvisande bild av företaget då bland annat indirekta utgifter för varulager får räknas med i anskaffningsvärdet på varulager istället för att kostnadsföras direkt, vilket kan vara en fördel i kontakten med olika intressenter. Om ditt företag är relativt litet, men under stark tillväxt kan det vara en fördel att välja K3. Tänk dock på att det finns begränsningar i att byta tillbaka till K2. En annan aspekt är att årsredovisningen sannolikt kommer att kosta mer, eftersom den tar längre tid att ta fram och kräver mer kunskap. Däremot kanske du får mer nytta av en mer korrekt och rättvisande bild av företaget att visa upp för intressenterna med redovisning enligt K3.

Läs också: 5 vägar till en bättre årsredovisning

3 anledningar att välja K3:

 • Du driver ett bolag som kommer att växa under de kommande åren. I K3 finns möjligheten att redovisa egenutvecklade, immateriella tillgångar som en tillgång i balansräkningen, vilket kan vara en fördel för dig.
 • Ditt företag har finansiärer och andra externa intressenter som vill se en mer komplex årsredovisning än du kan ta fram genom K2.
 • Om du planerar att ta in delägare i verksamheten under de kommande åren kan K3 också vara ett bra val.

Tänk på att …

 • När du valt regelverket K3, kan du byta till K2 en gång men att byta fram och tillbaka mellan regelverken är inte tillåtet.
 • K3 räknas som huvudregelverk, medan K2 är ett alternativregelverk. Detta innebär att du som vill välja K2 aktivt måste göra det valet, annars kommer K3 vara det som gäller för ditt företag.
 • Du måste tillämpa regelverket i sin helhet, det finns med andra ord ingen möjlighet att plocka delar ur K2 och K3 som du vill.
Företagarbloggen

Företagarbloggen

Har du frågor om redovisning eller lönehantering? PwC har valt att sälja affärsområdet för dessa tjänster och istället fokusera på revision och affärsrådgivning.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Avdragsrätt för tjänstepension – så funkar det

Är du arbetsgivare och erbjuder dina anställda en tjänstepension har du i Sverige avdragsrätt för pensionskostnaderna. Enligt huvudregeln ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Komplex skattelagstiftning leder till fler tvister mot Skatteverket

Skattelagstiftningen blir allt mer komplicerad och en tvist med Skatteverket innebär ofta stress och betydande ansträngningar för den som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skattebarometern 2022 - så tycker Sveriges företagare om skatt

PwC:s årliga undersökning om hur företagare upplever skattefrågor visar att skattehantering tar allt mer tid i anspråk och att det är ...

Läs artikeln