Detta granskar Skatteverket extra 2018

Detta granskar Skatteverket extra 2018 ‹ Tillbaka till artiklarna

Varje år presenterar Skatteverket de branscher som man kommer att lägga särskilt fokus på under året. Avsikten med de extra kontrollerna är att minska risken för fel och fusk. Berörs du av Skatteverkets riktade granskningar 2018?

Detta granskar Skatteverket extra under året:

Granskning av personalliggare i nya branscher

Idag omfattar reglerna om personalliggare restaurang-, frisör-, tvätteri-, och byggverksamhet. Enligt regeringens förslag kommer kravet på personalliggare även gälla för fordonsservice, kropps- och skönhetsvård, samt livsmedels- och tobaksgrossister från och med 1 juli 2018. Skatteverket planerar därför att börja med granskning av dessa nya branscher under hösten 2018 för att kontrollera att lagstiftningen följs och att svartarbete inte förekommer. Kontrollen kan genomföras genom att Skatteverket besöker arbetsplatser av berörda företag för att se om den personal som är verksam återspeglas i personalliggaren. Samtidigt införs även krav på månadsvis rapportering till Skatteverket av löner och skatter på de som jobbar i företaget.

Läs också: Personalliggare i fler verksamheter och nya regler för månadsrapportering på individnivå


Enligt Skatteverket ger de nya reglerna möjligheter att mer effektivt motverka organiserat svartarbete och utnyttjande av systemet.

Internationell kontroll

Mot bakgrund av flertal läckor av uppgifter om skatteundandragande, bland annat Paradisläckan, fortsätter Skatteverket sin granskning av privatpersoner och företag vid internationella förhållanden. De nu pågående utredningarna är framförallt riktade mot stora företags internationella skatteupplägg. Skatteverkets mål är att hitta det avsiktliga och avancerade skattefusket. Satsningen görs på ett ökat myndighetssamarbete och samarbete med andra länder för att öka informationsutbyte och metodutveckling.

Digital ekonomi och internet

Skatteverket fortsätter att satsa på kontroll inom den digitala ekonomin för att motverka oredovisade inkomster. Kontrollen riktas framförallt mot handel med kryptovalutor, e-handel och spelvinster samt andra företeelser på de dolda delarna av internet.

Folkbokföringen

Kontroll inom folkbokföringen ökar för att motverka fusk med bidrag och andra delar av välfärdssystemet. Enligt Skatteverket kommer kontrollen att förstärkas i ett tidigare skede för att från början undvika inregistrering av felaktiga uppgifter. Skatteverkets satsningar mot folkbokföringen kan vidare innebära skärpt kontroll av pass, anställningsintyg och annan dokumentation vid registrering. Kontrollen riktas också mot bosättning, vilken är en viktig faktor för olika förmåner och rättigheter. Satsningar görs vidare på ett bättre system för att hitta fel, och bland annat bättre samarbete med andra myndigheter.

Grov ekonomisk brottslighet

I år satsar Skatteverket ännu mer resurser för att motverka den organiserade brottsligheten. Arbetet går ihop med kontroller av svartarbete och av felaktiga folkbokföringsuppgifter. Skatteverket fortsätter vidare sitt arbete mot fakturabedrägerier, falska kontrolluppgifter och finansiering av annan grov brottslighet.

Behöver du hjälp?

Vi kan hjälpa dig att minska risken för fel i din privata deklaration eller i verksamheten. Kontakta oss gärna om du har funderingar kring exempelvis personalliggare, de nya reglerna om arbetsgivardeklarationer på individnivå eller hur du ska deklarera inkomster från den digitala världen.

Läs också: Skatterevision? Så ska du agera nu!

Blir du som företagare föremål för en skatterevision – kontakta oss så tidigt som möjligt så har vi större möjlighet att hjälpa dig.
Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

 
Julia Jonsson

Julia Jonsson

Julia Jonsson arbetar som skatterådgivare på PwC:s kontor i Jönköping. Julia arbetar primärt med moms och bolagsbeskattning vid internationella förhållanden.
010-213 27 75
Julia Jonsson works at PwC's office in Jönköping with VAT and corporate taxation in an international context.
+46 10-213 27 75

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln