Skatterevision? Så ska du agera nu!

‹ Tillbaka till artiklarna

Har du fått besked från Skatteverket att ditt företag ska gå igenom en skatterevision? Så här bör du tänka nu! 

1. Utse en person i företaget som sköter kontakten med Skatteverket

När du får beslut om skatterevision från Skatteverket ska det innehålla uppgifter om vad i ditt företag de ska granska. Kontrollera detta innan du agerar – du behöver inte alltid lämna ut all dokumentation du har, det finns begränsningar i vad Skatteverket kan begära att få ta del av. Det är också en bra idé att redan nu utse en person i företaget som sköter den löpande kontakten med Skatteverket under revisionen, då minskar du risken att något blir fel under processen.

2. Kontakta en erfaren rådgivare

Att gå igenom en skatterevision är en ny upplevelse för de flesta företagare, i det här läget kan det vara en bra idé att kontakta en rådgivare som har erfarenhet av processen. Du får råd kring vilka delar av revisionen som betyder mest för både dig som ägare och för företaget. Det är inte ovanligt att företagare tar kontakt med en rådgivare när skatterevisionen har pågått under en tid, och man märker att den håller på att gå åt fel håll – men då kan det bli en onödigt jobbig och kostsam process eftersom misstag och eventuella missuppfattningar är svåra att rätta till i efterhand.

3. Kräv skriftliga frågor

Det är inte ovanligt att Skatteverket föreslår ett personligt möte med dig när de ska granska ditt företag. Kanske tänker du att det är smidigt och mindre byråkratiskt, men det är inte oproblematiskt; den information du ger under besöket riskerar att bli feltolkad av Skatteverket. Följden kan bli att besluten som tas är felaktiga, och det kan bli svårt för dig att rätta till i efterhand. För att undvika den här situationen ska du be Skatteverket skicka dig sina frågor skriftligen, och svara sedan på samma sätt tillbaka. Då finns allt dokumenterat och inga oklarheter behöver uppstå.

4. Kunskaper om skatterevision är guld värda

När ditt företag blir föremål för utredning är kunskaper kring hur reglerna fungerar är värdefulla, inte minst om ärendet går vidare till domstol. Framför allt kan det vara viktigt för dig få mer kunskap om hur formaliareglerna kring en taxering ser ut, bland annat vem som är skyldig att visa vad i en skatteprocess. Att ha rätt och få rätt är tyvärr inte alltid samma sak.

5. Du har rätt att bemöta påståenden

En skatterevision handlar om att utreda ditt företag, och det kan hända att Skatteverket hämtar information från källor du inte har kontroll över. Däremot har du alltid rätt att ta del av information som lämnas om ditt företag, för att du ska kunna bemöta de påståenden som presenteras. Ditt bemötande kan bli en mycket viktig del i Skatteverkets slutgiltiga beslut – missa med andra ord inte att ta del av allt material i utredningen.

Fel i årsredovisningen – så kan du drabbas

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Anders Månsson

Anders Månsson

Anders Månsson är skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag på PwC:s kontor i Kristianstad.

Kontakt: 010-212 85 54, anders.maansson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Presentkort – så gör du med momsen!

Momsreglerna för presentkort eller vouchers är beroende av vilka rättigheter som presentkortet/vouchern ger innehavaren. Här förklarar vi ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder ...

Läs artikeln