Hållbarhetsredovisning – så kommer ni igång!

Hållbarhetsredovisning ‹ Tillbaka till artiklarna

HållbarhetsredovisningFunderar ni på att ta fram en hållbarhetsredovisning för ert företag, men vet inte hur ni ska strukturera arbetet och var ni ska börja? Här är en guide som hjälper er att komma igång!

Oavsett storlek på företag blir det mer och mer självklart att man idag bedriver någon form av hållbarhetsarbete. Och många intressenter, exempelvis kunder, ställer allt högre hållbarhetskrav på sina leverantörer.

Även om ni inte är ett av de stora bolag som omfattas av den nya lagen om obligatorisk hållbarhetsrapportering kan det finnas ett stort värde för ditt företag att ha en hållbarhetsredovisning i en eller annan form.

Vad bör en hållbarhetsredovisning innehålla?

Självklart kanske ni inte har för ambition att ta fram en lika omfattande hållbarhetsredovisning som de stora bolagen måste göra. Men det kan ändå vara bra att utgå ifrån samma grund även om ni i er redovisning endast väljer att lyfta vissa delar.

Hållbarhetsredovisningen bör innehålla upplysningar som behövs för förståelsen av ”konsekvenserna av verksamheten”. Upplysningarna delas in i fem områden: miljö, sociala förhållanden, personal, mänskliga rättigheter och antikorruption.
Frågor som ni kan ställa er inom dessa områden är: Är området relevant för företaget? Vilken påverkan har företaget? Hur påverkas företaget?

Finns det något standardupplägg att utgå ifrån?

Riktlinjerna från Global Reporting Initiative (GRI) är en bra standard att utgå ifrån. De ger stöd i hur väsentliga hållbarhetsfrågor kan identifieras och innehåller principer för hållbarhetsredovisning samt förslag på potentiellt relevanta hållbarhetsaspekter och resultatindikatorer.

Hur kommer vi igång?

1. Omvärldsanalys och benchmark

Ni börjar med att göra en omvärldsanalys och benchmark där ni tittar på saker som påverkar er verksamhet och bransch:

  • Megatrender och globala trender
  • Lagar och regler – globalt, EU och nationellt
  • Aktuella samhällsfrågor
  • Agenda 2030 och vilka mål ni känner att ni främst kan bidra till där
  • Gör en jämförelseanalys eller benchmark med företag i samma bransch och titta på vilka hållbarhetsfrågor de arbetar med.
Läs också: Så kan Agenda 2030 ge nya affärsmöjligheter

2. Väsentlighetsanalys

Identifiera vilka frågor som är viktiga för just er verksamhet och identifiera väsentliga hållbarhetsrisker för företaget.

3. Prioritera och validera de mest väsentliga hållbarhetsaspekterna

För att välja ut de områden eller frågor som är viktigast för just er verksamhet kan det vara bra att hålla en workshop med ledning och nyckelpersoner där man tillsammans prioriterar. Resonera kring varje område eller fråga utifrån omfattning av hållbarhetspåverkan och betydelse för intressenter.

4. Sätt upp mål efter prioriterade områden

Vilka är era mål och hur ska ni mäta ert resultat? Sätt minst ett mätbart mål per prioriterat område.

Läs också: Mäta effekten av hållbarhetsarbete - så funkar det

5. Följ upp målen i nästa hållbarhetsrapport

I uppföljningen tittar ni på om förväntningarna har infriats och om målen uppnåtts. Resultatet bör vara med i er nästa hållbarhetsredovisning och det kan räcka att göra en uppföljning vartannat år.

Om ni integrerar hållbarhetsredovisningen i er förvaltningsberättelse eller gör den som en separat rapport beror på ifall ni vill att informationen ska granskas av revisor eller inte.

Vill ni få tips och råd hur ni kan komma vidare i ert hållbarhetsarbete? Kanske vill ni att vi kommer och håller en utbildning eller workshop hos er? Vi på PwC hjälper er gärna att komma igång, utveckla och kvalitetssäkra ert hållbarhetsarbete. Hör gärna av er om ni vill veta mer!Vill du veta mer om våra workshops och utbildningar inom hållbarhet? Fyll i en  intresseanmälan här!

Anna Borg

Anna Borg

Anna Borg arbetar på PwC i Kristianstad med rådgivning kring hållbar affärsutveckling till företag och kommuner. Anna har också lång erfarenhet som utbildare inom olika områden. Tel: 010-2125190

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Rusta ditt företag för klimatförändringar – 3 viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Företagarfrågor för framtiden - CEO Survey har svaren

Hur är det egentligen ställt med framtidstron bland företagsledare i Sverige och omvärlden? För tjugotredje året i rad presenterar PwC nu ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Mäta effekten av hållbarhetsarbete – så funkar det

Allt fler svenska företag jobbar med hållbarhet i sina affärsplaner. Men nya arbetssätt kräver också nya mätmetoder. Så här kan du mäta ...

Läs artikeln