<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Att leda när företaget växer

Kvinna och man cyklar på landsväg ‹ Tillbaka till artiklarna

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar förhoppningsvis alla delar av företaget. Som ägare kommer drivet förmodligen naturligt, det är ju din vision som ska förverkligas. Men för att nå framgång måste även medarbetare känna sig motiverade. Vi går igenom några tips för hur man kan få alla att sträva mot samma mål.

Sverige har en av världens starkaste startup-miljöer. Men för dig som driver ett litet, snabbväxande företag med innovativa tjänster och produkter kan det vara en utmaning att attrahera och behålla kompetens. Rekrytera medarbetare som kompletterar dig och erbjuda en arbetsplats där de har mandat inom sitt expertområde samtidigt som de kan utmana dina tankar och idéer. Det är när ni får en dynamisk arbetsmiljö som saker börjar hända.

Låt visioner och värderingar vägleda

En stark värdegrund gynnar företaget när det gäller såväl företagets anseende som förmåga att vara en attraktiv arbetsgivare och innebär en stark konkurrensfördel. Dokumentera en plan över var företaget är på väg. Vad ska ni uppnå tillsammans? Vad strävar ni efter? Genom att ta fram och kommunicera en tydlig målbild inom organisationen skapas en trygg grund att stå på. När det händer mycket på kort tid och det känns skakigt kan medarbetarna enas i en gemensam vision samt känna att de strävar efter samma mål.

Läs även Skala upp företaget - så går du från ägerlett till ägarstyrt

Incitamentsprogram kan motivera

Med hjälp av incitamentsprogram kan företaget attrahera eftertraktad kompetens och motivera medarbetare trots att du i dagsläget kanske inte har möjlighet att erbjuda en marknadsmässig lön. I ett startup-företag ligger utmaningen i att hitta ett attraktivt upplägg för både arbetsgivaren och den anställde.

En möjlighet är då att erbjuda ett incitamentsprogram i form av optioner, till exempel personaloptioner, teckningsoptioner eller kvalificerade personaloptioner. Se noga över skattereglerna så att du vet vilka möjligheter som bäst gynnar företaget och arbetstagaren, då det uppstår vissa skattekonsekvenser när optionerna löses in.

Omge dig av ett starkt team som stöttar er under resan

Är du orolig för att anställa personal och binda kostnader i en osäker expansionsfas? Genom att ta in ett externt stöd som känner din verksamhet får du hjälp att att fokusera på rätt saker under tillväxtresan. Det vanligaste är att man anlitar redovisningskonsulter eller IT-utvecklare, men glöm inte att andra former av bollplank kan vara värdefullt. Varför inte ta in hjälp för att spika säljstrategier, organisationsstrukturen eller affärsmodellen?

Du kan ta hjälp av:

  • styrelseledamöter
  • affärsrådgivare
  • skattespecialister
  • jurister
  • redovisningskonsulter
  • revisorer.

Genom att ta in extern hjälp som bollplank kan du få en bra balans mellan att rekrytera ny kompetens, ge anställda incitament att vara kvar på resan och att få extra kraft genom det externa stödet där du inte behöver känna samma ansvar som du har mot medarbetare.

Se bara till att du tar in personer som har erfarenhet av liknande expansionsresor. Då kan ditt bollplank bidra med insikter och utmana dig som entreprenör i ett växande bolag på allra bästa sätt.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Viktoria Larsson

Viktoria Larsson

Viktoria Larsson arbetar på PwC:s kontor i Halmstad. Viktoria är auktoriserad revisor och hjälper i huvudsak entreprenöriella, privatägda bolag, ofta familjeägda. Viktoria har också erfarenhet av bolag med internationell anknytning.
Kontakt: 010-212 42 56, viktoria.larsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Snart bokslut: Har du förberett årets nedskrivningstest?

Bokslutet närmar sig och årets nedskrivningsprövning står för dörren. Många företag betraktar detta som en administrativ formalitet. Andra ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Tips inför årsskiftet för dig som företagare

Vi närmar oss slutet av 2023. Med ett bra avslut kan du enklare planera och välkomna ett nytt år med nya möjligheter. Cybersäkerhet, ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln