<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

kvinna-i-ledningsgrupp.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Som styrelseledamot bör du vara medveten om att du kan hamna i blåsväder om bolaget får problem. Styrelsearbete är ett fint hedersuppdrag som är förknippat med stort ansvar. 

Att vara styrelseledamot är en roll som kommer med stort ansvar. Du är en del i att utveckla verksamheten i det företag eller den organisation styrelsen företräder. Som styrelseledamot finns en rad olika lagar att förhålla sig till, där framförallt aktiebolagslagen (ABL), årsredovisningslagen (ÅRL), bokföringslagen (BFL) och skatteförfarandelagen är några. Du kan inte hålla reda på alla lagtexter, men inte desto mindre är det är viktigt att förstå hur styrelsearbetet är organiserat. Även om du kan delegera ansvar till andra bär varje styrelseledamot allt som oftast ett solidariskt ansvar.

Läs också: 5 anledningar att utöka företagets styrelse

Så länge företaget går bra och att ordningen i övrigt är god, kanske man inte funderar över dessa frågor. Men det finns anledning att påminna om de ansvarsområden som en styrelseledamot alltid har.

3 saker du alltid har ansvar för som styrelseledamot

1. Betalningsansvar

Att hålla koll på hur ekonomin går i bolaget är oerhört viktigt – styrelsens ledamöter kan bli betalningsansvariga om styrelsen inte har fullgjort sina skyldigheter när en kontrollbalansräkning ska upprättas. Det finns också andra situationer då du kan bli betalningsskyldig: Olaglig värdeöverföring (bolagets förmögenhet minskar utan affärsmässig karaktär för bolaget), för sent inlämnad årsredovisning och för sent inbetalda skatter.

2. Skadeståndsansvar

Om styrelsen uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, aktieägare eller annan i samband med att de utför sitt uppdrag kan du som ledamot bli föremål för skadeståndsansvar. Här krävs att överträdelse skett av aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. 

3. Straffansvar

Om det har tagits ut förbjudna lån i aktiebolaget, om man inte fört aktiebok eller inte gjort det möjligt att för annan styrelseledamot att delta vid styrelsemöten och beslut kan du som styrelseledamot ha straffansvar. Vidare får man heller inte i privata aktiebolag sprida sina aktier via annonsering. Straffansvaret innebär att man kan bli dömd om man handlar i strid med dessa regler. Påföljden för detta är allt från böter till högst ett års fängelse. Här gäller det därför att se upp!

Läs också: 5 vanliga fallgropar för styrelsen

Var en förberedd styrelseledamot

Att hamna i någon av ovanstående situationer är förstås inte kul alls. För att du som styrelseledamot inte ska hamna i blåsväder när tråkigheter är ett faktum gäller det att du är förberedd. Det är därför viktigt att all formalia finns på plats, att du är väl insatt i verksamheten och att lagar och regler följs i bolaget. Även här är det viktigt att beslutsunderlagen är väl dokumenterade – reservera dig om du inte håller med. Gör du det inte kan det straffa sig i ett senare skede.

Få ett skarpare strategisk fokus med hjälp av Styrelsecoaching

Vad innebär tjänsten Styrelsecoaching?
Genom en fem timmar lång workshop där vi kombinerar utbildning med konkreta övningar hjälper vi er att skapa ett mer framgångsrikt styrelsearbete. Exempel på övningar är att ta fram en årsplan för styrelsearbetet eller att göra en mindre riskanalys. Innehållet anpassas utifrån era behov vilket vi stämmer av innan workshopen genom en onlinebaserad styrelseutvärdering.
Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?
Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Fem vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Få till den perfekta styrelsen – så ska du tänka!

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för dig som ägare? I detta inlägg tydliggör vi vem som ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Styrelseledamot – det här ingår i rollen!

Hur får du en styrelse som faktiskt bidrar till bolagets framgång och skapar värde för ägarna? I vår bloggserie, Rätt sätt i ...

Läs artikeln