<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 vanliga fallgropar för styrelsen

‹ Tillbaka till artiklarna

Ditt företag kan nå nya höjder med en extern styrelse, men det gäller att se upp och tänka rätt när den ska sättas ihop. Här är 5 vanliga fallgropar för styrelsen – och hur du undviker dem!

För en tid sedan bloggade jag om 5 anledningar till att utöka företagets styrelse. Att ta in en extern styrelse är ofta ett stort lyft för ett bolag, men det gäller att tänka till när den ska sättas ihop. Hur styrelsen fungerar och vad den sysslar med kan variera beroende på i vilken fas bolaget befinner sig och hur stort det är. Fallgroparna kan vara många, här listar jag fem stycken som jag ofta ser hos mindre företag.

Läs också: Suppleantens roll i styrelsen – viktigare än du tror

1. Rollerna är otydliga

Tydliga roller i styrelsen och är a och o. Varje styrelsemedlem bör veta vad som förväntas av den och hur arbetet ska se ut. En god arbetsordning är därför ytterst viktig för att styrelsen inte ska tappa fokus och för att kunna behandla viktiga frågeställningar i rätt prioritetsordning. Det är också viktigt att man har tydliga instruktioner till vd:n, så att denne vet hur företaget ska ledas. Här bör ordföranden vara ett centralt bollplank för vd.

Läs också: Kontrollbalansräkning – när behövs den? 

2. Ledamöterna är inte tillräckligt engagerade

I en aktiv styrelse är samtliga ledamöter engagerade och drivande. Styrelsen ska vara väl insatt i marknaden och verksamheten som bedrivs. Med fördel kan man träffa ledande beslutsinnehavare och chefer någon gång under året för att hålla sig ajour om verksamheten. Styrelsearbete är inget man ”sitter av” utan det kräver ett aktivt arbete. Medlemmarna bör vidare avsätta tillräcklig tid för bevaka företagets omvärld, konkurrenssituation och marknad.

Läs också: Låna pengar av ditt aktiebolag – därför är det förbjudet 

3. För lite tid till visioner

Siffror och ekonomi är givetvis intressant ur de flesta perspektiv. Även statistik och historik. Det är dock viktigt att balansera tidsåtgången så att även framtidsfrågor får tidsutrymme. Ibland tenderar frågor som vision, mål och strategi hamna i skuggan av frågor som historiska siffror och statistik.

4. Möten är för dåligt förberedda

Styrelsemöten är hjärtat av styrelsearbetet och det forum där viktiga frågeställningar diskuteras. Det är viktigt att vara påläst innan styrelsemötet. Vd bör i god tid skicka rapporter och beslutsunderlag så att styrelsen kan förbereda sig. Väldokumenterade styrelsemöten (med protokoll) är grundläggande för att se vad som beslutats och hur dessa beslut följs upp – om inte annat även ett bra stöd för minnet.

Läs också: 5 anledningar att utöka företagets styrelse

5. Fel kompetens i styrelsen

Rätt kompetens i styrelsen är avgörande om styrelsearbetet ska ge något mervärde. Diversifiering och jämställdhet likaså. Kompetensen styrs utifrån vilket behov företaget har och i vilken fas det befinner sig i. Vilken kompetens behövs? Är det ekonomistyrning, marknadsföring, organisation eller kanske något helt annat? Det kanske säger sig självt, men undvik helst den närmsta vänskapskretsen vid styrelsevalet.

Vill du veta mer om hur vi coachar styrelser till framgång?
Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln