<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 saker att tänka på inför deklarationen

‹ Tillbaka till artiklarna

Deklarationen knackar på dörren – dags att se över det gångna årets utgifter, investeringar och inkomster. Här är 5 viktiga saker att tänka på. 

Du som är delägare i fåmansföretag har viktiga saker framför dig, beroende på hur din situation ser ut finns ett antal saker att se över, som påverkar hur du ska deklarera.

1. Du får ta ut ränta för lån

Tänk på att du som har lånat ut pengar till ett fåmansföretag där du äger andelar har möjligheten att ta ut ränta. Räntan måste vara marknadsmässig, och vid deklarationen tas den upp till beskattning som inkomst av kapital. När du nu ska deklarera tar du upp räntan till beskattning som inkomst av kapital. Viktigt att tänka på är att räntan sällan är förtryckt eller finns i din e-deklaration från start, kom alltså ihåg att fylla i den själv.

2. Så deklarerar du om du hyrt ut en del av din bostad

Du som har hyrt ut en del av din bostad till ditt fåmansföretag måste tänka på några saker nu när det är dags för deklaration. Det går bra att hyra ut en del av sin privatbostad till sitt fåmansföretag. Men det finns några saker man måste tänka på. Hyresinkomsten som fåmansföretaget betalar är en skattepliktig inkomst av kapital som tas upp under punkt 7.3 i din huvudblankett. För att du ska ta upp inkomsten behöver det dock finnas bland annat ett skriftligt hyresavtal där det tydligt anges och avgränsas vilka utrymmen i bostaden som bolaget ska disponera. Hyran måste dessutom vara marknadsmässig. I de fall hyran inte anses vara marknadsmässig ska den överstigande delen tas upp som lön. 

Är du själv eller närstående anställd i bolaget så får du inte göra det vanliga schablonavdraget på 40 000 kronor. Istället får skäligt avdrag göras för de faktiska merkostnader som uppkommer på grund av att bolaget hyr en del av bostaden, exempelvis för ökad kostnad för uppvärmning och el.

Läs också: 6 genvägar till snabbare och bättre bokslut

3. Så blir du beskattad för båt eller fritidshus

Om ditt företag äger till exempel en båt eller fritidsbostad, det vill säga egendom som också kan användas privat, är synen på beskattning strikt. Skatteverkets utgångspunkt är att du som delägare blir beskattad som inkomst av tjänst för rätten att disponera båten eller huset. Rent praktiskt funkar det så att du blir beskattad för möjligheten att använda egendomen, inte för att du har använt den. Men det finns undantag – om du exempelvis har hyrt ut båten eller fritidshuset blir du inte beskattad för den tidsperioden.

Du blir beskattad för motsvarande marknadsvärdet av förmånen som inkomst av tjänst, detta fyller du i under punkt 1.1 i deklarationen. Förmånen finns med i kontrolluppgifterna under förutsättning att den har blivit rapporterad till Skatteverket. Om du har haft tillgång till egendomen året runt kommer förmånen motsvaras av marknadsvärdet för ett helt års användning. 

Läs också: Revisor och redovisningskonsult – vem gör vad? 

4. Så blir lön till din partner beskattad

Är du företagsledare och har make/maka anställd i bolaget kommer hon eller han bli beskattad för en marknadsmässig lön. Det här behöver inte reflektera de verkliga förhållandena – om det är så att din make/maka tjänar mer än en marknadsmässig lön blir du som företagsledare beskattad för mellanskillnaden.

Har ni dessutom anställt ert barn som är under 16 år ska den av er som har högst lön från bolaget bli beskattad för den ersättningen. Är det anställda barnet däremot över 16 år ska den av er som har högst lön ta upp eventuell ersättning som överstiger marknadsmässig lön.

Reglerna gäller också för sambor som tidigare varit gifta med varandra eller som har/har haft gemensamma barn.

Läs också: Måste alla aktieägare få lika mycket utdelning? 

5. Se till att betala din eventuella kvarskatt i tid

En eventuell kvarskatt ska vara inbetald till Skatteverket senast tre månader efter det att slutskattebesked skickats ut. De fåmansföretagare, vilka i december erhöll sitt slutskattebesked ska således se till att skatten blir betald senast i mars 2017.

Om betalning av skatten inte sker i tid skickar Skatteverket ett betalningskrav (påminnelse). I de fall skatten fortfarande är obetald efter påminnelsen förs kvarstående skatteskuld över till Kronofogden.

Nya 3:12-regler väntas börja gälla 2018

Förslaget om nya skatteregler för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, justerades av regeringen den 22 mars 2017. Man backade från flera delar av det ursprungliga förslaget som presenterades hösten 2016 och behöll andra. Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna i det uppdaterade förslaget:

Nya 3:12-regler - här är regeringens justerade förslag!


De nya reglerna kommer som tidigast att börja gälla från 1 januari 2018. 

Författare: Andreas Stranne, Sofia Jönne och Sophie Nyberg

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne

Sofia Jönne och Andreas Stranne arbetar på PwC:s kontor i Göteborg som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag. Karin Hermansson är praktikant i gruppen.
Sofia: 010-212 83 02, sofia.joenne@pwc.com
Andreas: 010-213 14 47, andreas.stranne@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kostar en anställd?

Mellan anställd och arbetsgivare finns ett avtal som säger avtalad lön. Men förutom lönen – vad kostar det egentligen att ha en anställd? ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Inkomst- och bolagsskatt vid försäljning i USA

I första delen av vår artikelserie om vad svenska bolag med försäljning i USA behöver veta om amerikansk beskattning beskrev vi när ett ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Allt från skatt till cybersäkerhet - en summering av 2023

Ett år går fort och nu ringer vi snart in 2024. Innan dess vill vi bjuda på en nyårskaramell med tips på några av de 88 artiklar vi ...

Läs artikeln