<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nya 3:12-regler – här är regeringens justerade förslag!

‹ Tillbaka till artiklarna

Förslaget om nya skatteregler för fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, justeras nu av regeringen. Man backar från flera delar av det ursprungliga förslaget som presenterades i höstas och behåller andra. Här har vi sammanfattat de viktigaste förändringarna i det uppdaterade förslaget.

De största förändringen är att schablonbeloppet i förenklingsregeln inte kommer att sänkas och löneuttagskravet blir detsamma som idag. Man justerar beräkningen av löneunderlaget och går vidare med förslaget att underlätta för generationsskiften. Dock behålls den föreslagna skattehöjningen från 20 till 25 procent inom gränsbeloppet.

Här är de viktigaste förändringarna i det uppdaterade 3:12-förslaget:

 • Höjd skatt från 20 % till 25 % på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet.
 • Gränsbeloppet enligt förenklingsregeln (även kallad schablonregeln) lämnas orört på 2,75 inkomstbasbelopp (163 075 kr för 2017). Dock införs begränsningar som innebär att om förenklingsregeln används i ett bolag får ägaren inte beräkna något gränsbelopp överhuvudtaget för något annat bolag.
 • Justeringar i beräkningen av lönebaserat utrymme från dagens 50 % av utbetalda löner inom koncernen till nedan trappa. Vidare behåller man individualiseringen av beräkningen vilket innebär att löneunderlaget fördelas mellan delägarna (närstående ses här som en delägare) innan beräkningen av det lönebaserade utrymmet görs. Nedan trappa avser alltså per delägare/närståendekrets.
  • 15 % av delägarens andel av löner upp till 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr)
  • 30 % av delägarens andel av löner mellan 6 och 60 inkomstbasbelopp (369 000 – 3 690 000 kr)
  • 40 % av delägarens andel av löner överstigande 60 inkomstbasbelopp (3 690 000 kr)
 • Löneuttagskravet för att kvalificera för att få beräkna lönebaserat utrymme lämnas oförändrat på 6 inkomstbasbelopp (369 000 kr för lön år 2017) plus 5 % av det totala löneunderlaget, dock maximalt 9,6 inkomstbasbelopp (590 400 kr för lön år 2017).
 • Den tidigare 4 %-spärren som inneburit att ägare som kontrollerar mindre än 4 % av kapitalet i ett bolag inte fått tillgodogöra sig lönebaserat utrymme slopas. För delägare som äger mindre än 4 % av kapitalet i företaget begränsas istället det lönebaserade utrymmet till att uppgå till högst 0,25 gånger den egna (eller någon närståendes) kontanta ersättning från företaget och dess dotterföretag.
 • Takbeloppen för beskattning av utdelning och kapitalvinst i tjänst ska slås samman till ett takbelopp om 120 inkomstbasbelopp (7 380 000 kr för 2017) per år. Tilläggsköpeskillingar som utfaller senare år ska dock få inkluderas i takbeloppet.
 • Skatten på den utdelning och kapitalvinst som överstiger takbeloppet behålls på 30 %.
 • Särskilt undantag ska införas avseende ägarskiften mellan närstående vilket syftar till att generationsskiften inte ska missgynnas jämfört med externa försäljningar.
 • Begränsning av den årliga uppräkningen av sparat utdelningsutrymme från dagens statslåneräntan + 3 procentenheter, till statslåneräntan + 2 procentenheter.

Läs också: Debattartikel: Vi ändrar på 3:12-förslaget

Förändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2018.

De delar av förslaget som skiljer sig från 3:12-utredningens förslag, och därmed inte tidigare varit föremål för remissförfarande, skickas nu på remiss där remisstiden går ut den 24 april. Därefter presenteras sannolikt en slutlig lagrådsremiss. Lagrådets uppgift är sedan att uttala sig om förslaget är i enlighet med grundlagar och övrig lagstiftning på området, samt om syftet med förslaget uppnås. Regeringen ska därefter återkomma med ett slutligt lagförslag.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.

Kontakt: 010-212 48 04, annika.svanfeldt@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Vad kan vi lära oss av världens bästa pensionssystem?

Sveriges pensionssystem har tappat ytterligare en placering i konsultbolaget Mercers globala pensionsstudie och hamnar på nionde plats av ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Ny rapport: Valdeltagandet i EU-valet synliggör klyftor i samhället

PwC:s och Järvaveckan Researchs rapport om valdeltagandet i EU-valet 2019 synliggör att det finns stora klyftor i samhället i vilken ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digital identitet - skydda verksamheten med rätt system och processer

I dagens digitala värld använder vi som privatpersoner vår digitala identitet till olika tjänster på nätet. Även medarbetare har en digital ...

Läs artikeln