Läs artikeln

Förslag om skattefria personaloptionsregler gynnar landets unga innovativa företag och dess anställda

Precis innan jul, den 20 december, kom regeringens lagrådsremiss om lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Förslaget ...

Läs artikeln
Dela