<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fem succéfaktorer som gör vinnande strategier till värdeskapande verklighet

fem värdeskapande faktorer ‹ Tillbaka till artiklarna

Många ledande befattningshavare tycker inte att deras företag har en vinnande strategi. Här tipsar Per Hannover, Senior Executive Advisor på PwC:s Strategy&, om fem succéfaktorer gemensamma för många av världens mest framgångsrika företag. 

En undersökning som PwC:s globala team av strategikonsulter (Strategy&), gjort på global nivå med chefer i näringslivet, visar att 50 procent av ledande befattningshavare inte tycker att deras företag har en vinnande strategi. Resultatet från undersökningen var en av drivkrafterna bakom boken Strategy That Works som ges ut i samarbete med Harvard Business Review Press. I boken beskrivs vinnande strategier som lett till framgång för några världskända företag och som är lika relevanta för små och medelstora verksamheter.

Fem succéfaktorer för en vinnande strategi:

1. Fastställ er identitet

Fokusera på att utveckla ett unikt erbjudande till marknaden som bygger på tre till sex färdigheter som ni är ledande inom. De mest framgångsrika företagen har en djupt förankrad uppfattning om vilka de är och vad de gör.
Exempel på förebild: Amazon

2. Omvandla strategin till vardag

Bestäm hur er unika identitet - de färdigheter som ni ska vara bäst på - ska genomsyra verksamheten. Kombinera roller, processer, organisation, verktyg och kompetenser så att ni förstärker er identitet. Det är komplext och det kräver tvärfunktionell kompetens och genomförandekraft - men det ger resultat och skapar en tydlig linje från strategi till genomförande.
Exempel på förebild: IKEA

3. Bygg en kultur som arbetar för er

Vilka få kritiska beteenden är särskilt viktiga för företagets identitet? Definiera dessa och sprid dem i organisationen genom att utse kulturbärare som har inflytande. Framgångsrika företag betraktar företagskulturen som en av sina viktigaste tillgångar.
Exempel på förebild: Starbucks

4. Kapa kostnader för att växa

Undvik generella kostnadsbesparingar. Genomför i stället riktade insatser för att frigöra medel. Dessa kan återinvesteras för att utveckla företagets särskiljande färdigheter och unika identitet.
Exempel på förebild: LEGO

5. Skapa er egen framtid

Försök inte att uteslutande bli ”agila” eller kontinuerligt svara på externa förändringar - skapa i stället er egen framtid genom att fokusera långsiktigt på era unika färdigheter som har potential att omvandla en hel industri. Ta chansen. Var konsekvent.
Exempel på förebild: Apple

Läs mer om Strategy That Works 

 

Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Per Hannover

Per Hannover

Per Hannover är Senior Executive Advisor på PwC:s Strategy&. Strategy& är internationellt verksamma strategikonsulter som med gedigen erfarenhet av svåra frågeställningar och med tillgång till hela det globala PwC-nätverket hjälper kunder att utveckla och verkställa konkurrenskraftiga affärsstrategier.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Så lyckas du som världsförbättrande entreprenör

Vi ser allt fler växande företag med en tydlig vilja att lösa utmaningar i världen genom sina affärsidéer. Men vad krävs av ett företag för ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Villkorat och ovillkorat aktieägartillskott – vad är skillnaden?

Om ditt bolag har kapitalbehov kan en lösning vara att aktieägare bidrar med kapital genom ett villkorat eller ovillkorat ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Guide: Så lyckas du med virtuella samarbeten och workshops på distans

Att endast träffa medarbetare, kunder och samarbetspartners via sin dator eller telefon är för många anställda en ny och plötslig ...

Läs artikeln