<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Vad kostar egentligen en avgångspension?

Kvinna och man i kajaker ‹ Tillbaka till artiklarna

En avgångspension reglerar pensionen fram till ordinarie pensionsålder och ger eventuell kompensation för försämrad tjänstepensionsförmån och allmän pension efter 65 år. Men vad kostar egentligen en avgångspension och vilka pensionsnivåer är rimliga?

Avgångspension kan vara en möjlighet för företaget att kompetensväxla eller hantera övertalighet. En tumregel är att en avgångspension, inklusive särskild löneskatt på pensionskostnader, motsvarar summan av den anställdes månadslöner fram till 65 års ålder. Men när man räknar ut vad avgångspensionen egentligen kostar finns det många detaljer att ta hänsyn till, som vilken försäkring som är aktuell för den anställde. 

Ska avgångspensionen tryggas med pensionsförsäkring?

Om avgångspensionen ska tryggas med till exempel en pensionsförsäkring finns vissa fällor.

En pensionsförsäkring ska utbetalas i minst fem år, men kan vara så kort som tre år om den upphör vid 65. I vissa fall ännu kortare. I de fall man avtalat om kortare utbetalningstid än tre år behöver man säkerställa särskilt att de kvalitativa reglerna i inkomstskattelagen är uppfyllda. Bortsett från pensionsförsäkring finns det förstås andra sätt att hantera avgångspensionen. Det tillkommer även särskild löneskatt på dessa pensionskostnader.

Läs även vårt tidigare blogginlägg där vi besvarar tre vanliga frågor om avgångspension 

Kompensationen skiljer sig beroende på om den anställde har förmåns- eller avgiftsbestämd försäkring

För att veta vad en avgångspension egentligen kostar behöver vi ta reda på vilken typ av försäkring som är aktuell för den anställda, det vill säga om hen har en förmåns- eller avgiftsbestämd försäkring. Hur man räknar ut en rimlig kompensation skiljer sig nämligen åt mellan olika försäkringar och pensionsålder.

Pension före 65 år

Pension före 65 år har traditionsenligt varit förmånsbestämd, men det är inte alltid så. Förmånen är ofta 65-70 procent av lönen men i de lägre löneintervallen kan man gärna ha en högre procentsats. 

Det blir allt vanligare att arbetsgivare och anställd kommer överens om ett belopp som ska betalas in i en pensionsförsäkring, det vill säga en avgiftsbestämd pension. Det finns förstås alternativ till att betala premier till en tjänstepensionsförsäkring, som till exempel en direktpension som betalas av arbetsgivaren. Direktpensionen kan säkerställas i form av en pant även om det är ganska vanligt utan säkerställande för pension fram till 65, då det är en relativt kort utbetalningstid. En direktpension är alltid avdragsgill i takt med att pensionen betalas ut.

Pension efter 65 år

Pension efter 65 år kan delas upp i två delar, dels tjänstepension och dels allmän pension.

Tjänstepension

Kompensation för utebliven inbetalning av tjänstepension baseras numera ofta på den befintliga månadspremien oavsett om det är en förmåns- eller avgiftsbaserat avtal om tjänstepension. Vid en förmånsbaserad tjänstepension som till exempel ITP2 kan kompensationen istället utgå från den hittills intjänade pensionsförmånen och jämföra med vad beloppet skulle ha blivit vid 65 år beräknat utifrån aktuell lön och aktuellt basbelopp. En anställd med traditionell ITP2 kan efter 62 års ålder få kollektiv slutbetalning inom ITP-planen. Då behöver arbetsgivaren inte kompensera för inbetalning till tjänstepensionen.

Allmän pension

Kompensation för allmän pension kan beräknas på olika sätt. Pensionsavgiften är 18,5 procent, varav arbetsgivarens andel är 10,21 procent. Resterande andel utgörs av den så kallade egenavgiften som betalas av den anställde. En lämplig kompensationsnivå för arbetsgivaren skulle då kunna vara den procentandel som är hänförlig till arbetsgivaravgiften.

Avdragsrätt

I förarbeten till inkomstskattelagen framgår att kompletteringsregeln bland annat är avsedd för just avgångspensioner. I normalfallet är avdragsrätt inte ett problem. Vi rekommenderar dock alltid att en beräkning av avdragsutrymmet genomförs och dokumenteras. För kompensation för pension efter 65 år kan det däremot ibland bli problem med avdragsrätten. Här gäller det att vara noggrann och kanske ta hjälp av en specialist.

Sammanfattat kan man säga att avgångspension är en förhandling och utfallet beror på en rad olika omständigheter där typen av försäkring spelar stor roll. Eftersom man måste ta hänsyn till många detaljer är det klokt att ta hjälp av någon som är insatt i frågorna.

Kontakta gärna PwC:s pensionsspecialister om du har några frågor.

Sten Levin

Sten Levin

Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Kontakt: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln