<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Avgångspension - tre vanliga frågor

‹ Tillbaka till artiklarna

Att komma överens om avgångspension kan vara en lösning som gynnar både den anställda och arbetsgivaren. Men vad innebär egentligen avgångspension och hur skapar man ett avtal som känns bra för båda parter?  

Vad innebär avgångspension?

Avgångspension innebär att en anställd istället för lön, får pension utbetalad för tiden från den förtida avgången fram till ordinarie pensionsålder. Orsakerna till att avgångspension erbjuds kan till exempel vara övertalighet, kompetensväxling eller att skapa förutsättningar för andra anställdas karriärutveckling. 

Vad är skillnaden mellan avgångspension och avgångsvederlag?

Det är viktigt att nämna att avgångspension och avgångsvederlag är två olika begrepp och därmed inte ska förväxlas. Till skillnad från avgångspension ger avgångsvederlag som oftast den anställde ett engångsbelopp i samband med uppsägningen, ett belopp som i och för sig också kan användas till tjänstepensionspremie.

Hur ska ett avtal om avgångspension se ut?

Avgångspension är inte reglerat i lag och heller inte i centrala kollektivavtal (undantag finns). Det innebär att ett avtal om avgångspension oftast är en individuell överenskommelse mellan arbetsgivaren och den anställde. I det fall de anställda på företaget är fackligt anslutna bör en diskussion föras med den lokala fackliga organisationen. Då regelverk oftast saknas för utformning av avgångspension bör avtalet, både för arbetsgivarens och den anställdes trygghet, uppfylla vissa formkrav. Ett avtal bör till exempel reglera pension fram till ordinarie pensionsålder, men även eventuell kompensation för försämrad tjänstepensionsförmån efter 65 år, samt för förlust av inbetalning till det allmänna pensionssystemet. Utöver detta kan den anställde eventuellt omfattas av tjänstegrupplivförsäkring och andra försäkringar tecknade via arbetsgivaren och därför bör även dessa förmåner tas i beaktande.

Oavsett om arbetsgivaren omfattas av kollektivavtalad tjänstepension eller ej, kan avgångspension ibland vara en lämplig lösning för att hantera kompetensväxling eller övertalighet. Det är dock viktigt att utreda förutsättningarna i olika pensionsavtal, då det finns många detaljfrågor som bör beaktas i samband med hanteringen.

Kontakta gärna PwC:s pensionsspecialister om du har några frågor.

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson och Sten Levin

Hanna Johansson arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg. Sten Levin arbetar som pensionsspecialist på PwC:s kontor i Göteborg med fokus på både strategiska och praktiska frågor inom tjänstepensionsområdet.
Hanna: 010 212 45 25, hanna.es.johansson@pwc.com
Sten: 010-213 22 17, sten.levin@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Är ditt företag redo för klimatförändringar – tre viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Cyberattacker under sommaren - det här bör du som företagare tänka på

Allt fler svenska bolag utsätts för cyberattacker och nu kommer vi in i den period på året då risken för attacker är som störst. Magnus ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Digitalisera din ekonomifunktion för att möta framtiden

Digitaliseringen av ekonomifunktioner är fortfarande i sin linda hos många företag. Enligt en global undersökning från PwC säger 73 procent ...

Läs artikeln