<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Revisor – vad gör en revisor?

revision-640x360 ‹ Tillbaka till artiklarna

Förutom att granska företagets ekonomi fungerar en revisor ofta som proaktiv rådgivare, bollplank och problemlösare åt sina kunder. Att ha en revisor ökar dessutom trovärdigheten utåt – här förklarar jag varför.

Vad gör en revisor?

Förenklat uttryckt granskar revisorn de transaktioner, händelser eller processer där hen bedömer att det finns risk för väsentliga fel.

I revisorns roll ingår att granska

  • bolagets årsredovisning
  • bokföring
  • styrelsens och vd:ns förvaltning.

Jag vill veta mer om revision

Eftersom revisorn har en djup kunskap om ditt företags ekonomi blir hen också ett värdefullt bollplank, problemlösare och rådgivare som ofta ser framtida utmaningar innan du själv gör det. En revisor får stor erfarenhet och bred kompetens genom varierande uppdrag hos många olika typer av företag. 

Läs också: 6 saker att tänka på när du väljer revisor

Varför ska man ha en revisor?

Revisorns roll som länken mellan klienten och klientens intressenter är också värdefull. Den kvalitetssäkrade informationen skapar trovärdighet gentemot kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder. Det förtroende den kvalitetsäkrade informationen skapar underlättar affärer och kontakter med bolagets intressenter.

Läs också: Därför gör din revisor en kontrollinventering

Under de senaste årtiondena har revisorns roll förändrats. 1988 lagstadgades att samtliga aktiebolag i Sverige skulle ha auktoriserade och/eller godkända revisorer. 2010 förändrades däremot reglerna för de mindre aktiebolagen, då kravet på revisor slopades. De nya reglerna har visat sig få följdeffekten att kvaliteten på boksluten har blivit sämre hos många av de mindre aktiebolagen, eftersom fyra av fem väljer bort revisor, det visar en rapport från UC. Resultatet talar för sig själv: att skippa revisor får negativa konsekvenser för många företag, och kan komma att kosta mer än det smakar.

Läs också: Så blir din revision billigare – 5 tips

Vem måste ha en revisor?

Revision är frivillig för aktiebolag som inte överstiger fler än ett av följande värden:

  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning.
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning.
  • 3 anställda.

Om ditt företag når över två av dessa värden under två års tid går det under revisionsplikt. 

Jag vill veta mer om revision

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade ...

Läs artikeln