Vad är SIE och hur används det?

Vad ar SIE och hur anvands det.dib ‹ Tillbaka till artiklarna

Vad ar SIE och hur anvands det.dibSIE är en standard som gör att du enkelt kan flytta ekonomisk information mellan olika program, användare och företag. Här förklarar jag mer om hur SIE-filer används och vad du som företagare kan ha för nytta av dem.

Jag får ofta frågan vad SIE-filer är och hur de används. Ordet SIE står för Standard Import och Export och bygger på den svenska BAS-kontoplanen*. SIE-formatet är en öppen standard framtagen för att enkelt kunna flytta redovisningsdata mellan olika programvaror, oavsett programvaruleverantör.

Läs också: 5 saker att tänka på när du väljer bokföringsprogram

Vad har jag som företagare för nytta av SIE?

För dig som företagare är SIE-formatet bra eftersom du exempelvis kan exportera bokföringsdata som behövs för analys eller deklaration. Du kan också via en SIE-fil läsa in bokslutsbokningar som din redovisningskonsult gjort i sitt bokslutsprogram och undvika risk för manuella felbokningar. Dessutom sparar du både tid och pengar genom att slippa boka in alla bokslutsjusteringar manuellt.

För mig som revisor innebär det att jag enkelt kan ta din redovisningsdata och mata in den i exempelvis ett analysprogram eller deklarationsprogram utan att behöva göra manuella registreringar. Förutom revisorer använder även redovisningskonsulter och jurister SIE-filer i sitt dagliga arbete.

Läs också: Byta bokföringsprogram - hur gör jag?

Vilken redovisningsdata innehåller de olika SIE-formaten?

Det finns idag fem olika SIE-format och de skiljer sig åt beroende på vilket innehåll de har. De olika formaten innehåller följande information:

  • SIE 1 Årssaldon. Innehåller årets ingående och utgående saldon för samtliga konton i kontoplanen.
  • SIE 2 Periodsaldon. Innehåller all information från typ 1 samt månadsvisa saldoförändringar för samtliga konton.
  • SIE 3 Objektsaldon. Identisk med typ 2, men saldon finns även på objektnivå, till exempel kostnadsställen och projekt.
  • SIE 4 Transaktioner. Identisk med typ 3, men innehåller även samtliga verifikationer för räkenskapsåret. Detta filformat kan användas för export av årets grundboksnoteringar till ett program för transaktionsanalys.
  • SIE 4i Transaktioner. Innehåller endast verifikationer. Filformatet används när ett försystem, till exempel ett löneprogram eller ett faktureringsprogram ska generera bokföringsorder för inläsning i bokföringssystemet.

Under 2017 förväntas ett nytt SIE-format, SIE 5, bli tillgängligt. Det nya formatet innefattar allt som ingår i en SIE 4-fil med tillägg för underliggande reskontror som exempelvis kundreskontra och leverantörsreskontra, samt anläggningsregister. Formatet är i XML-standard och i enlighet med modern filstruktur. Det går också att få etiketter på engelska vilket underlättar för utländska användare. SIE 5-filen går även att filskydda från förändringar.

Hur får jag tillgång till SIE?

SIE-formatet finns tillgängligt i många olika ekonomisystem. På SIE-Gruppens hemsida kan du se vilka system som stödjer formatet. SIE-gruppen är en intresseförening vars uppgift är att utveckla och administrera SIE-standarden.

* Fakta om BAS-kontoplanen

Kontoplanen är en lista över konton som företag använder i sin bokföring. Den ligger till grund för företagets redovisning, bokslut och deklaration. BAS-kontoplanen används av flertalet svenska bolag och har kontoklasser indelade i fyrsiffriga nummer baserat på var de klassificeras i balans respektive resultaträkningen.

BAS-kontoplanen är upplagd såhär på översta nivån:

Hanna Singh

Hanna Singh

Hanna Singh arbetar på PwC:s kontor i Kristianstad som rådgivare och auktoriserad revisor. Hon bloggar bland annat om redovisning, revision, regelverk och företagarfrågor.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Guide: Så lyckas du med virtuella samarbeten och workshops på distans

Att endast träffa medarbetare, kunder och samarbetspartners via sin dator eller telefon är för många anställda en ny och plötslig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Guide: Så analyserar du scenarier i en osäker tid

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Kvalificerar corona-pandemin som force majeure?

Företag drabbas just nu av enorma förluster till följd av coronaviruset och alla har inte längre möjlighet att utföra sina avtalsåtaganden. ...

Läs artikeln