Företag slarvar med att utbilda sommarvikarier i cybersäkerhet

Sommaräng ‹ Tillbaka till artiklarna

Sommarledigheten närmar sig på många arbetsplatser och med det antalet vikarier. Ny statistik från PwC visar att många företag missar att utbilda sommarvikarier i grundläggande cybersäkerhet, vilket ökar säkerhetsriskerna under sommaren inom många verksamheter.


Just sommaren är den tidpunkt på året som cyberhoten är som störst. Oroande signaler kommer nu från 100 svenska bolag där färre än hälften säger att de utbildar sommarvikarierna i grundläggande cybersäkerhet.  


Källa: PwC Sverige - frågan ställd till 100 större svenska bolag

Sommaren är en kritisk period för cybersäkerheten

Enligt en tidigare undersökning från PwC så är det just sommaren som står för de största riskerna för cyberattacker. Ungefär hälften av bolagen nämnde sommarperioden som den mest utsatta delen av året. Det är mycket som ska slutföras inför stundande semestrar och tyvärr händer det allt för ofta att cybersäkerheten hamnar i skymundan. Det finns därför stor anledning att se över sina rutiner både när det gäller tekniska system och medarbetares kompetens inom cybersäkerhet. Här hittar du fyra tips som kan hjälpa dig och ditt företag att öka cybersäkerheten även under sommarperioden.

Läs även: Cyberattacker under sommaren - det här bör du tänka på

Fyra tips för att säkra säkerheten inför sommarledigheten:

  1. Tydliggör för visstidsanställda vad som gäller - interna policyer, regler, förväntningar, ansvar och eventuella konsekvenser om det inte efterlevs.
  2. Ge exempel på särskilda sårbarheter, risker och situationer där de ska vara vaksamma som till exempel skumma mejl, fakturor, besökare och dokument. 
  3. Det ska vara enkelt att göra rätt - var tydlig med var man hittar information, vem ska kontaktas om något inträffar och hur ska man agera.
  4. Använd er av mikroinlärning genom att skicka ut korta påminnelser under perioden med olika teman - det kan vara svårt att ta in all information från början. 

Vad innebär PwC:s tjänst Cyberkollen?

Sam Wallentin

Sam Wallentin

Sam Wallentin är specialist på cybersäkerhet på PwC.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Handel med Storbritannien efter brexit - så förbereder du dig

Ingen vet med säkerhet hur relationen mellan EU och Storbritannien ser ut efter brexit. Oavsett vad som händer måste bolag förbereda sig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Har ni utstationerad arbetskraft? De här lagändringarna påverkar ditt företag

För att öka likabehandlingen mellan inhemsk och utstationerad arbetskraft och stärka skyddet vid utstationering har EU kommit med ett ...

Läs artikeln