<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Revisionsberättelse eller bokslutsrapport – så väljer du rätt

‹ Tillbaka till artiklarna

Både revisionsberättelsen och bokslutsrapporten är ett kvitto på att ditt företags ekonomiska redovisning ser ut som den ska. Men det finns skillnader – här förklarar jag vilka.

Alla som driver eget företag måste redovisa sin ekonomi. Vi har tidigare beskrivit skillnaden mellan bokföring och redovisning. Nu är det dags för mig att förklara hur revisionsberättelsen (som upprättas av en revisor) och bokslutsrapporten (som görs av en redovisningskonsult) skiljer sig åt. För aktiebolag ska redovisningen sammanfattas i en årsredovisning, för enskilda firmor räcker det oftast med ett årsbokslut. Genom en revisionsberättelse eller bokslutsrapport ökar du trovärdigheten för ditt företag– du får ett slags ”kvitto” på att ekonomin i din verksamhet fungerar som den ska som du kan visa upp för dina intressenter. Den ena varianten utesluter inte den andra – beroende på hur stort ditt företag är kan du vinna på att ha både och.  

Revisionsberättelsen ger ökad trovärdighet

En revisionsberättelse är den rapport som revisorn tar fram efter en oberoende granskning av ett företag. Som intressent till bolaget ska du kunna lita på att informationen i årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Eftersom revisionsberättelsen föregås av en oberoende granskning har den hög trovärdighet både internt och externt – den är helt enkelt ett kvitto på att allt står rätt till. Storleken på ditt företag och din intressentkrets kan styra ditt behov av hur mycket trovärdighet du behöver ha. Har du ett mindre företag med få intressenter kan enbart en bokslutsrapport vara ett alternativ. Planerar du däremot att expandera ditt företag kan en revisionsberättelse vara ett instrument att nå dit du vill, till exempel kan kreditinstitut ha revisionsberättelsen som ett krav för finansiering.

Bokslutsrapporten är ett kvitto

Har du en auktoriserad redovisningskonsult som upprättat årsredovisningen kan hon eller han ta fram ett kvitto på sitt arbete, en bokslutsrapport. Rapportens uppgift är att intyga att arbetet med redovisningen följer en standard, Reko, och därmed håller god kvalitet. Redovisningskonsulten stödjer dig som företagare, ser till att företagets redovisning är gjord enligt lagar och regler och gör vissa kontroller och rimlighetsbedömningar innan hon eller han gör sin rapport. Jag vill dock poängtera att kontrollerna som redovisningskonsulten gör är översiktliga och inte kan likställas med en revision.

Välj utifrån dina förutsättningar

Till sist vill jag understryka att en årsredovisning utan några intyg i form av revisionsberättelse eller bokslutsrapport också kan hålla god kvalitet, men den kan fortfarande uppfattas som en osäker faktor av utomstående. Jag anser att det viktiga är att du som företagare först och främst ska tänka på din egen trygghet, välj därför utifrån dina förutsättningar och storlek på företag hur mycket resurser du ska lägga på att kvalitetssäkra.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

5 vanliga frågor kring räkenskapsår

Vad ska man tänka på när man väljer räkenskapsår? Går det att förlänga eller förkorta och när måste inkomstdeklarationen lämnas in? Anders ...

Läs artikeln
Läs artikeln

5 saker att diskutera med din revisor på ett uppstartsmöte

Nu är hösten igång på riktigt – men vad sa egentligen revisorn i våras? En god idé så här års är att fundera på hur verksamheten kan ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Årsbokslut och årsredovisning – vad är skillnaden?

Alla företag måste upprätta ett bokslut i slutet av varje räkenskapsår, och beroende på företagsform och storlek sker bokslutet antingen ...

Läs artikeln