<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

5 saker att diskutera med din revisor på ett uppstartsmöte

Indragning av aktier för utköp av delägare ‹ Tillbaka till artiklarna

Nu är hösten igång på riktigt – men vad sa egentligen revisorn i våras? En god idé så här års är att fundera på hur verksamheten kan förbättras och boka in ett uppstartsmöte med din revisor.

Hösten är ofta en bra tid för reflektion och planering inför det kommande året och den stundande slutrevisionen. I samband med att revisionen är färdig går revisorn (oftast) och företagsledningen igenom den under en så kallad slutrevision. Förutom att lyfta fram revisionsberättelsen kan revisorn rapportera kring frågor som inte är tillräckligt väsentliga för att noteras i revisionsberättelsen, men som ändå är värda att tas upp för diskussion. Vad funkar bra och vad kan förbättras? 

Planera inför årsskiftet

Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad revisorn egentligen sa. Då kan det vara bra att redan nu boka in ett uppstartsmöte och dels fräscha upp minnet, men kanske framförallt prata om framtidsfrågor och planera inför årsskiftet. Agendan på ett uppstartsmöte är förstås individuell och utgår från just ditt företags utmaningar och din bransch, men det finns ändå några frågor som i princip alltid brukar diskuteras, för att de är grundbultarna i allt företagande. 

Läs också: 6 saker att tänka på när du väljer revisor

  • Lönsamhet

Företagande bygger på lönsamhet. Under den här punkten diskuterar revisorn och företagaren frågor som prissättning, produktmix, kostnadsbesparingar, investeringar etc. Revisorn brukar kunna identifiera områden som kan förbättras. En fråga som alltid brukar leda till diskussioner är: Har ni koll på var bolaget tjänar pengar?

  • Likviditet

Vid sidan av lönsamhetsfrågor är också likviditet (företagets betalningsförmåga) ett hett ämne. Kapitalbindning i övriga tillgångar som maskiner, inventarier och varulager kan ibland innebära att pengarna inte tycks matcha det goda resultatet. Det kan också vara så att bolaget har för långa kredittider till kund och/eller för korta kredittider från leverantörer som gör att pengarna inte kommer in på kontot i tid.

  • Effektivisering i processer

Revisorn går ofta igenom bolagets rutiner, här brukar det kunna finnas möjligheter till förbättring. Det kan handla om att se över led i försäljnings- eller inköpsrutiner. Det kan också handla om rena förvaltningsåtgärder som hantering av skatter/avgifter.

  • Omvärldsanalys

Ägarna i ett företag är ofta väl insatta i frågor som rör branschen och konkurrenterna. Under slutrevisionen pratar man om frågor som lagstiftning, bransch, räntor och valutor som kan röra bolaget. Företagarna förväntar sig ofta att vi som revisorer ska informera om sådant som händer, eller kan komma att hända, i omvärlden.

  • Plånboksfrågor

Hur mycket pengar ägarna i slutändan kommer få i plånboken är alltid ett ämne som brukar dyka upp under uppstartsmötet. Här finns många alternativ för att möta ägarens avkastningskrav. Revisorerna brukar vara ett värdefullt bollplank.

Jag vill veta mer om revision
Fatih Özcelik

Fatih Özcelik

Fatih Özcelik arbetar på PwC:s kontor i Sundsvall som revisor. Han bloggar bland annat om organisation, ekonomistyrning, revision och regelverk.
010-2129049

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade ...

Läs artikeln