Regeringen: Stoppa vinster i välfärden

‹ Tillbaka till artiklarna

Igår tillsattes en utredning som ska se över reglerna för välfärd i privat regi. Direktiven är tydliga – syftet är att föreslå regler där överskottet måste återinvesteras i verksamheten.

Efter valet i höstas gick regeringen och Vänsterpartiet ut med en gemensam viljeförklaring att kraftigt begränsa de privata välfärdsföretagens möjligheter att ta ut vinst. Idag tillsattes en utredning med samma syfte. Utredare blir Malmös tidigare kommunalråd Ilmar Reepalu.

Utredningen ska se över hur den offentliga finansieringen av privat utförda välfärdstjänster bör regleras. I huvudsak utpekas följande områden i direktiven:

  • Metoder för att genom reglering begränsa vinstuttaget av skattemedel i välfärdssektorn.
  • Bemanningskrav och andra liknande kvalitetskrav samt regler för tillsyn.
  • Undersöka hur SVB (se nedan) eller andra nya bolagsformer kan användas i välfärden.
  • Öppenhet och transparens. Utförare ska redovisa sin ekonomi separat för varje enhet och det ska vara möjligt för alla medborgare att följa hur skattemedel används. 
  • Omforma upphandlingsreglerna för att gynna ideella aktörer.

Omfattningen har utökats till fler områden än vad som tidigare aviserats. Förutom vård, skola, förskola, äldreomsorg och HVB-hem inkluderas även tillfälliga asylboenden och personlig assistans.

Utredningen ska vara klar den 1 november 2016. En proposition blir aktuell först våren 2017, vilket borde innebära att de eventuella nya reglerna träder i kraft först 2018.

Tvingande regler för SVB-bolag

Det finns i dagens regler en bolagsform som kallas ”SVB”. Förkortningen står för aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning. För dessa bolag gäller tvingande regler som begränsar möjligheten till utdelningar och andra värdeöverföringar som inte är affärsmässiga (underprisöverlåtelser, överprisförvärv, lön/arvode utöver marknadspris med mera).

Som mest ska värdeöverföringar få göras med vad som motsvarar en viss ränta på tillskjutet kapital. Räntan uppgår till statslåneräntan vid utgången av föregående räkenskapsår plus 1 procent.

Idag är statslåneräntan knappt 0,5 procent. Om en ägare exempelvis investerar en miljon kronor innebär det att hen har möjlighet att få tillbaka 15 000 kronor i utdelning per år, givet att bolaget gör överskott.

Idag finns endast ett fåtal SVB registrerade.
Besök Tax matters – Sveriges skatteblogg 

Skriven av: Mirja Hjelmberg, tidigare anställd på PwC

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt

Annika Svanfeldt jobbar på PwC:s kontor i Stockholm som skatterådgivare för entreprenörer och deras bolag.
010-212 48 04
Annika Svanfeldt work at PwC's office in Stockholm as a tax advisor for entrepreneurs and their companies.
+46 10-212 48 04

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln