Hur påverkas fastighetsbolagen av de föreslagna ränteavdragen?

Hur påverkas fastighetsbolagen av de föreslagna ränteavdragen ‹ Tillbaka till artiklarna

Hur påverkas fastighetsbolagen av de föreslagna ränteavdragenFör att motverka skatteplanering med ränteavdrag har regeringen tagit fram ett lagförslag om nya skatteregler för företagssektorn som föreslås träda i kraft 1 januari 2019. Här går vi igenom några av förslagen och vilka effekter de kan få på fastighetsbranschen.

Regeringens förslag:
Avdragsunderlag på 30 procent av skattemässigt EBITDA.

Vad innebär det för fastighetssektorn?

Beräkning av avdragsunderlaget med metoden EBITDA innebär att avdragsunderlaget blir högre än vid beräkning av metoden EBIT. EBITDA-metoden är också den metod som är vanligast internationellt. Fastighetsbolag och energibolag är de bolag som noteras få högst skattehöjning enligt förslagen. Men valet att införa en EBITDA-metod samt en högre procentsats gör att det nya förslaget minskar den negativa effekten för dessa sektorer.

Regeringens förslag:
Ingen begränsning av negativt räntenetto kommer ske upp till 5 miljoner kronor, för koncern.

Vad innebär detta för fastighetssektorn?

Förenklingsregeln ska underlätta för bolag att göra avdrag för negativa räntenetton samt underlätta administrationen kring årsslutsplaneringen i dessa bolag. Om ett bolag i en koncern vill använda denna regel får inte de samlade avdragen för negativa räntenetton i koncernen överstiga 5 miljoner kronor.

Mindre och medelstora företag blir alltså i stor utsträckning opåverkade av avdragsbegränsningen och får också en skattesänkning då bolagsskatten föreslås sänkas, i två steg, till 20,6 procent från dagens 22 procent. Bolagsskattesänkningen sker successivt fram till 2021.

Regeringens förslag:
Negativa räntenetton får rullas vidare i sex år.
Negativa räntenetton som inte får dras av enligt EBITDA-regeln får rullas framåt under en period om maximalt sex år.

Vad innebär detta för fastighetssektorn?

Aktörer inom fastighetsbranschen kommer sannolikt få svårt att utnyttja denna möjlighet i någon större utsträckning, eftersom dessa bolag typiskt har långsiktig finansiering och stadiga räntekostnader.

Regeringens förslag:
Ett primäravdrag för hyreshus på 2 procent som får dras av de första sex åren (det vill säga avskrivningen för anskaffningen i denna del är accelererad, 12 procent över de sex första åren).

Vad innebär det för fastighetssektorn?

Det accelererade avdraget omfattar kostnader för både ny- och ombyggnation. En köpare av en nybyggd fastighet får under vissa förutsättningar utnyttja primäravdrag under den tid som kvarstår av sexårstiden, baserat på den nya ägarens anskaffningskostnad. Motsvarande möjlighet ges inte till en ny ägare till en ombyggd fastighet.

Seminarier runt om i landet

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som fastighetsägare? Anmäl dig till ett av våra fastighetsseminarier!

Mer information:

För en mer omfattande analys, läs också: Ränteavdragen – vad betyder regeringens förslag för fastighetssektorn?

Tax matters, 21 mars 2018 – Förslag om nya skatteregler för företagssektorn

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand

Peter Lindstrand arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med företagsbeskattningsfrågor och är särskilt inriktad på skattefrågor för fastighets- och byggbolag.
010-213 31 97
Peter Lindstrand works at PwC in Stockholm, specialising in corporate taxation issues and, in particular, tax issues for property and construction companies.
+46 10-213 31 97

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Aktiebolagslagen - nya ändringarna ska stärka aktieägares rättigheter

Till följd av SRD II trädde den 3 september 2020 några viktiga förändringar i Aktiebolagslagen i kraft. Ändringarna syftar till att stärka ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Dags att bestämma styrelsearvoden? Svar på 5 vanliga frågor om ersättning till styrelseledamot

Ersättning till ledamöter i bolagsstyrelser är en ständigt het fråga. Hur stort arvode ska ordförande ha jämfört med vanliga ledamöter och ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln