<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyckeltal – så analyserar du ditt företag

Manniskor-i-rum-mote ‹ Tillbaka till artiklarna

Att analysera företaget med nyckeltal är ett snabbt sätt att få en bild av lönsamheten och likviditeten. Här berättar jag mer om hur du ska tänka när du tar fram nyckeltal för ditt företag.

Vad är nyckeltal?

Nyckeltal är ett tal som används för att värdera ett företags verksamhet. Det beräknas genom att till exempel årets vinst ställs i relation till omsättningen, istället för att bara titta på årets vinst i kronor. Du ställer alltså ett tal i relation till ett annat och kan därmed utveckla dina analyser och förstå ditt företag bättre.

Med åren har jag kommit att uppskatta nyckeltal mer och mer, även om de inte säger allt om ett företag kan man ändå snabbt få en god bild av vilken ställning det har och hur det mår. En fördel med nyckeltal är att man kan jämföra två företag med varandra utan att de behöver vara lika stora. Dock finns det en hel del branschspecifika nyckeltal och i olika branscher finns olika tumregler för vad som är bra eller mindre bra.

Därför är nyckeltal ett bra analysmedel 

Nyckeltal kan användas som ett bra styrmedel när man driver företag. I samband med att du upprättar budget för året kan du även budgetera med en del nyckeltal som är viktiga för just din verksamhet. Nyckeltal kan också säsongsanpassas vilket gör att du löpande kan följa din verksamhet.

Branschspecifika nyckeltal

Om du köper och säljer varor är ofta bruttovinstmarginal ett viktigt mått. För ett tjänsteföretag kan snarare debiteringsgrad per anställd, omsättning per anställd eller liknande vara ett viktigt nyckeltal. Hotellverksamheter mäter ofta antal gästnätter/dag, snittintäkt/gäst och så vidare. Ett klädföretag kanske mäter andelen returer från kunder. Mina favoritnyckeltal är just de här företags-/branschspecifika nyckeltalen som är anpassade efter den egna verksamheten. De säger så mycket mer än allmänna nyckeltal.

Läs även: Förstå din position i branschen med hjälp av nyckeltal

Ta fram nyckeltal – en praktisk guide

Om jag tittar mer generellt på ett snittföretag så tycker jag att de viktigaste nyckeltalen att ta fram är bruttovinstmarginal, rörelsemarginal, avkastning från eget kapital, avkastning från totalt kapital, soliditet samt kassalikviditet.

  • Marginalmåtten mäter ett resultat i förhållande till företagets omsättning. Om du har väldigt låg bruttovinstmarginal vid försäljning av en viss produkt kanske du inte bör ha kvar produkten i ditt sortiment.
  • Avkastningsmåtten mäter hur du förvaltar ditt kapital i företaget. Dessa tal kan jämföras med att placera pengar på annat sätt än i ett företag, till exempel i aktier. Får du tillräcklig avkastning för att fortsätta?
  • Soliditeten (andel eget kapital) visar på företagets långsiktiga stabilitet och betalningsförmåga. För soliditeten brukar man säga att över 30 procent är okej medan ett fastighetsbolag ofta har betydligt lägre på grund av tung bankfinansiering jämfört med eget kapital.
  • Kassalikviditeten är ett mått på hur god likviditet ett företag har, den kortsiktiga betalningsförmågan. Kassalikviditeten bör helst ligga på 200 procent och uppåt, då har du dubbelt så mycket bank och andra omsättningstillgångar än vad du har i kortfristiga skulder. Då har företaget sällan problem med likviditeten. Har du däremot 100 procent eller lägre kan du från tid till annan ha problem att betala företagets skulder.

Se hur vi hjälper entreprenörer

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson

Lisa Albertsson arbetar på PwC:s kontor i Malmö. Lisa är auktoriserad revisor och bloggar bland annat om revision och rådgivning som rör tillväxtbolag.
Kontakt: 010-212 99 17, lisa.albertsson@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur går man från idé till verklighet i sin AI-transformation?

Med AI förväntas en revolution inom branscher och arbetsmetoder över hela världen, vilket i sin tur skapar en ökad efterfrågan på nya ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sju tips för att lyckas som ny CFO

Att vara ny i rollen som CFO är ett prestigefyllt och spännande uppdrag. Som CFO har du en central roll i företagets ledningsgrupp och i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Regelverk ökar kraven på företagens arbete med mänskliga rättigheter

Ny internationell hållbarhetslagstiftning med fokus på mänskliga rättigheter ställer rigorösa krav på svenska bolag. Här redogör vi för ...

Läs artikeln