Nya 3:12-regler – detta kan vara bra att tänka på redan nu

tva_man_pratar.jpg ‹ Tillbaka till artiklarna

Nya 3:12-regler - detta kan vara bra att tänka på redan nuÄr du företagare har du säkert koll på förslaget om ändrade skatteregler för fåmansföretag som presenterades i början av november, de så kallade 3:12-reglerna. Vilka delar Finansdepartementet kommer att gå vidare med återstår att se. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018. Detta kan vara bra för dig som fåmansföretagare att tänka på redan nu.

Läs också: Nya 3:12-regler - här är förslagen!

Förenklingsregeln

Drygt 300 000 fåmansföretagare (av knappt 400 000 stycken) använder förenklingsregeln, även kallad schablonregeln. Enligt uppgift så tar 2/3 av dessa inte ut utdelning. Ägare som har fritt eget kapital i bolaget och sparade gränsbelopp kan dela ut detta under 2016 och 2017 till 20 procent skatt, mot 25 procent som det sannolikt blir i vart fall från 1 januari 2018.

Ägare som inte har fritt eget kapital i sina bolag motsvarande sitt gränsbelopp bör gå igenom möjligheterna att i bokslutet för 2016 eller senare brutna år skapa utdelningsbara medel. Att exempelvis lösa upp avsättningar till periodiseringsfond lönar sig sannolikt i många fall.

Har du inte har upprättat och lämnat in en K10-blankett bör du göra det så snart som möjligt för att se vilka sparade gränsbelopp som finns.

Huvudregeln

Gränsbelopp som beräknas för år 2017 (löner utbetalda under 2016) blir sista året som gränsbeloppet baseras på lönerna i bolaget på nuvarande nivå. I förslaget minskar dessa väsentligt från 2018 (löner utbetalda under 2017). Se därför till att under 2016 ta ut tillräcklig egen lön för att gränsbelopp baserat på löneunderlaget får beräknas för 2017.

Använder du huvudregeln och har sparade gränsbelopp bör du överväga att ta ut dessa på samma sätt som de som använder förenklingsregeln, se ovan.

Större utdelningar

Ägare till lite större bolag som planerar att göra en större utdelning från detta, eller ett holdingbolag efter en försäljning, bör överväga att vänta till 2018. Skatten på utdelningar och kapitalvinster över det så kallade takbeloppet på cirka 6 mkr föreslås då vara sänkt från 30 till 25 procent. Denna förändring ger effekt på utdelningar över cirka 9,5 mkr på grund av höjningen av takbeloppet från 90 till 100 inkomstbasbelopp (under förutsättning att ägaren inte har något gränsbelopp).

Nyckelpersoner med ett ägande under 4 procent

Har du ett ägande under 4 procent i ett bolag eller erbjuds att köpa en mindre andel bör du räkna på vad förslaget innebär för dig. Det gäller särskilt storleken på de gränsbelopp du som nyckelperson med ett ägande under 4 procent föreslås få tillgodoräkna dig. Är du på väg att köpa in dig i ett fåmansaktiebolag bör du fundera på om denna ”avkastningsnivå” kan påverka värdet på aktierna.

Egna löneuttag

Ägare som använder huvudregeln har anledning att ställa frågan – vilka gränsbelopp behöver jag under kommande år och vilken strategi har jag kring mitt ägande? I förslaget höjs kravet på det egna löneuttaget i många fall kraftigt, samtidigt som de gränsbelopp som erhålls minskar. Klarar bolaget den högre lönen och är den värd de gränsbelopp som erhålls?

Som förslaget nu ser ut blir det än viktigare med en klar ägarstrategi. Även om reglerna träder i kraft den 1 januari 2018 påverkar detta ägarnas löneuttag under 2017. Bolaget bör därför budgetera med en eventuell extra löneutbetalning under slutet av 2017 om ägarna önskar uppfylla ett förhöjt lönekrav.

Kompanjonföretag

Frågorna i punkten ovan gäller framförallt kompanjoner som är ägare eftersom löneunderlaget föreslås individualiseras samtidigt som en trappstegsmodell i tre steg införs för att beräkna det egna gränsbeloppet.

Interna generationsskiften

Har du som ägare genomfört eller ska genomföra interna generationsskiften bör du redan nu planera och eventuellt justera dessa efter förutsättningarna enligt de föreslagna reglerna. Om en trädaperiod kan påbörjas under 2016 kan aktierna vara okvalificerade under 2022 (förutsatt att reglerna faktiskt ändras enligt förslaget och samtliga villkor är uppfyllda).

Trädabolag

Överväger du att lägga ditt bolag i så kallad träda, det vill säga vara passiv i fem kalenderår och sedan ta ut vinsten till 25 procent, bör du fundera igenom denna strategi och även räkna på vad den ger ekonomiskt. Detta gäller både inför en pensionering och efter en försäljning genom holdingbolag.

Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Svenska företag drabbas av flest cyberattacker i Norden

Svenska företag är mer utsatta  för cyberattacker än företag i Norge och Danmark. Det visar PwC:s färska undersökning om cybersäkerheten i ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Brexit är här - men vad betyder det?

Brexit är här och med det lämnade Storbritannien EU den 31 januari 2020. Men vad är det som blir annorlunda? Vi reder ut vad som har hänt - ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Rusta ditt företag för klimatförändringar – 3 viktiga åtgärder

På nyheterna kan vi regelbundet följa de effekter klimatförändringarna har på vår omvärld. Men hur påverkar det svenska företag som är ...

Läs artikeln