<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Ny förmånsbeskattning på trängselskatt efter nyår – detta gäller!

‹ Tillbaka till artiklarna

Trängselskatt förmån.jpgBrukar du köra tjänstebilen privat? Då kommer du efter årsskiftet att bli förmånsbeskattad på trängsel- och infrastrukturavgifter som företaget betalat. Här redogör vi för de nya reglerna – hur de ska redovisas och beräknas.

Trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil och som betalas av arbetsgivaren/företaget är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Nyligen kom Skatteverket med ett ställningstagande vad gäller underlag och metod för förmånsberäkningen.

I dag finns trängselskatt i Stockholm och Göteborg. Infrastrukturavgift finns för broar i Sundsvall och Motala.

Så här ska förmån av trängselskatt redovisas:

  • Förmånens skatteplikt och redovisning sker månadsvis med två månaders förskjutning.
  • Den första redovisningen av förmånsvärdet för januari 2018 ska göras i arbetsgivardeklarationen för lönemånad mars, och lämnas därefter in till Skatteverket i april.

Läs också: Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

Så här ska förmån av trängselskatt beräknas:

Förmånen ska beräknas separat från bilens förmånsvärde. Om den anställde själv betalar hela det skattepliktiga förmånsbeloppet till arbetsgivaren uppkommer ingen förmån. En sådan betalning ska göras via ett nettolöneavdrag eller kontant.

Du som arbetsgivare kan beräkna förmånsbeloppet utifrån två olika metoder:

Proportionering

Om arbetsgivaren fått en så kallad singelavi kan beräkning ske enligt proportionering. En singelavi är ett skattebeslut för varje enskilt fordon där det månadsvis redovisas vilka dagar trängselskatt påförts, samt antalet passager och totalsumman per dag. Förmånen beräknas här utifrån singelavin från Transportstyrelsen och de anställdas körjournaler.

Beräkningsexempel

Trängselskatt har tagits ut för fem passager med totalt 100 kronor. Två av passagerna kan med hjälp av körjournal och den anställdes anteckningar visas vara körningar som är gjorda i tjänsten och resterande tre körningar är därmed privata. Förmånsvärdet för dagen kan då beräknas till 3/5 * 100 = 60 kronor.

Läs också: Därför ska du ha en körjournal

Detaljerad passageinformation

Om arbetsgivaren har detaljerat underlag som visar samtliga passager inklusive delbeloppen för trängselskatten kan de enskilda delbeloppen under respektive dag som avser tjänstekörning och som kan visas med hjälp av körjournalen avräknas från dagens totalsumma. Denna metod rekommenderas i de fall maxbeloppet för en dag uppnåtts.

Beräkningsexempel

Trängselskatt har för en dag tagits ut för fem passager med 100 kronor. Av körjournalen och annat detaljerat underlag framkommer att två passager är gjorda vid tjänstekörning och har debiterats med 25 kronor respektive 15 kronor. Det totala beloppet om 40 kronor avräknas från totalsumman och det kvarvarande beloppet är den skattepliktiga förmånen, det vill säga 60 kronor.Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här!

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund

Johanna Glimmerbeck och Hanna Ekelund arbetar på PwCs: kontor i Örebro respektive Stockholm med individbeskattning och frågor i internationell kontext och är särskilt specialiserade kring arbetsgivarfrågor vid gränsöverskridande personal.

Johanna: 072-353 02 92, johanna.glimmerbeck@pwc.com
Hanna: 070-929 44 45, hanna.ekelund@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Ny visselblåsarlag - det här gäller för företagare

En visselblåsarfunktion underlättar för organisationer att upptäcka missförhållanden och den är avgörande för att förebygga och bekämpa ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Sverige fortsatt i topp på entreprenörsklimat inom EU

Även i år rankas Sverige högst inom EU när det gäller förutsättningarna för privat företagande och entreprenörskap. Dessutom har Sverige ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Än hinner du se över ditt löneuttag för 2023

För dig som äger andelar i ett fåmansbolag är det hög tid se över om tillräcklig lön har betalats ut till dig under 2023. För att få räkna ...

Läs artikeln