Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

‹ Tillbaka till artiklarna

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler. Men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder jag ut begreppen.

Vad är tjänstebil?

Tjänstebil är ett samlingsbegrepp för alla bilar som anställda erbjuds i arbetet. Det finns tjänstebilar som enbart används i arbetet och det finns tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad är bilförmån?

Bilförmån är när tjänstebilen används för privatbruk av den anställde. En bilförmån är en skattepliktig förmån. För att kunna räkna ut rätt bilförmån rekommenderar jag att man använder sig av Skatteverkets bilförmånsberäkning.

Det som är viktigt att komma ihåg är att eventuella rabatter vid köp av bil inte påverkar bilförmånsvärdet.

Bilförmån i ringa omfattning

Om du bara nyttjar bilen privat i ringa omfattning är förmånen skattefri. Med ”ringa omfattning” menas ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år. Avsikten med detta är att man inte ska bli beskattad för rent bagatellartade privata körningar.

Bevismedlet för vad som är privatkörning och tjänstekörning är körjournalen. Körjournalen ska löpande uppdateras med mätarställning, syfte med resor och datum.

Det kan även tilläggas att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd:

 • Lön 30 000 kr
 • Bilförmån 4 000 kr
 • Skatt 30 %
  Den anställde blir beskattad med 30 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
 • Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 % (30 000 kr + 4 000 kr )= 10 683 kr

Detta ska lämnas i kontrolluppgiften till Skatteverket:

 • Lön 30 000 kr x 12 mån = 360 000 kr
 • Skattepliktig bilförmån 4 000 kr x 12 mån = 48 000 kr
 • Kod för förmånsbil
 • Bilförmån antal månader: 12

Nettolöneavdrag för bilförmån

Om du äger företaget kan det vara särskilt intressant att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån. Här tänker jag på 3:12-reglerna. När man ser över en ägares löneuttag får man nämligen inte räkna med förmån i löneunderlaget. Men om vi istället använder oss av löneväxling med nettolöneavdrag och räknar upp lönen så får vi med oss ”bilförmånen” i löneunderlaget. Här tycker jag att du som ägare ska göra en avstämning med din rådgivare gällande vad som är bäst för dig.

Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån:

 • Lön 30 000 kr
 • Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr
 • Skatt 30 %
  Den anställde blir beskattad med 30 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
 • Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr
 • Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 % på (30 000 kr + 4 000 kr )= 10 683 kr

Detta ska lämnas i kontrolluppgiften till Skatteverket:

 • Lön 34 000 kr x 12 mån = 408 000 kr
 • Skattepliktig bilförmån o kr
 • Kod för förmånsbil
 • Antal månader bilförmån 12
 • Betalt för bilförmån 4 000 kr x 12 mån = 48 000 kr

Drivmedel

Betalar företaget drivmedel för privatkörning med tjänstebilen och den anställde har bilförmån ska den anställde förmånsbeskattas för privatkörning, en så kallad drivmedelsförmån. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel. Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, det vill säga normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Vid beräkning av skatteavdrag och vid redovisning på kontrolluppgift ska marknadsvärdet dock räknas upp med faktorn 1,2. Här är körjournalen återigen ett viktigt bevisunderlag.

Detta ska lämnas i kontrolluppgiften till Skatteverket:

 • Drivmedel vid förmån

Betalar den anställde drivmedel själv skriver den anställde reseräkning för tjänsteresorna. Skattefria milersättningar är 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för bensin. Arbetsgivaren kan betala mer per mil men då är det en skattepliktig milersättning.

Detta ska lämnas i kontrolluppgiften till Skatteverket:

 • Antal kilometer med bilersättning vid bilförmån
Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 
PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Nya EU-regler för moms på e-handel - tänk på det här

Nya momsregler för e-handel införs i EU den 1 juli 2021 och företag som säljer varor till konsumenter i andra EU-länder berörs av de stora ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Nettoskuld på grund av sjunkande tillgångsvärde i pensionsstiftelser - tänk på det här

Våren 2020 har inneburit en stor nedgång på världens börser. Det kan innebära att marknadsvärdet på pensionsstiftelsers tillgångar har ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Koncern, oäkta koncern eller intresseföretag - vi reder ut begreppen

Koncernföretag, oäkta koncern och intresseföretag är begrepp som vi hör användas i olika sammanhang. Men vad är egentligen skillnaden? Vad ...

Läs artikeln