<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjänstebil och bilförmån 2023 – så funkar det

Man går på bilparkering ‹ Tillbaka till artiklarna

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när uppkommer en bilförmån? Här reder vi ut begreppen.

Vad är tjänstebil?

En tjänstebil är en bil som ägs (alt. leasas) av ett företag och som är avsedd att användas i tjänst. Det finns tjänstebilar som enbart får användas i arbetet, men det finns också tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad är bilförmån?

Bilförmån är en skattepliktig förmån som kan uppkomma när en tjänstebil används till privata resor av en anställd.

Om du endast nyttjar din tjänstebil för privata resor i ringa omfattning uppkommer ingen bilförmån. Med "ringa omfattning" menas ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år. Skatteverket anser att ett fåtal tillfällen avser tio tillfällen eller färre. Avsikten med detta är att man inte ska bli beskattad för obetydliga privata körningar.

Om du har en tjänstebil så är körjournalen ett bra bevismedel för att visa hur bilen används. Ta gärna del av Skatteverkets rekommendationer på hur en körjournal ska fyllas i.

Det ska även tilläggas att resor till och från arbetet räknas som privata resor, förutom i vissa särskilda fall.

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd:

 • Lön 30 000 kronor
 • Bilförmån 4 000 kronor
 • Skatt 30 procent
 • Den anställde blir beskattad med 30 procent (30 000 kr + 4 000 kronor) = 10 200 kronor
 • Nettolön 30 000 kronor – 10 200 kronor = 19 800 kronor
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 procent (30 000 kronor + 4 000 kronor) = 10 683 kronor

Nettolöneavdrag för bilförmån

Om du äger företaget kan det vara särskilt intressant att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån. När man ser över en ägares löneuttag enligt de så kallade 3:12-reglerna får man nämligen inte räkna med förmån i löneunderlaget. Om vi istället använder oss av löneväxling med nettolöneavdrag och räknar upp bruttolönen så får vi med oss ”bilförmånen” i löneunderlaget. Prata gärna med din rådgivare gällande vad som är bäst för dig.

Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån:

 • Lön 30 000 kronor
 • Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kronor
 • Skatt 30 procent
 • Den anställde blir beskattad med 30 procent (30 000 kronor + 4 000 kronor) = 10 200 kronor
 • Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kronor
 • Nettolön 30 000 kronor + 4 000 kronor – 10 200 kronor – 4 000 kronor = 19 800 kronor
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 procent på (30 000 kronor + 4 000 kronor) = 10 683 kronor

Drivmedel

Betalar företaget drivmedel för privat användning med tjänstebilen och den anställda har bilförmån ska den anställda förmånsbeskattas för den privata körningen, en drivmedelsförmån uppkommer. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel under perioden som du haft en bilförmån. Här är körjournalen återigen ett viktigt bevisunderlag.

Förmånsvärdet av fritt drivmedel i samband med bilförmån ska beräknas till marknadsvärdet uppräknat med 1,2.

När arbetsgivaren ska räkna ut arbetsgivaravgifter så ska dock ingen uppräkning ske, utan då används enbart marknadsvärdet. 

Om man som anställd med förmånsbil betalar allt drivmedel själv så är man berättigad till milersättning för sina tjänsteresor. Den skattefria milersättningen uppgår till 12 kronor för förmånsbilar, förutom för förmånsbilar som drivs helt av el, för dessa bilar uppgår ersättningen till 9,50 kronor per mil. 

Arbetsgivaren kan ersätta med en högre ersättning per mil, då blir överskjutande del en skattepliktig ersättning.

Läs mer på skatteverket.se om resor i näringsverksamheten.

Beräkning av bilförmån

För att kunna räkna ut rätt bilförmånsvärde rekommenderar vi att man använder sig av Skatteverkets bilförmånsberäkning.

Eventuella rabatter som företaget får vid inköp av bil påverkar inte bilförmånsvärdet för den anställde, det är nybilspriset som Skatteverket fastställer som ska tillämpas vid förmånsberäkningen. Det finns även särskilda regler avseende extrautrustning och vid beräkning av förmånsvärde ska värdet av eventuell extrautrustning läggas till nybilspriset. Läs mer om vad som räknas som extrautrustning.

Har du en fråga om lagar och regler?

Madelene Vilhelmsdotter & Johan Stomlind

Madelene Vilhelmsdotter & Johan Stomlind

Madelene Vilhelmsdotter och Johan Stomlind arbetar som skatterådgivare för entreprenörsledda och privatägda bolag på PwC:s kontor i Skövde.

Madelene: 072-880 98 56, madelene.vilhelmsdotter@pwc.com
Johan: 072-584 92 09, johan.stomlind@pwc.com

Lämna en kommentar