<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Tjänstebil och bilförmån – så funkar det

‹ Tillbaka till artiklarna

Tjänstebilarna som rullar på vägarna blir fler och fler men vad är egentligen en tjänstebil och när räknas det som en bilförmån? Här reder vi ut begreppen.

Vad är tjänstebil?

Tjänstebil är ett samlingsbegrepp för alla bilar som anställda erbjuds i arbetet. Det finns tjänstebilar som enbart används i arbetet och det finns tjänstebilar som den anställde får använda privat.

Vad är bilförmån?

Bilförmån är när tjänstebilen används för privatbruk av den anställde. En bilförmån är en skattepliktig förmån. För att kunna räkna ut rätt bilförmån rekommenderar vi att man använder sig av Skatteverkets bilförmånsberäkning.

Det som är viktigt att komma ihåg är att eventuella rabatter vid köp av bil i regel inte påverkar bilförmånsvärdet men att det finns särskilda regler avseende exempelvis rabatt på eventuell extrautrustning.

Bilförmån i ringa omfattning

Om du bara nyttjar bilen privat i ringa omfattning är förmånen skattefri. Med "ringa omfattning" menas ett fåtal tillfällen och högst 100 mil per år. Avsikten med detta är att man inte ska bli beskattad för rent bagatellartade privata körningar.

Bevismedlet för vad som är privatkörning och tjänstekörning är körjournalen. Körjournalen ska löpande uppdateras med mätarställning, syfte med resor och datum.

Det kan även tilläggas att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Här är en enkel schablonberäkning av bilförmån för en anställd:

 • Lön 30 000 kr
 • Bilförmån 4 000 kr
 • Skatt 30 %
  Den anställde blir beskattad med 30 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
 • Nettolön 30 000 kr – 10 200 kr = 19 800 kr
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 683 kr

Nettolöneavdrag för bilförmån

Om du äger företaget kan det vara särskilt intressant att göra ett nettolöneavdrag för bilförmån. När man ser över en ägares löneuttag enligt de så kallade 3:12-reglerna får man nämligen inte räkna med förmån i löneunderlaget. Om vi istället använder oss av löneväxling med nettolöneavdrag och räknar upp bruttolönen så får vi med oss ”bilförmånen” i löneunderlaget. Prata gärna med din rådgivare gällande vad som är bäst för dig.

Här är en exempelberäkning av nettolöneavdrag för bilförmån:

 • Lön 30 000 kr
 • Lönen höjs med beloppet för bilförmån 4 000 kr
 • Skatt 30 %
  Den anställde blir beskattad med 30 % (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 200 kr
 • Nettolöneavdrag bilförmån 4 000 kr
 • Nettolön 30 000 kr + 4 000 kr – 10 200 kr – 4 000 kr = 19 800 kr
 • Arbetsgivaren betalar arbetsgivaravgifter 31,42 % på (30 000 kr + 4 000 kr) = 10 683 kr

Drivmedel

Betalar företaget drivmedel för privatkörning med tjänstebilen och den anställde har bilförmån ska den anställde förmånsbeskattas för privatkörning, en så kallad drivmedelsförmån. Kan du inte visa hur mycket du har kört i tjänsten blir du förmånsbeskattad för allt drivmedel.

Underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter är marknadsvärdet, det vill säga normalt arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Vid beräkning av skatteavdrag och vid redovisning i arbetsgivardeklarationen ska marknadsvärdet dock räknas upp med faktorn 1,2. Här är körjournalen återigen ett viktigt bevisunderlag.

Betalar den anställde drivmedel själv skriver den anställde reseräkning för tjänsteresorna. Skattefria milersättningar är 6,50 kronor för diesel och 9,50 kronor för annat drivmedel såsom bensin eller etanol. Arbetsgivaren kan betala mer per mil men då är det en skattepliktig milersättning.

Läs mer på skatteverket.se om resor i näringsverksamheten


Har du en fråga om lagar och regler? Ställ den här! 
Nadja Lindberg

Nadja Lindberg

Nadja arbetar på PwC:s kontor i Jönköping med inkomstskatterättslig rådgivning till såväl ägarledda företag och dess delägare som internationella koncerner. Nadja är även särskilt specialiserad på beskattning av privatpersoner.
Kontakt: 010-212 55 54, nadja.lindberg@pwc.com
Nadja Lindberg works at PwC's office in Jönköping, where she specialises in corporate taxation and tax compliance. Nadja also works with international taxation and with setting up business operations abroad.
+46 10-212 55 54

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Välkommen till PwC i Almedalen!

Tillsammans skapar vi framtidens näringsliv och samhälle. Ta del av våra framtidsspaningar i Almedalen. Här finner du vårt ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skänk din utdelning till välgörenhet – så funkar det!

I samband med det pågående nödläget i Ukraina är det många som vill bidra till att rädda liv och hjälpa dem som har drabbats av den ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Fortsatt krisstöd till företagare - se hur det påverkar ditt företag

Nu kommer de efterlängtade möjligheterna till mer krisstöd till företagen. Regeringen utlovade redan i slutet på december 2021 att stöden ...

Läs artikeln