<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nära konkurs? 5 saker du kan göra för att rädda företaget!

TM_illis_dator ‹ Tillbaka till artiklarna

Balanserar ditt företag nära konkursens rand? Ta varningssignalerna på allvar och gör ditt yttersta att rädda verksamheten. Här får du råd kring vad du ska fokusera på nu.

Att vara företagare innebär toppar och dalar – ingen slipper undan. Anledningarna till att företag hamnar i en nedåtgående spiral kan vara flera: kraftiga konjunktursvängningar i din bransch kan innebära att ditt företag, som tidigare gått som på räls, helt plötsligt tappar fart. Teknikutveckling och bristande förmåga att förändra och förnya sig är också en högst aktuell fråga för många. Nya, snabbfotade aktörer tar rekordsnabbt marknadsandelar, kanske känner du liksom många andra av tuffare konkurrens i en global värld; prispress och sjunkande marginaler är dagliga utmaningar för företagare idag. För att du ska kunna ta dig ur svackorna behöver du ständigt bevaka utvecklingen i din bransch, omvärlden och konkurrenterna. Om du befinner dig i ett läge där du närmar dig konkurs just nu, vill vi ge dig några tips på vägen:

5 saker du kan göra för att rädda företaget från konkurs

  1. Ta tillbaka kontrollen och skapa ett positivt kassaflöde i verksamheten. Ett positivt kassaflöde innebär att inbetalningarna till ditt företag är större än utbetalningarna. Genom att hålla dig på plussidan försäkrar du dig om att du löpande kan betala företagets skulder innan de förfaller. Det här kanske låter som en självklarhet, och du har säkerligen redan försökt. Jag rekommenderar dig att ta ett varv till och bena ut dina kostnader: Kan du minimera utgifterna ytterligare? Förhandla dig till längre krediter och bättre priser hos dina leverantörer? Se över fasta utgifter, abonnemang och försäkringar – finns något som tickar pengar i onödan? Kanske behöver du till och med skära ner på personal, vilket såklart är smärtsamt, men tänk på att konsekvenserna för dem kan bli ännu värre om företaget till slut går i konkurs. 
  2. För att skapa det positiva kassaflöde jag pratar om i punkt 1 behöver du ta dig tid till att planera din verksamhet kontinuerligt och binda kapital i rätt saker, eftersom det är hur väl du lyckas omsätta det du binder kapitalet i som skapar det positiva kassaflödet. Att ha ett väl anpassat varulager som omsätts snabbt är en av nyckelfaktorerna för att lyckas. En annan är att investera i rätt maskiner, som kan producera det marknaden och dina kunder efterfrågar. Här finns två viktiga aspekter; dels att veta vad kunderna vill köpa idag och imorgon samt att följa deras verksamhet (om du säljer till andra företag) så att du vet att du kommer att få betalt nu och i framtiden.
  3. Om du inte har ett stöttande nätverk runt dig, se till att börja skapa ett nu. Ditt nätverk kan bestå av mentorer, andra företagare eller personer som kan vara en klippa för dig och ditt företag när det blåser. Se på samma sätt till att stötta andra i ditt nätverk när de behöver det.
  4. Välj kunder med omsorg (och tänk på att faktiskt VÄLJA kunder). Att ha bara några få kunder ökar dina risker, även om de står för en stor del av din omsättning. Ge dig ständigt ut på nya marker, och se till att undersöka hur seriösa och betalningsdugliga dina nya kunder är.
  5. Sök hjälp i tid. Ett företag som gått på knäna är långt mycket svårare att dra upp än ett som är på väg ner till marken. Fundera kring alternativ när en konkurs närmar sig. Skulle det vara möjligt för ditt företag att genomgå en rekonstruktion? 

Fakta om konkurs

Om ditt företag inte kan betala sina skulder i rätt tid under en längre period ska det försättas i konkurs. Den som har skulder och har försatts i konkurs (eller riskerar att försättas i konkurs) kallas gäldenär och den som har någonting att fordra på gäldenären kallas borgenär.

7 sätt att fixa finansiering – utan att gå till banken

PwC

PwC

PwC hjälper dagligen små och medelstora företag med revision och rådgivning. Genom Företagarbloggen vill vi dela med oss av kunskap och erfarenhet – vårt mål är att förenkla för dig att driva företag.

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Att leda när företaget växer

När företaget expanderar ställs ledarskapet på sin spets. Organisationen ska formas, målen ska sättas och engagemanget genomsyrar ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Skala upp företaget - så går du från ägarlett till ägarstyrt

Många ägarledda företag har utmaningar i att nå uppsatta kortsiktiga och långsiktiga mål för verksamheten. Många gånger finns det en tydlig ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Löneuttag i fåmansbolag - tänk på det här inför årsskiftet

Nu är det dags för dig som är ägare i ett fåmansföretag att se över hur mycket lön du har tagit ut under året och om du uppfyller ...

Läs artikeln