<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Likvidation av aktiebolag – så gör du!

Kvinna blickar ut genom fönstret ‹ Tillbaka till artiklarna

Vill du avveckla ditt aktiebolag genom frivillig likvidation innan årsskiftet bör du agera ganska snart eftersom det tar cirka sju månader att genomföra en likvidation. Det kan ibland ta längre tid. Kallelsetiden på okända borgenärer är sex månader och går inte att ändra.

Beslut om likvidation på bolagsstämma

Ett aktiebolag kan själv välja att träda i likvidation (frivillig likvidation). Det första som sker är att beslut om att bolaget ska gå i likvidation fattas på en bolagsstämma. Styrelsen eller aktieägarna skriver ett förslag till beslut. Förslaget ska innehålla

  • skälen för likvidation (exempelvis att verksamheten har upphört)
  • från vilken dag likvidationen föreslås gälla (förslagsvis den dag som Bolagsverket förordnar likvidator)
  • den beräknade tidpunkten för skiftet
  • beräknat skiftesbelopp (de tillgångar som finns kvar att skifta ut till ägarna efter det att skulderna är reglerade).

Vid beslut på extrastämma upprättas även styrelsens redogörelse över väsentliga händelser efter senaste årsredovisningens avgivande samt ett revisorsyttrande över denna redogörelse. Dessa handlingar behöver inte lämnas in till Bolagsverket. Styrelsens beslutsförslag måste heller inte in till Bolagsverket men ska alltid upprättas.

Läs också:Rekonstruktion - en andra chans!

Vem kan vara likvidator?

En likvidator måste ha fyllt 18 år, får inte ha konkurs- eller näringsförbud och får heller inte ha förvaltare.

Bolagsstämman lämnar ett förslag på lämplig likvidator. Om bolaget hade revisionsberättelse till den senast inlämnade årsredovisningen så kan en ledamot eller ägare utses till likvidator. Det får inte vara några uppenbara brister i bolaget och inte heller får det finnas skäl till tvångslikvidation. Om det gör det, måste bolaget utse en oberoende likvidator eller i vissa fall måste en advokat utföra uppdraget.

Den som föreslås bli likvidator får skriva på en bekräftelse att man åtar sig uppdraget samt lämna en meritförteckning där han eller hon får beskriva sina kunskaper, utbildning och erfarenhet. Bolagsverket gör en bedömning om personen som föreslagits av bolagsstämman har tillräckliga kunskaper för att kunna registreras som likvidator. Om bolaget inte lämnar något förslag på likvidator kan Bolagsverket utse en advokat.

Likvidatorn ersätter styrelsen och den verkställande direktören och har till uppgift att genomföra likvidationen.

Om aktiebolaget har en revisor registrerad så kan revisorn ha kvar sitt uppdrag under likvidationen. Revisorn kan inte åta sig att vara likvidator.

Läs också: Fusion - så avslutar du bolaget före årsskiftet

Kallelse på okända borgenärer

Likvidatorn ska förbereda bolaget för avveckling och ansöka om kallelse på okända borgenärer.

Om det finns kända borgenärer i bolaget ska Bolagsverket informeras om detta. En lista med namn och adresser ska in till Bolagsverket i samband med att man lämnar in kallelsen. Bolagsverket utfärdar kallelsen och den annonseras i Post- och Inrikes tidningar. Kallelsetiden är sex månader.

Tänk på att...
...ett bolag i likvidation måste lämna in årsredovisning då reglerna om förseningsavgift även tillämpas för bolag i likvidation.

Likvidationen avslutas

Om inga okända borgenärer har hört av sig vid kallelsetidens utgång kan likvidationen avslutas och eventuella tillgångar kan skiftas ut till ägarna.

Likvidatorn lägger fram slutredovisningen på en bolagsstämma och därmed är bolaget upplöst. Likvidatorn anmäler därefter till Bolagsverket att likvidationen är avslutad. Till anmälan ska protokoll från bolagsstämma bifogas samt en slutredovisning.

Aktiebolaget avregistreras hos Bolagsverket.Har du en fråga om affärsutveckling? Ställ den här! 

Elin Kock

Elin Kock

Elin arbetar som revisor på kontoret i Karlstad.
Kontakt: 010-2127808, elin.kock@pwc.com

Lämna en kommentar

Relaterad läsning

Läs artikeln

Hur företag och medarbetare kan använda AI för ökad produktivitet

En nyligen publicerad rapport av PwC visar att AI driver en produktivitets-boom i sektorer med hög AI-mognad, i synnerhet tjänstesektorn. ...

Läs artikeln
Läs artikeln

Implementering av EU-direktiv om lönetransparens i svensk lagstiftning

Den 29:e maj 2024 publicerades Statens offentliga utredning (SOU 2024:40) “Genomförande av lönetransparensdirektivet” som är det första ...

Läs artikeln
Läs artikeln

3:12-reglerna – den ultimata guiden för företagare

Funderar du på om du ska ta ut lön och hur stor skatten kommer att bli? Många viktiga frågor för företagare styrs av de så kallade ...

Läs artikeln