Guide: Så analyserar du olika scenarier i en osäker tid

‹ Tillbaka till artiklarna

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Ta del av PwC:s guide i hur du analyserar scenarier i en osäker tid.

Anställda permitteras, reseaktiviteterna dras in och de flesta begränsar större inköp och investeringar på kort sikt. Nu är det viktigt att förstå verkligheten och konsekvenserna för företaget. Faktabaserade och realistiska prognoser kommer tidigt att ligga till grund för viktiga beslut. På så sätt minimeras den ekonomiska skadan och hjälper dig att upprätthålla verksamheten på kort sikt.

Ladda ner guide: Att analysera olika scenarier i en osäker tid

Här beskriver vi några utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll och ger tips på vad som är bra att se över för att säkerställa en god kontroll.

Vanliga utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll

 • Ovisst kassaflöde och svårbedömda kassaflödesprognoser.
 • Svårigheter att bedöma rörelsekapitalet (till exempel kontantbehov, förändringar i kundefterfrågan och misslyckande i flöde av varor).
 • Svårighet i att överväga olika alternativ som att skjuta upp befintliga order.
 • Verktyg för likviditets- eller valutakurshantering finns inte tillgängligt.
 • Förändringar i varuflöden på grund av bristande efterfrågan.
 • Krävande diskussioner med kunder som har likviditetsproblem eller är ekonomiskt instabila.
 • Det är oklart vilka leverantörer som ska prioriteras för att fortsätta företagets produktion.

Tips på åtgärder som bör vidtas:

 • Utveckla en dynamisk rullande 13-veckors kassaflödesprognos.
 • Använd kassaflödesprognosen för att modellera olika scenarier.
 • Identifiera finansieringsbehov och engagera aktieägare och banker.
 • Granska aktuellt kontantsaldo, rapporteringsprocesser och vilka kontroller som finns (till exempel beloppsgränser och godkännandeprocesser).
 • Förbered en lista över viktiga leverantörer och kritiska betalningar för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.
 • Utvärdera åtgärder för att säkerställa kassabalansen, inklusive befintliga inköpsorder för att utvärdera möjligheten att avbryta eller skjuta upp.
 • Utveckla en tydlig kommunikationsplan för externa intressenter för att besvara eventuella frågor.
 • Identifiera områden med potential för reducerat rörelsekapital och etablera initiativ för att snabbt omvandla detta till kontanter.
 • Identifiera tillgångar som kan realiseras för att ge kortsiktig likviditet.Hur påverkas din organisation av covid-19? Läs mer på pwc.se

Kontakta vår hotline

På PwC vill vi hjälpa till och göra skillnad genom att stödja företag under denna tid av osäkerhet. Vi har därför satt upp en kostnadsfri hotline dit du kan ringa och få svar på dina frågor kopplade till regeringens stödpaket och andra covid-19 relaterade affärsfrågor. 

Per Storbacka

Per Storbacka

Per Storbacka arbetar på PwC:s kontor i Stockholm med transaktioner och finansiell analys. Han bloggar bland annat om rekonstruktion, expertvittnestjänster och Forensic-utredningar.
Tel: 010 213 31 32
E-post: per.storbacka@pwc.com

Lämna en kommentar