<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=959086704153666&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Guide: Så analyserar du olika scenarier i en osäker tid

Mönster dekorativ bild ‹ Tillbaka till artiklarna

Att snabbt få en översikt över den kortsiktiga likviditetssituationen och kunna förutse hur olika scenarier kommer att påverka företagets ekonomiska situation är viktigt. Ta del av PwC:s guide i hur du analyserar scenarier i en osäker tid.


Förändrade marknadsförutsättningar, investeringar som omvärderas, ökade driftskostnader och nya köpbeteenden hos kunder. Nu är det viktigt att förstå verkligheten och konsekvenserna för företaget. Arbete med riskhantering, faktabaserade och realistiska prognoser kommer tidigt att ligga till grund för viktiga beslut. På så sätt minimeras den ekonomiska skadan och hjälper dig att upprätthålla verksamheten på kort sikt.

Ladda ner guide: Att anlysera scenarier i en osäker tid

Här beskriver vi några utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll och ger tips på vad som är bra att se över för att säkerställa en god kontroll.

Vanliga utmaningar för att säkerställa god likviditetskontroll

  • Ovisst kassaflöde och svårbedömda kassaflödesprognoser.
  • Svårigheter att bedöma rörelsekapitalet (till exempel kontantbehov, förändringar i kundefterfrågan och misslyckande i flöde av varor).
  • Svårighet i att överväga olika alternativ som att skjuta upp befintliga order.
  • Verktyg för likviditets- eller valutakurshantering finns inte tillgängligt.
  • Förändringar i varuflöden på grund av bristande efterfrågan.
  • Krävande diskussioner med kunder som har likviditetsproblem eller är ekonomiskt instabila.
  • Det är oklart vilka leverantörer som ska prioriteras för att fortsätta företagets produktion.

Tips på åtgärder som bör vidtas:

 • Utveckla en dynamisk rullande 13-veckors kassaflödesprognos.
 • Använd kassaflödesprognosen för att modellera olika scenarier.
 • Identifiera finansieringsbehov och engagera aktieägare och banker.
 • Granska aktuellt kontantsaldo, rapporteringsprocesser och vilka kontroller som finns (till exempel beloppsgränser och godkännandeprocesser).
 • Förbered en lista över viktiga leverantörer och kritiska betalningar för att säkerställa kontinuiteten i verksamheten.
 • Utvärdera åtgärder för att säkerställa kassabalansen, inklusive befintliga inköpsorder för att utvärdera möjligheten att avbryta eller skjuta upp.
 • Utveckla en tydlig kommunikationsplan för externa intressenter för att besvara eventuella frågor.
 • Identifiera områden med potential för reducerat rörelsekapital och etablera initiativ för att snabbt omvandla detta till kontanter.
 • Identifiera tillgångar som kan realiseras för att ge kortsiktig likviditet.Ladda ner guide: Att anlysera scenarier i en osäker tid
Emelie Bonow

Emelie Bonow

Emelie Bonow arbetar på PwC:s kontor i Stockholm. Emelie är expert på finansiell modellering i samband med exempelvis transaktionsprocesser, investeringar, omstruktureringar, budgetar och prognoser. Hon deltar i PwC:s arbete med metodik och utveckling av finansiell modellering och håller kurser inom PwC:s globala nätverk.
Kontakt: 070-929 41 88, emelie.bonow@pwc.com

Lämna en kommentar